Vi som er imot utbygging på Hisøy

Hisøy er en flott sørlandsøy på ca 8 km² med rundt 5000 innbyggere. Vi som bor her er veldig heldige som får bo her, men for at det skal fortsette å være et godt sted å bo, kan ikke utbyggingen fortsette. 

 

Utbyggingen gjør at vi mister mye av de få friarealene vi har igjen, som blir brukt av både små og store, til orientering og til gåing og løping på fritiden. Skolen og barnehagene har så vidt nok kapasitet til øyas barn og unge. Veinettet er nokså dårlig, og ved eventuell utbygging blir det økt trafikk, og økt eksosutslipp som vil gjøre at det blir mer forurenset luft langs veiene her på Hisøy. Vi må og ta hensyn til viltet, som også har rett på å være her. 

 

Underskriftskampanjen gjelder generell utbygging på Hisøy når det er snakk om mer enn 2 boenheter.

 

Er du imot utbygging på Hisøy, kan du gi din stemme ved signere oppropet. Merk ny frist: 15. juni kl 10:00. 

Underskriftene vil bli levert til kommunen.

 

Skriv gjerne merknader til kommunen om utbyggingen på Vikaveien 16 innen 15. juni og på Vestheia innen 4. juli. 

Du kan også bli med på facebook-gruppa: Vi som er imot utbygging på Hisøy

Facebook