Bevar Haneborgåsen, og blåløypa.

Flertallet i Lørenskog kommune (Ap, Høyre og FrP) gikk 3 april inn for en videre utredning av en 2 meter bred grusvei i Haneborgåsen. En meget godt brukt tursti, kalt blåløypa berøres og inngrepet i marka bryter med Lørenskogs grønne verdier som en "klimakommune". Denne skogen benyttes av innbygggere på Skjetten, Strømmen og Lørenskog og er en av få urørte marker i vårt område. Et lavterskel - lett tilgjengelig fristed for mange innbyggere. Frisk luft i en urørt skog er folkehelse på sitt beste. - Signer oppropet å bli med i kampen for å bevare marka. 

Her kan du lese kommunens saksgrunnlag. 


Haneborgåsen er også kjent for sine historiske gravrøyser. 

"I Haneborgåsen har mennesker en gang lagt opp en serie steinrøyser. Det er bevart fire store, én mindre og i alle fall to små røyser der grunnflatene er runde eller ovale med tverrsnitt på 5–15 meter – på toppen har de vært flate eller avrundet, men de største røysene har blitt rotet mye i gjennom tidene. Tidligere mente man at dette var gamle varder, men i 1950-åra ble røysene nærmere undersøkt, og i den største ble det funnet rester av kull og brente menneskebein. Røysene er derfor gravrøyser, og de er datert til bronsealderen (omkring 1800–500 f.Kr.) på bakgrunn av at skikken med branngraver ble vanlig i denne perioden. Bronsealderrøysene tyder på bosetning i nordre del av Lørenskog i denne perioden, og samfunnet må ha vært sosialt lagdelt siden noen få personer ble hedret med slike graver.

Det var Hans Brataas som i 1950-åra fattet interesse for røysene og fikk Oldsaksamlingen til å undersøke dem. Lørenskog kommune bevilget deretter penger til restaurering av dem. Historielaget sto for restaureringen." fra siden https://lokalhistoriewiki.no/Arkeologiske_funn_i_L%C3%B8renskog


Marie Brunstad Ekeberg - Rødt Lørenskog.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Marie Brunstad Ekeberg - Rødt Lørenskog. kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook