UTSETT HØRINGSFRISTEN FOR NABOVARSLET PÅ NEDRE VIKHAMMER!

Dette kravet er lagt ut av Facebook-gruppen:
Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer

https://www.facebook.com/groups/845208386392006

Flere hundre beboere på Vikhammer har fått tilsendt nabovarsel om utbyggingen på Nedre Vikhammer (også kalt Vikhammer Nedre). 

Ifølge Direktoratet for byggkvalitets (DIKBs) veileder skal et nabovarsel inneholde: «Beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.»

I det tilsendte nabovarslet fra Malvik kommune er ikke konsekvensene for utbyggingen redegjort for oss naboer. Dette er i strid med byggesaksforskriften til plan- og bygningsloven og lovens intensjoner.

Kommunen henviser i nabovarslet til: «Planforslag med høringsdokument på kommunens nettside: «malvik.kommune.no og i servicetorget».

Dette er ikke tilstrekkelig, fordi det innebærer at folk selv må finne fram til materialet. Ved søk på kommunens nettside er det mulig å finne planbeskrivelsen, men ikke høringsdokumentene.

Det er en forutsetning for at folk skal kunne svare at vi får tilsendt alle dokumenter som omhandler saken.

Personer som ikke har e-postadresse, må få tilsendt alt i posten.

Korona-pandemien med dens innvirkninger på samfunn og mellommenneskelig kontakt er også et moment for å få utsatt høringsfristen.

Det er også gitt altfor kort frist for et så omfattende sakskompleks, og høringsfristen går ut 13. juni.

Vårt krav er at høringsfristen utsettes til 30. september, også for at vi skal få tid til å innhente svar fra alternativ ekspertise.


Jan Holm, Facebook-gruppen: Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Jan Holm, Facebook-gruppen: Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...