Støtt videreføring av NorLARNet

Norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning (NorLARNet) har siden 2008 vært en viktig plattform for styrking av Latin-Amerika-forskningen i Norge. NorLARNet har bidratt til nettverksetablering, informasjonsutveksling og synliggjøring av vår forskning. Det har vært gjort gjennom finansiering til workshops initiert av forskere over hele landet; organisering av seminarer, gjesteforelesninger og konferanser; samt å utgi ukentlige nyhetsbrev og å samle forskningsresultater på en felles nettside. Det har synliggjort forskning ved norske universiteter og høyskoler ikke bare i Norge, men også i utlandet. NorLARNet har vært en sentral aktør i nordisk forskningssamarbeid, bl.a. ved å arrangere og støtte nordisk konferanse for Latin-Amerika forskere (NOLAN). Videre har NorLARNet samt bidratt i ulike nettverk i Europa, Latin-Amerika og i USA. NorLARNet har også jevnlig invitert betydelige Latin-Amerika-forskere fra andre deler av verden til Norge. Gjennom disse tiltakene har NorLARNet vært en døråpner for forskere fra ulike forskningsmiljøer i Norge. NorLARNets arrangementer og informasjonsflyt har gjort forskningen tilgjengelig for brukermiljøer i organisasjoner, næringsliv, offentlig forvaltning og medier. I tillegg har NorLARNet bidratt til rekruttering til Latin-Amerika-forskningen gjennom Master- og PhD-kurs, samt Master-stipender. Vi ser det derfor som svært uheldig av NorLARNet sin virksomhet fra 2019 ikke lenger vil motta finansiering. Den har hittil vært kanalisert gjennom Norges Forskningsråd fra Utenriksdepartementet. Vi oppfordrer de bevilgende myndigheter, Stortinget og de politiske partier til å sikre at NorLARNet blir videreført som en viktig plattform for Latin-Amerika forskning i en norsk kontekst.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Marit Ursin, IPL, NTNU kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook