Vi som er i mot Asylmottak for utagerende og voldelig personer på Wolla på Trevatn.

Vi som er i mot Asylmottak for utagerende og voldelig personer på Wolla på Trevatn.

 

 

Facebook