Nabo-opprop mot utbyggere og Sarpsborg Kommune

rolighetsveien52.jpg

Hei Nabo,

Kommunen vurderer å tillate bygging av denne boligen i Rolighetsveien 52 på tross av at hele området nord for Iseveien på Borgenhaugen inngår i en verneverdi-sone : «Bebyggelsesstrukturen i området består, i hovedsak, av en bolig per tomt. De aller fleste bolighusene er typehus som er valgt ut fra en boligkatalog, som arkitekt Arnstein Arneberg utarbeidet i 1945. I beskrivelsen for området står det at ingen tomter bør deles, og at eventuelle tilbygg skal gjøres med respekt for bygningenes karakter og skala.»

Hvordan påvirker dette deg?

En godkjennelse fra kommunen på denne søknaden vil åpne opp for alle utbyggere som ønsker å fortette boligområder med 4 og 5-mannsboliger. Neste gang kan det være din nærmeste nabo som selger eller deler av sin tomt og vipps har én nabo blitt til seks.

Vi krever at kommunen etterfølger «Temautredning til kommuneplan – verneverdivurdering i Sarpsborgs byområder utenom sentrum»
Og at denne ligger til grunn for fremtidig boligutvikling i området nord for Iseveien og alle vernede områder i Sarpsborg Kommune.

Om du er enig og stiller deg bak vårt krav for å sikre at din nabotomt ikke blir et marked for blokk eller rekkehus-bebyggelse, setter vi stor pris på om du signerer vårt opprop!

Stå sammen med oss mot de store eiendomsutviklerne, for å bevare ditt og vårt nabolag!

Med Vennlig Hilsen dine naboer

Alle med stemmerett i Sarpsborg kan undertegne. Flere i samme husstand kan stå på listen.


NABOAKSJONEN Rolighetsveien 52    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at NABOAKSJONEN Rolighetsveien 52 kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook