Tryggere skolevei fra Østerås til Eikeli

Vi er en stor gruppe foreldre boende på Østerås som ønsker å få Bærum Kommune til å vurdere trafikksikkerheten på skoleveien fra Østerås til Eikeli. 

Det er stadig flere barnefamilier som flytter hit og økende trafikk i området. Denne utviklingen er tiltakende og det er på tide å gjøre noe.

Idag er den korteste ruten langs Nordveien som er dårlig sikret for trygg ferdsel og har meget høy hastighet. Det er rett og slett ikke et alternativ, og det er ingen som bruker denne ruten. 

Alternativet krever en betydelig omvei som resulterer i at folk krysser veien på utrygge steder enten i Nordgrenda eller Ovenbakken da det er få fotgjengefelt i nærheten. 

Det vi ønsker oss er en trygg overgang over Nordgrenda og inn i Østeråsen. Det vi spesifikt foreslår er redusert hastighet til 30km/t, etablering av fartshump med fotgjengerfelt og åpning av gangsti på Østeråsen siden.

Dette er en lite kostbar løsning som vil være til fordel for alle beboere i området da overgangen idag benyttes av både skolebarn, turgåere og voksne som skal til bussen i Nordgrenda. 

Til slutt så mener vi at det er veldig viktig å knytte sammen Eikeli skolekrets på en god måte da barn og voksne som tilhører samme skole har mye fellesskap. Dette forslaget hjelper til med det.

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Christoffer Beyer fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )