Vi ønsker å bevare Tripp-trapp åpen barnehage Nøtterøy

Tripp-trapp åpen barnehage Nøtterøy har fått vedtak om reduksjon i tilskudd for 2019. Kommunen har varslet at de vil redusere tilskuddet basert på en utregningsmåte som ikke tar hensyn til barnehagens form. Dette tilsvarer ca 25% reduksjon i tilskudd fra og med januar 2019. Reduksjon i tilskuddet er betydelig i forhold til barnehagens drift, og vil medføre en sterk reduksjon i bemanning, da dette utgjør størstedelen av barnehagens utgifter.
Vi foreldre som er glad i barnehagen og bruker det som en viktig sosial møteplass for både barn og voksne, er bekymret for at reduksjonen truer barnehagens fremtid. Den største bekymringen vår er at disse endringene bidrar til dårligere pedagogisk tilbud. De siste årene har det skjedd store endringer i barnehagesektoren. Ny pedagognorm i barnehagen er en eksempel på at regjeringen ønsker bedre kvalitet i norske barnehager. Selv om skjerping av pedagognorm ikke gjelder åpne barnehager, føler vi foreldre at våre barn som av en eller annen grunn ikke har tilgang til vanlig barnehage, blir oversett og nedprioritert.
Det er mange forskjellige familier som bruker Tripp-trapp åpen barnehage: flerspråklige familier, foreldre som har nettopp adoptert, nyinnflyttede familier, foreldre som velger å være hjemme med småbarn av ulike grunner og mange flere. Det er viktig å påpeke at en åpen barnehage er et pedagogisk tilbud og skiller derfor seg fra andre sosiale arenaer som, for eksempel, barselgruppe eller lekegruppe. Reduksjon i tilskudd fører til dårligere kvalitet i barnehagen som er en av veldig få pedagogiske tilbud i Færder kommune, bortsett fra vanlige barnehager.
Stortingsmelding 24. Framtidens barnehage (2012-2013) fremhever at åpne barnehager er en viktig arena for rekruttering av barn til ordinær barnehage, bidrar til at småbarnsforeldre har tilgang til sosialt nettverk i lokalmiljøet og er tidlig innsats for barn med særskilte behov, samt kan bidra til at barn som ikke har tilgang til barnehage og som har behov for språkstimulering i norsk, får dette.
Vi oppfordrer kommunen til å ta i betraktning disse argumentene når det vurderes hva tilstrekkelig bemanning er til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Familier som bruker barnehage vil påpeke med dette at reduksjonen i tilskudd vil medføre en sterk reduksjon i bemanning. Foreldre til barn i Tripp-trapp åpen barnehage vurderer dette som uforsvarlig tilbud til barna våre.
Vi oppfordrer alle familier som er aktive brukere eller har hatt gleden av å bruke barnehagen, signere dette oppropet.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aida Savickaite kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook