Beskytt Gazas barn

Ingen av oss kan forestille oss hvordan det er å leve i Gaza nå, eller i Israel. Men vi som har startet dette oppropet vet noe om hvordan det er å miste et barn. Vi vet at ingen familie blir ordentlig hel igjen etter et barns død, og at menneskene rundt blir traumatisert, kanskje ut livet, kanskje i flere generasjoner. 

De mange unge som ble drept i Hamas’ terrorangrep mot en festival var noens barn. Vi deltar i den smerten foreldrene deres føler nå.

Gaza er under kontinuerlig angrep. Halvparten av innbyggerne der er barn og det finnes ikke reelle fluktmuligheter. Tilgangen på mat, vann, strøm og medisinsk hjelp er blokkert. Dødstallene på Gazastripen har nå passert 11.000 i følge FN og palestinske helsemyndigheter. Blant de drepte er minst 4500 barn. Den vanligste alderen på de palestinske dødsofrene, ifølge tall gjengitt i VG på en statistikk som går fram til 27. oktober, er fem år. 

Topplederne for alle de viktigste FN-organisasjonene har gått sammen om en sjelden felles uttalelse der de ber om «umiddelbar humanitær våpenhvile» i Gaza. Dette er bare ett av en rekke opprop og oppfordringer de siste ukene, også fra humanitære organisasjoner som Amnesty International. Vi har ikke noen slik sterk stemme, men vi har erfaring med å miste barn og vet hvor ødeleggende det er for familier og samfunn. Det gjør det vanskelig for oss å sitte stille når vi ser en slik meningsløs utryddelse av de svakeste blant oss. 

Vi oppfordrer folk som leser dette, både de som har mistet noen og andre, til å underskrive oppropet i solidaritet med sivilbefolkningen og alle barna som ikke har skyld i denne krigen.

For barnas skyld, for deres foreldre og søsken, og for framtida – ber vi om at norske myndigheter bruker all innflytelse de har for å legge press på sine allierte og på partene for å stanse den pågående katastrofen i Gaza. Regjeringen må arbeide aktivt for våpenhvile, og for en rettferdig, politisk løsning for å forhindre at flere liv går tapt.


Bår Stenvik og Therese Tungen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen