BPA er likestilling - BPA ut av helse!

Kommentarer

#801

Retten til BPA ble tatt inn i lovverket for å sikre funksjonshemmedes muligheter til å delta i samfunnet på lik linje som alle andre. Nå er det på tide at dette sikres i praksis også, ikke bare på papiret.

(Bergen, 2018-02-26)

#807

Bpa er knyttet opp til antall pleietimer. For og unngå bpa vil kommunene bergene for få pleietimer.

(Bergen, 2018-02-27)

#808

Fordi min datter trenger et mer meningsfylt liv og selvstyre sitt liv

(Hareid, 2018-02-27)

#812

La folk være selvstendige individer! Alle!

(Alta, 2018-02-27)

#815

Bpa er det eneste verktøyet som likestiller oss med med de andre borgerne i samfunnet. Vi er ikke syke og vi har den samme verdien som andre borgere i Norge. I Uloba jobber mine assistenter i et service yrket og yter meg service hver eneste dag de ar på jobb. Derfor er det viktig at Bpa flyttes fra fra helse til service.

(Skien, 2018-02-27)

#817

Myndighetene våre må slutte å ta fra de svake, og bevilge mer til de som har mer enn nok fra før !!! Mennesker må SELV få lov til å bestemme over sitt eget liv. Uansett hvilket funksjonsnivå de har. Selvbestemmelse burde være en selvfølge for ALLE-bistandsbehov eller ei.

(Sarpsborg, 2018-02-27)

#821

Alle har rett til frihet i eget liv.
D har Norge råd til.
Dessuten gir d arbeidsplasser.
Få opp lønna

(Færder, 2018-02-28)

#834

BPA er et frigjøringsverktøy og ikke en helsetjeneste

(Fredrikstad, 2018-03-04)

#837

Det er urett å del i mitt liv

(SKARNES, 2018-03-05)

#841

Jeg ser hvor bra BPA er, alle har lik rett til å leve et fullverdig liv.

(Sandefjord, 2018-03-09)

#843

Regjeringen må være tøff med kommunene. Slik de skjønner bpa -ordningen hva bpa er. Også uloba må reise rundt helt kommunene hold kurs om bpa ordningen.

(Larvik, 2018-03-12)

#848

for dette er en veldig viktig sak.

(Loddefjord , 2018-03-13)

#849

Dette er viktig for meg

(Fredrikstad, 2018-03-13)

#857

Er enig i mangel på mulighet til frihet, selvstendighet og aktiv samfunnsdeltakelse.

(TRONDHEIM, 2018-03-14)

#864

Frihet til egne valg, over eget liv.

(Hokksund, 2018-03-14)

#866

Jeg føler at BPA hører hjemme under service- og tjenesteyrket.

(SØRUMSAND, 2018-03-15)

#871

Alle har rett til ett liv i frihet, og være selvstendig,kunne leve som alle funksjonsfriske

(Hetlevik, 2018-03-17)

#874

Fungerende BPA er selve livsgrunnlaget for funksjonshemmede. Det handler om å leve livet på lik linje med andre. Ikke om helse og omsorg. En rasering rammer også alle rundt og samfunnet som helhet. Det ville føre til sorg over fraværet av vår funksjonshemmede familiemedlem, venn, kollega og samfunnsborger i hverdagen.

(Fredrikstad, 2018-03-19)

#896

Jeg synes det veldig viktig!

(Vestlisvingen 35, 0986 Oslo, 2018-03-28)

#899

komunen mener jeg greier meg for godt.Men jeg har blant annet kognitive utfordringer som komunen ikke ser pluss en del praktisk.

(Ålesund, 2018-03-31)

#903

Menneskeverdet er absolutt og likt for alle! Ingen skal diskrimineres på bakgrunn av funksjon.

(Stavanger, 2018-04-01)

#912

De med funksjonsnedsettelse må få lov til og ha større frihet til og bestemme selv hva de trenger hjelp til uten innblanding fra kommunen.

