Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden. 

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Ja til nedregulering av den norske ulvebestanden. -oppropet.


Gjest

#1

2016-10-12 18:09

Bestanden må reguleres på lik linje med alt annet.

Gjest

#2

2016-10-12 18:12

Driver aktivt med jakt og løshund og har dyr på beite, så ser problemet med for mye ulv.

Gjest

#3

2016-10-12 18:15

Fordi det er ALT for mye ulv!!

Gjest

#4

2016-10-12 18:26

Ønsker ikke utsatte hybrider.

Gjest

#5

2016-10-12 18:36

Fordi jeg mener vi må ta vare på de artene som er stedegne i Norge, slik som fjellreven, villreinen og for ikke å snakke om alle de forskjellige beiteplanter, sopper og mikroorganismer som er avhengig av beitedrift for å overleve. Beitedyr og ulv kan ikke kombineres, bevaring uten beitedyr er umulig. Dermed så må ulven bort fra de områdene som har disse virkelig utryddningstrua artene. Norge trenger ikke ta vare på et rovdyr som ikke er utrydningstruet på verdensbasis, når det er i konflikt med å bevare kritisk truede arter som kun finnes i Norge.

Gjest

#6

2016-10-12 18:53

Nok er nok av overgrep på husdyr,vilt,hunder og mennesker siden ulven ble innført. Feilstyrt forvaltning.

Gjest

#7

2016-10-12 19:11

Blitt altfor mye av det. Norge er for lite til både uøv og jegere.

Gjest

#8

2016-10-12 19:15

Bor i Østmarka, vil gjerne kunne gå tur med løs hund igjen.

Gjest

#9

2016-10-12 19:23

Vi bør ta vare på våre husdyr.

Gjest

#10

2016-10-12 19:24

En fullstendig overkjøring av folk som lever og arbeider i distriktene, denne reetablering av et absolutt ikke utryddingstrua dyr. Vi har greid oss godt uten i nærmere hundre år. Opprettholdt livet i bygdene og nyttegjordt oss av det naturen byr på. Ulven hører hjemme i villmarka, og villmark har vi ikke lenger i Norge.

Gjest

#11

2016-10-12 19:27

Fordi det er på høy tid å berge utmarka.

Gjest

#12

2016-10-12 19:29

Pga lidelsene som drabber beitedyr, jakthunder og til slutt gjør det umulig å drive med husdyr som beiter i utmark.

Gjest

#13

2016-10-12 19:34

Tragisk at ulven skal styre livet til mange bønder, jegere og uskyldige mennesker som ikke kan la barna leke ute pga ulv som går langs med husveggen!

Gjest

#14

2016-10-12 19:38

Jeg signerte fordi jeg mener at rovdyrpolitikken i Norge er helt ut å kjører.

Gjest

#15

2016-10-12 19:39

For jeg vil redusere antall ulver i Norge

Gjest

#16

2016-10-12 19:44

Fordi vi er nødt til å ta grep nå !

Gjest

#17

2016-10-12 19:47

Jeg har ingen forståelse hvorfor ulv skal innførest i dette landet igjen. En pest og plage. Norge er et land der det skal være bønder og høstest ifra naturen. Ulven gjør det umulig.

Gjest

#18

2016-10-12 19:48

Fordi vi driver med sau og vil ikke ha dette unødvendige og unorske rovdyre i naturen!!

Gjest

#19

2016-10-12 19:52

Streng regulering all rovdyr må til,og jeg håper at svenskene snart tar til vettet og gjør det samme.

Gjest

#20

2016-10-12 19:54

Finns för många ulv i hela norden er ikke utrotningshotade art

Gjest

#21

2016-10-12 19:54

Flott tiltak

Gjest

#22

2016-10-12 19:57

Kjempe bra!!

Gjest

#23

2016-10-12 19:57

Jeg signerte for og vise min støtte til de som blir berørt av en feilslått rovdyrpolitikk.

Gjest

#24

2016-10-12 19:58

Fordi jeg synes det er for mye ulv.

Gjest

#25

2016-10-12 20:02

Det eralt for mye ulv her. Vår natur foringes totalt. Beitedyr og alt blir umulig å drive medBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...