Vi som er imot fleire fiskeannlegg i Storfjorden

Vi er ute etter å samle underskrifter for å stoppe mer utbygging av fiskeoppdrettsanlegg som er planlagt i Storfjorden. Dette er noe som vil ødlegge fjorden og livet i fjorden i framtida. Utbygging av fleire fiskeoppdrettsanlegg i storfjorden vil vere ei rein forurensing, vi er på verdensarvliste og forurensinga berører verdensarvfjorden. Dei som har med fiske i fjorden å gjer, fisker villfisk som er full av pellets, dette er også medisinert pellets som vil gå i villfisken, det er reint avfall for villfisken og alt anna liv i fjorden. Det har allerede blitt merka dei siste åra at det er lite fisk/skalldyr i fjorden og det vil desverre ikke bli bedre. Det vil ver så store mengde med forurensning at det går utover alt liv i fjorden. Er du imot utbygging så signer, underskriftene vil bli levert til Stranda kommune 25.05.2020. 
Facebook