Vi som mener at Kjell Ingolf Ropstad må gå av!

  • Vi som mener at Kjell Ingolf Ropstad må gå av som KrF leder. Fordi han siden 2010 har jugd og misbruk de godene som medfølger en jobb på stortinget. Dette har han gjort med vilje i full viten om at dette ikke er greit moralsk sett. Han har på denne måten skaffet seg store mengder med penger og ikke betalt skatt. Hadde den vanlige innbyggeren i Norge gjort noe slikt. Hadde det blitt krav om tilbakebetaling og mest sannsynlig fengsel. Så her mener vi at han burde gå av som leder og gjøre opp for seg. Hvis han noen gang skal bli tatt seriøst i politikken igjen. 

Andreas Turtles Heigård    Kontakt personen bak underskriftskampanjen