Støtt arbeidet med "Ungdommens Hus" på Ål

"Ungdommens Hus"

Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel har gått sammen om et samarbeid om å skape en møteplass for ungdommen vår. Vi ønsker å skape et "Ungdommens Hus" hvor det er plass til blant annet E-sport og ungdomsklubb. Vi støtter ungdommens ønske om et møtested i sentrum, den må være der ungdommen er. Vi ønsker at ungdommen skal få være med i utviklingen av huset.

Derfor har vi spurt Ål kommune om å få ta i bruk gamle "Doktor'n".
Om du mener vi er inne på noe viktig for ungdommen vår - skriv under og vis politikerne i Ål kommune at dette er noe vi ønsker for barna våre.

Ungdommen har stått i et utfordrende covid-19 år. Det er mangel på møtesteder, små kohorter og nedstigning har skapt utenforskap og utfordringer for ungdommen vår mer enn noen gang. Det har skapt økt isolasjon og relasjonelle vansker hos mange. En ser en tydelig økning i psykiske utfordringer blant ungdom på landsbasis, noe vi heller ikke kommer utenom på lille Ål!
I mangel på møtesteder trekker ungdom ut i gatene og yngre ungdom kommer i kontakt med stadig eldre ungdom.

De trenger et sted å være sammen med trygge voksne!! NÅ!!

Om du er enig i at det er tid for å SATSE PÅ UNGDOM i Ål kommune NÅ. Skriv under og del. Ungdomstiden kommer ikke tilbake. Alle skal med!

20210305_140625.jpg


Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...