Tillit til Daniel Haga - konstituert adm dir Helse Midt-Norge

Det er etablert et opprop om mistillit til Haga. For å vise at dette langt fra gjelder alle i regionen - håper vi at mange signerer på dette oppropet som signaliserer at ikke alle mener Eidsvik sin prosess ifm valg av sykehustomt har vært basert på integritet og vært transparent -det siste i hvert fall ikke for alle parter.

Daniel Haga har stilt kritiske spørsmål mot utredningen ifm plassering av nytt felles sykehus i Nordmøre og Romsdal, ledet av tidligere Ålesund sykehus direktør Astrid Eidsvik. Bakgrunnen for de kritiske spørsmålene er bl.a. konsulentrapporter som viser at mandatet, i form av vektlegging, ikke var fulgt.

Oppropet tar utgangspunkt i forutsetningen om at dette innebærer at Haga, og Helse Midt-Norge, med utgangspunt i mandatet, har vektlagt at plassering skal baseres på faglige kriterier.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook