Underskriftskampanje mot fysisk skoleeksamen ved UiB

Vi ønsker at Universitetet i Bergen skal sette studenters og ansattes sikkerhet og helse som førsteprioritet. Smittetallene er økende over hele landet og vi ønsker at alle eksamener fra dagens ordning som skoleeksamen skal bli omgjort til skriftlig eksamen hjemme. Dette for å forhindre og bremse ytterligere smittespredning.

Fra en undersøkelse ved NTNU, har det kommet frem at halvparten av studentene er villige til å stille på eksamen, selv om de har symptomer på koronasmitte. Det er tvilsomt at tallet er noe annerledes for studenter ved UiB. At studenter med symptomer er villig til å dukke opp i eksamen er skremmende og dette viser desperasjonen til studenter. Samtidig er eksamensperioden i juletiden, dette fører til at om studenter skal ha blitt smittet ved skolen er det stor risiko for at disse tar med seg smitten hjem til sine familiemedlemmer hvor dette kan få fatale konsekvenser.

NTNU besluttet 03.11.20 å endre alle skoleeksamener til hjemmeeksamen. Rektor ved NTNU, Anne Borg begrunner dette med at «ansattes og studenters helse og sikkerhet har alltid førsteprioritet. Samtidig har studentene krav på å få gjennomført utdannelsen sin».

Etter de nye rettningslinjene så har det blitt anbefalt: " 

Vi mener at det å samle studenter til fysisk eksamen er en aktivtet som har et stort potensiale for smittespredning.

Vi mener at det ikke bør være annerledes for studenter ved UiB og at skolen må ta vare på sine studenter og ansatte på lik linje som NTNU.


Koronastatistikken fra VG viser tydelig at smittetrenden i Trondheim er betydelig lavere enn i Bergen.

Vi ønsker at alle skoleeksamener skal bli omgjort til skriftlig eksamen hjemme som følge av den eksisterende situasjonen rundt smitte av korona.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Sindre R Kristensen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook