Underskriftskampanje mot planene for oppdrettsanlegg i regi av Mowi ved Sømnesøya i Sømna kommune.

Som fritidsbruker og grunneier i Torgfjorden og Skillebotn har jeg engasjert meg som motstander av etablering av dagens løsninger med konvensjonelt oppdrettsanlegg. Jeg gjennomførte en tilsvarende kampanje i 2013-2014 mot etablering av oppdrett ved Svennøya i Torgfjorden/Skillebotn.

Kunnskapen om slike anlegg er kjent. Forurensning fra konvensjonelt oppdretts anlegg er kjent ved at lus spres på annen fiskearter som vill laks og ørret. Noe som er i ferd med å true bestanden av anadrom fisk som omfatter laks, sjøørret og sjørøye. I tillegg til stor forurensning av rømt fisk fra oppdrettsanlegg.

For noen tilfeller er elver blitt helt tomme for anadrom fisk og/eller det er store forurensninger av rømt oppdretts fiske i elvene. Dette truer ville arter sin bestands utvikling og overlevelse jfr kjent forskning.

Det finnes nye teknologi for etablering av oppdrettsanlegg som gir gode velferd for fisken i anleggene. Som eks. Akvafuture AS sine anlegg som viser lav til ingen sykdom i anleggene og ingen lus problematikk. Se https://www.akvafuture.com/no/ De har og gode systemer som sikrer mot rømning av fisk og sikrer at sedimenterbart avfall samles opp og benyttes for tillaging av fornybare produkter.

Jeg er motstander av konvensjonelt opprett i sjø og vil ha en reel bærekraftig utvikling. Derfor er jeg imot planene for etablering av oppdrett ved Sømnesøya i Sømna kommune. Området anlegget skal plasseres i ligger ytterst i innløpet av Torgfjorden.

Torgfjorden er en fjord i Brønnøy kommune i Nordland. Fjorden ligger på østsiden av Brønnøysund og øya Torget der Torghatten ligger. Fjorden har innløp mellom Torgværet i vest og Sømnesøya i øst og strekker seg 19 kilometer nordøstover til Skille i bunnen av fjorden. Denne fjorden er snart den eneste på Helgeland som ikke er berørt av oppdrettsanlegg.

Så derfor utfordrer jeg deg til å bli med meg og vise din motstand mot etableringen av anlegget. Ved å forta en digital signering som i ettertid blir oversendt Sømna kommune, Stadsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune  .

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Geir Johann Hanssen vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Jeg samtykker til at Geir Johann Hanssen kan overlevere opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet til følgende parter:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...