Politikerne må prioritere skolene på Erdal

Med dette oppropet ønsker vi å vise politikerne på Askøy at vi ikke aksepterer flere utsettelser av skolene på Erdal. Skoleutbyggingen på Erdal er allerede betydelig forsinket, og vi har kastet bort flere år på utredninger som ikke har ført oss noe nærmere. Budsjettforslagene til de enkelte partiene vil nå vise oss hvem som prioriterer barna, ungdommen og skolene på Erdal!

Det er fortvilte foreldre, barn, besteforeldre, naboer, ansatte m.f som nå er vitne til at bygden Erdal blir nedprioriter igjen, og nå mener vi at nok er nok. Barna er fremtiden, og det er på tide at politikerne prioriterer barna og ungdommen på Erdal.   

I lovdata  9A-7 (2021) står det skrevet at Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.(..) Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. På Askøy er det mange skoler som ikke er tilrettelagt for behovene til barna, men når skolene på Erdal i så mange år ikke har vært dimensjonert for elevantallet bør varselklokkene ringe. Skolen er arbeidsplassen til barna, og de har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres.  

Litt fakta om skolene på Erdal - Erdal barneskole har ca 400 elever og er i sin tid bygget for å ta imot 350 elever. Skolen består av 6 bygg, blant annet to brakkebygg og enkelte av klasserommene ble etablert allerede i 1968.  Skolen er lite hensiktsmessig utformet og de fleste byggene er preget av alder og slitasje.  Skolen mangler musikkrom, naturfag/forskerrom, kunst og håndverk, og har i tillegg for få grupperom. For lite kapasitet ses også på uteareal, anbefalt uteareal er 30m2, nylig redusert fra 50! Erdal skole har 24 m2 per elev. Dispensasjon på parkeringsplass og få muligheter til å parkere gjør at det ofte oppstår farlige situasjoner i rundkjøring.

"Heldigvis" er ikke barna godt vant når de skal videre til Erdal ungdomsskole som er dimensjonert for 250 elever. I dag har den 323 elever. For å kunne tilby elevene klasserom så må skolen bruke to viktige spesialrom, naturfag og tekstilrom, til klasserom. Skolen har 12 klasser og ni klasserom, og selvfølgelig en brakke som politikerne har innlemmet i den totale skolekapasiteten slik som på Erdal barneskole. For å få gjennomført kroppsøving så må enten to klasser, ca60 elever, dele den lille salen eller så må skolen ha utvidet skoledag. Begge løsningene har uheldige sider både for elevene og de ansatte. Ift de ansatte, så er arealnormen under høyt press. Med flere elever og ansatte som må benytte de samme rommene. Hadde byggene vært bygget i dag, hadde de vært ulovlige. Det er heller ikke egnede rom til samarbeid mellom ansatte eller skole-hjem. Feks til fortrolige samtaler.  Neste år vil det bli enda flere elever på skolene og vi lurer på hvor disse skal plasseres? 

Hjelp oss med å spre ordet, slik at barna og ungdommen på Erdal endelig kan få gå på skoler som er tilrettelagt for lek og læring. 


Kari Beate E Christensen, Melissa Ann Barone- Heggøy, Malin Hellevang Sture    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kari Beate E Christensen, Melissa Ann Barone- Heggøy, Malin Hellevang Sture fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...