Vellykket integrering i det norske samfunnet- JA, takk!

Utdanningsetaten sitt forslag til Skolebehovsplanen 2014-2024 presiserer at de ikke ønsker å fornye kontrakten sin med KIA.

KIA er med sitt arbeid rundt i hele Norge, landets største landsdekkende organisasjon som arbeider på innvandrerfeltet (tall fra IMDI).  KIA startet i 1974 og er således den eldste organisasjonen på innvandrerfeltet.

NÅ TRUES SEKSJON SKOLE OG BARNEHAGE MED NEDLEGGELSE!

Vi har i 35 år drevet norskkurs av kvinner for kvinner i Oslo, og var blant de første aktørene da den nyere innvandringen startet på 70-tallet. Norskkurs av kvinner for kvinner har sin bakgrunn i at vi fikk kjennskap til en stor gruppe kvinner som har vanskelig for å nyttiggjøre vanlig offentlig norskkurstilbud. Det kan være på grunn av at mannen ikke ønsker de som kvinne skal ferdes alene i det norske samfunnet, eller på grunn av små barn og familiebyrde.


Forslaget til skolebehovsplanen 2014-2024 slik den ser ut i dag vil medføre store konsekvenser for de 130 kvinnene og de 74 barna som i dag benytter seg av KIA sitt tilbud. For KIA er dette et arbeid som er viktig som arena for holdningsskaping i befolkningen og rekruttering av nye samfunnsdeltagere. Familiene som har fått sin hjelp hos KIA vil nå byrde samfunnet i nye former. Mange vil gå fra å være en ressurskvinne som lærer norsk og har arbeidspraksis i tillegg til undervisningen, muliggjort med barnas barnehageplass, til å bli hjemmeværende mødre. Mange vil gå tilbake til isolasjon og det er grunn til å tro at de igjen vil opparbeide seg sterke psykosomatiske plager, med barn som ikke vil lære norsk før skolestart.

 

 

Ved å gjennomføre forslaget til Skolebehovsplanen vil Utdanningsetaten sette det norske samfunnet flere skritt tilbake i den norske integreringspolitikken. Det kan ikke godtas at et integreringstilbud som er veletablert og som er vefungerende med så mange brukere skal legges ned.


HJELP OSS, OG STØTT ET VELLYKKET INTEGRERINGSTILBUD VED Å SIGNERE OPPROPET!
 


Maria Greenberg Bergheim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Facebook