(Bamble, 2018-04-07)

#921

Alle bør ha krav på god livskvalitet og ha mulighet til å bidra med sine ressurser til felleskapet.

(Lørenskog, 2018-04-11)

#923

Funksjonshemmede har rett til et likeverdig liv i likhet med funksjonsfriske!

(Froland, 2018-04-11)

#927

Ta vare på menneskeverd, mindre krenkende, egen styring.

(Tårnåsen, 2018-04-11)

#928

Jeg jobber i Uloba, og ser hvor viktig det er med personlige assistenter!

(Oslo, 2018-04-11)

#930

Dette er en like viktig del av likestilling som det er med likestilling mellom kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Og likevel er det en tendens til at mange ikke tar det ikke alvorlig.

Hva om man flyttet så viktige verktøy for likestilling av en av de andre gruppene inn under pleie og omsorgstjenester? Det ville virket hårreisende! Det er en selvfølge at heller ikke BPA skal inn under pleie og omsorgstjenester!! Flytt BPA over i et lovverk som sikrer likestilling av funksjonshemmede!

(SELBU, 2018-04-12)

#932

ENIG !!!

(Oslo , 2018-04-12)

#934

Jeg signerer fordi Uloba sitt engasjement styrker funksjonshemmedes hverdag!

(Heggedal, 2018-04-12)

#935

Viktig sak !

(Fredrikstad, 2018-04-12)

#936

Jeg vil ha normalisert min sønns tilværelse.... ikke sykeliggjøre han ....

(Dønna, 2018-04-12)

#937

Jeg signerer fordi dette er det eneste rette å gjøre. Det gir frihet til å velge sitt liv selv!

(Rykkinn, 2018-04-12)

#939

Jeg signerer fordi BPA ER likestilling ! Og så vit jeg vet er Norge et land som er forkjempere for likestilling? Vel jeg er for at likestillingen skal gjelde for alle mennesker i samfunnet vårt!! og ikke bare vi som har ikke har noen funksjonshemninger! Innfør BPA inn i lovverket!

(Oslo, 2018-04-12)

#945

Det er rett

(Voss, 2018-04-14)

#947

Jeg signerer fordi jeg som pårørende ser at ordningen ikke fungerer slik den burde.

(3044 DRAMMEN, 2018-04-15)

#955

Alle må ha rett til å styre sin egen hverdag!

(Drammen, 2018-04-17)

#956

Viktig sak

(Trondheim, 2018-04-17)

#959

På grunn av friheten det innebærer.

(Heimdal, 2018-04-18)

#970

Trivsel er helse, ikke bare fravær av sykdom. Noen trenger hjelp og støtte for oppleve trivsel. Det har vi råd til dersom vi vil. Jeg vil!

(Sandned, 2018-04-19)

#972

Jeg heller ikke får det jeg har krav på. Sandnes Kommune styrer over mine timer, og jeg har ingenting jeg skulle ha sagt!!!!

(Hommersåk, 2018-04-20)

#974

Jeg er imot forskjellsbehandling av mennesker. Jeg er også motstander av utdaterte paradigmer blant medmennesker.

(Sandstad, 2018-04-20)

#978

Eg jobber som personlig assistent og kjenner også noen har hatt store problemer med å komme gjennom i kommunen. Eg har også hørt flere ting som gjør meg overbevist om at dette er en viktig sak for mange mennesker.

(Lillesand, 2018-04-23)

#981

Dette er viktig!

(Nøtterøy, 2018-04-25)

#982

Dette er viktig!

(Nøtterøy, 2018-04-25)

#989

Jeg syns det er utrolig viktig at brukeren får styre over sitt liv, og ikke kommunen eller andre. Dette er et viktig prinsipp for meg!

(Tromsø, 2018-04-26)

#998

Obvious

(Sandefjord , 2018-05-02)

#1000

Hverdagen består av mer enn å kunne kle på seg selv

(OSLO, 2018-05-02)