Turister, velkommen til Oslo - også i buss!

Kjære styrende politikere i Oslo kommune!

Vi er blitt utnevnt av dere til å representere hovedstaden, og til å være vertskap for byens gjester. Det er et oppdrag vi tar på stort alvor. Vi har ofte med oss gjester på vandreturer i byen. Vi forteller blant annet om Oslos innsats for å begrense utslipp og for å ta vare på naturen. Det grønne skiftet er ikke nytt for oss. Vi har hverken grunner til eller ønske om å kjempe imot det.  

Likevel er det nå slik at vi ikke får gjort jobben vår på en god måte. Det er lagt for mange begrensninger på trafikk gjennom sentrum for å vise interessante severdigheter og for trygg transport av passasjerer til og fra hoteller/restauranter. Planen er at dette bare skal bli vanskeligere, slik vi forstår det. Planen som foreligger, og rutene vi har fått anbefalt for i år, er en oppskrift på kaos, farlige situasjoner og misfornøyde gjester.

  • Det er satt av svært liten plass til av- og påstigning for turistbusser
  • Dårlig mulighet til å vise fram noen av de mest sentrale attraksjonene i sentrum fra buss eller bil
  • Ingen parkeringstillatelse foran hoteller

Store begrensninger på hvor og hvor lenge busser kan parkeres Dette vil medføre mange turbusser på små områder, farlige situasjoner med mange eldre fotgjengere i store grupper og mange unødvendige kilometre kjørt fordi vi pålegges lange omveier for å komme dit vi skal. Det største problemet er imidlertid at noen av byens gjester føler at de ikke er velkomne. Det kan vi som Osloguider ikke leve med.

Argumenter for vår situasjon, og hele bransjens behov for gode rammebetingelser, er gitt i flere høringssvar fra mange parter. Så langt er de ikke blitt tatt stort hensyn til. Vi håper dette oppropet vil føre med seg noe positivt. Vi håper at dere vil lytte til vår bønn om disse endringene i dagens plan, og for fremtiden:

  1. Flere av- og påstigningsplasser for turbusser og minibusser
  2. Tilbakeføring av 10-minutters parkeringssoner foran hotellene i sentrum
  3. At turbusser kan få kjøre i rutebussenes traseer gjennom sentrum, i tillegg til andre gater øst/vest og nord/sør i sentrum (fordi turbuss også er kollektivtrafikk!)
  4. Innføring av flere 24 timers parkeringsplasser for buss i sentrumsnære områder
  5. At Universitetsgatas enveiskjøring blir mot sør, ikke mot nord

Vi ønsker bare å gjøre jobben vår, og at Oslo skal være en inkluderende, åpen og gjestfri by.

Omstilling er en del av hverdagen både for oss og alle våre kolleger i reiselivsnæringen. Men det må skje på en forutsigbar måte med tid til å finne alternative løsninger før endringer innføres. Guidefaget er ikke stort, men det er viktig for Oslo som destinasjon. Mange Osloguider møter flere tusen turister i året. Endringene vi ber om, er basert på våre profesjonelle vurderinger og vår operative erfaring.

Vi håper å bli hørt, og at disse beskjedne ønskene kan bli innfridd. 

 

Med vennlig hilsen

Oslos guider 


Tove Gjersrud, Osloguide    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Tove Gjersrud, Osloguide kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook