Tolga kommunestyre: Rykk tilbake til start!

Torsdag 25. april 2019 skal Tolga kommunestyre etter planen fatte endelig vedtak mht utbygging av skole, kulturhus og barnehage på Tolga.

i den forbindelse skrev Gudny Hagen Bakken et slikt innlegg i Arbeidets Rett (med tillegg i Facebook, skrevet av Stein Dølmo):

"Rykk tilbake til start...

.........gjelder ikke rørosingene denne gangen.

Nei da, jeg skal ikke blande meg borti eiendomsskatten i Røros. Den ordner de nok opp i sjøl. Vi har nok annet å ståke med på Tolga. «Rykk tilbake til start» kommer fra pengespillet Monopol. Tja det handler jo om penger...og om bygg og tomter.

Tolga kommune har åpenbart problemer med å løse et byggeprosjekt innen vedtatte rammer. Et prosjekt som startet som barnehage/kulturhus og som nå har blitt barnehage/kulturhus og skole. Kan vi «rykke tilbake til start» av flere grunner? Gå imot det politiske flertall? Det er ikke for sent. Illojalt? Tja, det gir jeg blaffen i.

•Barnehage. Vi kan samle barnehagene i en av de eksisterende i stedet for å «kna» barnehagen inn i skola, på «vårt Monopol-spills» dårligst egna tomt, ved Ivarsveien, begrenset av Glomma, jernbanen og Brugata. Og der skal de være i 16 år.

Lyngbo og Knutshauåen ligger på solrike tomter med store, gode uteområder i nærheten.

•Vidarheim. Alt som er minus ved dagens Vidarheim kan utbedres ved restaurering/oppussing. Fjellheim og Os samfunnshus ble da bra etter restaurering .

•Tolga skole. Skola sjøl må utrede bruk og evt. omgjøringer av sine lokaler.

•Gammelskola. Her må vevstua og fritidsklubben fortsatt ha tilhold hvis de ønsker det.

I Tolga-nytt leser jeg at ordføreren har fine vyer for Tolga 2050. Jeg håper det i tillegg kan feires 25/30-årsjubileum for Tolga flerbrukshall! At Tolga, «Fysak»-kommunen»,- «Folkehelsekommunen»...for lengst har erstattet skolens dårligste klasserom med en hall. En hall som i tillegg har blitt brukt hver kveld til et myldrende mangfold og har dekket behovet for lokaler ved større arrangement året rundt. Stein Dølmo, Esten Gjelten og mange i idrettslagets pensjonistgjeng er enige med meg…

Er det flere?

Gudny Hagen Bakken."

Siden mitt navn er nevnt, vil jeg understreke at jeg er 100 % enig med Gudny i dette og vil gjerne få understreke flg.:

Ut fra Tolga kommunes kunngjøring , gjengitt på kommunens hjemmeside, virker det som om budsjettramma sprekker før det er tatt et eneste spadetak i dette prosjektet.

Siden saken skal til behandling i kommunestyret rett over påske, er det betimelig å stille de spørsmål som Gudny stiller:
* Er dette tiltaket gjennomførbart innafor akseptable rammer?
* Er dette et tilbud vi ønsker for fremtidige generasjoner?
* Er alle alternativer tilfredsstillende utredet og vurdert?
Siden vi er i påskemodus, kan jeg vri på Gudnys "Monopol-analogi", og spørre:
* Er det ikke på tide å si til seg sjøl: "Vend i tide, det er ingen skam å snu"?

Stein Dølmo

Vi ønsker med dette oppropet innstendig å be Tolga kommunestyre om ikke å fatte noe endelig vedtak den 25. april, men i stedet "Rykke tilbake til start", eller i det minste utsette det endelige vedtaket til etter høstens valg.

Ved å støtte dette oppropet, støtter du vår intensjon om innstendig å be Tolga kommunestyre om primært å "rykke tilbake til start", eventuelt at kommunestyret utsetter avgjørelsen til tidligst senhøsten 2019.
Facebook