Nå trenger vi belysning rundt Holmendammen!

Jeg har nå holdt på i 4 år for å prøve å sikre strekningen fra Stasjonsveien til Holmenhavna med at kommunen bekoster belysning av denne strekningen, men trenger din hjelp!   

Som beboer i området og bruker av Holmendammen ønsker jeg belysning fra bussholdeplassen i Stasjonsveien (Holmenhavna) og frem til broen / veien som kommer ut ved Parkdammen 2.

Bakgrunn for ønske er at det er et betydelig antall barn og unge som daglig benytter seg av stien.   Etter at Slemdal Skole ble midlertidig steng, er det nå enda flere barn og unge som benytter seg av denne stien for å ta skolebussen som går fra Holmenhavna.  

Beboerne, barna og ungdommenes store redsel gjelder primært høst og vinterhalvåret når det er veldig mørk langs stien som benyttes av mange. Det er i tillegg tett vegetasjon langs bekken, slik at området fremstår som «skummelt» og mørkt på denne tiden av året.   Som noen av dere kanskje er kjent med var det for en del år tilbake en overfallsvoldtekt på akkurat den aktuelle strekningen som aldri ble oppklart.  

Det er i dag flere foreldre som går å møter barna sine på bussholdeplassen, da de ikke tør å gå over stien på egenhånd. Det er min vurdering at belysningen av stien vil trygge ferdselen for alle beboere i området vesentlig og gi alle i området et betydelig bedre og tryggere bomiljø.

Etter min (amatørmessige) beregning vil det være behov for ett sted mellom 6 til 8 lyspunkt på strekningen for å skape den tryggheten som kan forventes for å trygge området og barna våre.   

I en tid hvor bystyret ønsker alternativ transport til privatbilen, vil dette også trolig gi en miljømessig gevinst i form av mindre bruk av bil for å hente barna som da kan ta buss og spasere hjem.   

Håper du vil signere oppropet og bli med i "kampen" om å sikre Holmendammen!

 

Takk

Anders LangtindHolmendammen.jpg  

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anders Johan Langtind kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook