Stopp nedbygginga av dyrkamarka i Tennfjorden

I den nye kommuneplanen for Haram, er det foreslått at det meste av gjenverande dyrka mark i Tennfjord skal leggast ut til boligbygging. Dette er vi imot.

Støtt oppropet mot nedbygginga av dyrkamarka i Tennfjorden.
Der finst andre gode alternativ. Vern dyrka mark.

Vi er også mot ei vidare sterk utbygging av Tennfjord FØR bedre teknisk og sosial infrastuktur er på plass.

Facebook