Stopp økonomisk diskriminering av singelboende

Til politikerne !

1. Vi krever singelfradraget på skatten, dvs. et ekstra skattefradrag på selvangivelsen som kompensasjon for merutgiftene ved å bo alene. Vi som bor alene må betale husleia, maten, strømmen og alle andre utgifter alene. Vi som er single må også betale enkeltormstillegg på reiser. Mange aleneboende er enslige forsørgere med lav inntekt/trygd.

2. En lov som forby alle hoteller i Norge i å kreve enkeltromstillegg.

3. Stortinget utarbeider Singelmelding som ser oss aleneboendes behov.

4. Holdningsendring til single. At vi er en uensartet gruppe gir ingen grunn til økonomisk diskriminering av single.

5. Vi krever en politikk som tar vare på aleneboende. At aleneboende blir tatt med på råd ved viktige beslutninger. At det bl.a.  bygges flere mindre leiligheter, flere samlingssteder i boområdene.

Når kommer Singel-opprøret ? Hvor lenge skal vi finne oss i være alene om å betale alle utgifter knyttet til husholdningen? Hvor lenge skal vi finne oss i å betale dyre dommer i enkeltromstillegg på hoteller ?

Hvorfor har ikke single ekstra fradrag på skatten for merutgiftene ved å bo alene ? I Norge bor 900 000 alene. Alene bra, men sammen best. Hvorfor kan ikke single komme sammen - lage opprør - gå i tog og stå på krava ?Alle innspill tas imot med stor takk.

 

Gunn Pound

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Gunn Pound kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook