Underskriftskampanje mot kutt i Bodøungdommens kulturtilbud

Rådmannen har foreslått en rekke kutt som påvirker kulturtilbudet for unge i Bodø.

Skriv under på dette oppropet om du er uenig i kuttene, og kommenter gjerne hvordan de påvirker deg.

Følgende kutt påvirker kulturtilbudet:

  • Èn stilling ved Utekontakten
  • Tre stillinger ved Bodø kulturskole
  • Åpningstiden ved Stormen Bibliotek
  • Bokbudsjettet til Stormen Bibliotek
  • Drift av kommunale idrettsanlegg
  • Økt leie ved kommunale idrettsanlegg (20 kr pr time i økt leie)
  • Søkbare prosjektmidler
  • Fritidskortet
  • Busstilbudet på bratten

Signaturer skal leveres til politkerne torsdag 19. november. De bestemmer hvilke kutt det blir noe av.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ungt Kulturforum Bodø fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...