Stans dronekrigen og de norske bidragene
I dag bomber USA, Israel og Storbritannia med droner i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina. Ofrene i dagens dronekrig er ofte terrormistenkte og drepes før de får forklart seg. Alt for mange uskyldige er blitt drept i dronekrigen, også barn.

Droner gjør det enklere for politikerne våre å gå til krig, da de ikke risikerer egne landsmenn. Dronene opererer i juridiske gråsoner som i mindre grad gjør politikerne ansvarlige for drap. Avstanden mellom overgriper og offer gjør det også lettere å bli drapsmann. 


Bruk, utvikling og produksjon av militære droner øker enormt. I dag utvikler, kjøper eller bruker over 50 land droner militært. Vi ser et tiltagende våpenkappløp med droneteknologi globalt. Dette er bekymringsverdig. Et realistisk framtidsscenario er krigføring uten menneskelige følelser, holdninger og tanker involvert, en robotifisert krig der vold utøves av maskiner mot mennesker. Dronerevolusjonen er et stort steg i denne retningen. Denne utviklingen må bremses


Krev at Norge tar avstand fra dronekrig og stanser de norske bidragene ved å skrive under her!

Vi leverer din underskrift til norske politikere høsten 2013.

Les mer på fredslagets temaside om droner.

______________________________________________________________________________________

Jeg vil...

1) At Norske myndigheter skal jobbe internasjonalt for å stanse dronekrig.
Norge må offisielt ta avstand fra pågående dronekrig. Dette må rettes direkte til landene som fører dronekrig, og tas opp i fora som FN og NATO.


2) Stanse norsk eksport av militær droneteknologi.

Deler og teknologi til militære droner er krigsmateriell. Norsk krigsmaterielleksport som bidrar til dronekrig i Pakistan, Afghanistan, Jemen, Somalia og Palestina må stanses.


3) Stanse militariseringen av droneindustrien.

Jeg vil at droneindustrien skal utvikle teknologi verden har bruk for, ikke militære drapsmaskiner. Statsstøtten til utvikling og produksjon til militære droner må derfor stoppes.


4) At Norske myndigheter tar initiativ til et internasjonalt forbud mot drapsroboter.
Jeg støtter kravet til  den internasjonale kampanjen mot drapsroboter - “Campaign to Stop Killer Robots” - om et internasjonalt forbud mot utvikling, produksjon og bruk av autonomt krigsmateriell, krigsmateriell som er designet for å drepe uten menneskelig innblanding. (www.stopkillerrobots.org)


Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hannah Eline Ander kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook