Støtt underskriftskampanjen mot Lerøy sin søknad om dispensasjon for oppstart av akvakultur ved Ysteby.

I forbindelse med at Kåfjord kommune ønsker innspill på søknaden fra Lerøy Aurora AS oppstart av akvakultur ved lokasjon Ysteby, er vi privatpersoner fra Nordmannvik som ønsker å synliggjøre motstand fra Kåfjord kommunes innbyggere imot dette.

Underskriftskampanjen varer til 2. september. 

 

Vi som har skrevet under på denne listen er sterkt imot at det anlegges et oppdrettsanlegg ved Russebakken i Kåfjord.

 

Grunnen for dette er: 

Det vil føre til mere forurensing i Lyngenfjorden som er en terskelfjord.

Tap av ytterligere gode lokale fiskeplasser.

Overtramp av lokalbefolkningen, urfolks rettigheter.

Bråk og lysforurensing til plage for lokalbefolkningen.

Området har mye utstraum som vil ramme gode uerklakker

Vil ramme bygdene Nordmannvik og Djupvik med forurensing pga bakevjeeffekt.

Vil kunne bli stor hinder for turistfiske og mulig tap av arbeidsplasser.

Stor mulighet for mere oppblomstring av kråkeboller som kom etter at oppdrett begynte. Dette medfører til enda mere nedbeiting av tareskogen.

Mere lakselus som angriper villaksen som er truet.

Innblanding av arveegenskaper med villaksen.

Forurensing ved dumping av skadelige stoffer i fjorden ved avlusing, skade på andre skjelldyr.

Vil gi minimal økt sysselsetting i kommunen–om noe. Ansatte på sjøanlegg jobber turnus, og ofte folk fra andre områder. Lerøys lokaliteter og slakteri ligger i en annen kommune.

 

 

Hilsen

 

 

Ingar Lyngmo, tlf: 90947452

 

 

Monica Hansen, tlf: 9240480505

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Monica Hansen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke telefonnummeret ditt offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...