HASTER!! Utbygging i Hektneråsen

Rælingen kommune vurderer bygging av flere opp til 8 etasjer høye blokker langs Tristilveien. Vi må blant annet sørge for at dette ikke blir prioritert før matbutikk og forsamlingslokale / ungsomstilbud i området!! Det er behov for mobilisering for å bli hørt, så les våre kommentarer og krav til rekkefølge og prioriteringer slik vi ser det i brevet og signer hvis du stiller deg bak. Tips gjerne naboer og andre som bor i området. Det haster for fristen for å kommentere saken går ut allerede i dag, 20. aug kl 24.

Les brevet her:

Brev til kommunen

Les Rælingen kommunes kunngjøring her:

Kunngjøring

blokker.jpg

Innholdet i kortversjon er:

  • Vi vil ha matbutikk og forsamlingslokale. Det er konflikt mellom utbygger og eieren av tomten. Dette må avklares slik at blokkene ikke bygges og matbutikken "strander".
  • Blokkene er altfor høye og vil strekke seg i høyde til husene på smestadtoppen. Høyden må reduseres og de må legges mer inn i terrenget.
  • Analyse av trafikk og støy som ligger til grunn, er bygget på dels sviktende og dels gale beregninger. Det er allerede mye trafikk på nedre rælingsvei. Det må gjennomføres en ny utredning av trafikken basert på faktiske forhold.
  • Skolene i kommunen må ha kapasitet til å gi et godt tilbud. Smestadskolen og Fjerdingbyskolen er under utvidelse og kommunen har ingen plan for ungdomskolene.
  • Utearealer / tilbud til ungdom.
  • Anleggstrafikk må bort fra krysset Tristilveien - fv120.
  • Utbygger har tidligere nedprioritert de delene av prosjektene som ikke er innbringende. Kommunen må følge opp at utbygger gjennomfører de tiltakene som loves.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Håkon Evensen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook