Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Kommentarer

#801

Jeg signerer fordi jeg vil at krigen stopper. Krigen i Ukraina har pågått i 9 år allerede. Den begynte ikke i 2022. Den begynte i 2014.

Olena Tiapkina (Larvik, 2022-12-03)

#802

Jeg er imot Nato, som for tiden blir brukt av USA til å føre krig i Ukraina mot Russland.
Denne krigen må stoppes før det eskalerer til atomkrig.

Ruth Skaarstad (SKOTSELV, 2022-12-04)

#804

Norge må stoppe! Norske våpen og ammunisjon dreper mennesker! Hvis Norge sender våpen til Ukraina så vil krigen aldri stoppe! Norge må i sin internasjonale rolle forhandle om fred. Amerikanerne kan ikke diktere Norges politikk.

Svetlana Nilsen (Sandefjord , 2022-12-04)

#806

Jeg signerer fordi jeg mener at det er i ukrainernes, og vår alles, interesse at denne krigen avsluttes så fort som mulig med fredelige midler. Det er galskap, og dypt uansvarlig, å bidra til å forlenge en krig mellom stormakter på ukrainsk jord. For hver dag som går i denne krigen blir flere ukrainere drept og landet mer ødelagt. For hver dag som går blir faren for katastrofal eskalering større.

Harald Lie Kvalshaugen (Oslo, 2022-12-04)

#807

Norge har et selvstendig ansvar. Det er en borgerkrig, der den ene siden støttes av Nato og Norge må begrense seg til humanitær hjelp. Trening av soldater og våpen til den ene siden er farlig for Norge og verden.

Per Lothar Lindtner (Fyllingsdalen, 2022-12-04)

#813

Krig er ingen løsning for moder jord sine beboere.

Elisabeth Lundmo (Sarpsborg, 2022-12-07)

#814

Jeg signerer fordi krigen i Ukraina er helt meningsløs og fordi Norge har et stort ansvar som del av NATOs eskalering i Øst-Europa for at krigen brøt ut. Vi har et stort ansvar for å stoppe den og for å stifte fred med Russland, vårt naboland.

Inger Susæg (Røsvik, 2022-12-07)

#815

Jeg er i mot krig. Krig er vondt.

Jens petter Berg (Sarpsborg, 2022-12-07)

#816

Krigen drives videre på lånte midler. Både våpenhjelp og økonomisk tildeling av midler er lån. Sikkerhet for lånene består i rettigheter knyttet til Ukrainas naturressurser, handel, skipsfart og industri. Jo lenger krigen fortsetter, jo mindre er grunnlaget for å bygge opp et ukraina for dets innbyggere. Når alt eies av andre, har du ingenting å bygge en framtid på.

Ruth Päifwe Bech (Tolga, 2022-12-07)

#821

... fordi krig er forakt for liv!

IDAR WILSGÅRD (Pargas, 2022-12-08)

#822

Jeg ønsker fred!

Rune Brendeford Anderssen (Tromsø, 2022-12-08)

#825

Jeg er for fred, og mot USA og NATO imeprialisme

Arvid Ramm-Svart (Finnmark, 2022-12-08)

#826

Vi må ikke gå i søvne inn i 3.verdenskrig. Europa vill kollapse, sult, nød og fattigdom. 100 000 000 vis av liv vill gå tapt, kanskje over 1 000 000 000 må dø

Asgeir Kildal Mikalsen (BODØ, 2022-12-08)

#828

Dette er viktig for meg og for verden

Karen Ragnfrid Storaker (Storakerveien 11 4516 Mandal, 2022-12-09)

#832

Krig er verre miljøgris en CO2 og konsekvensene går i generasjoner.

Orgon Solo (Moseidhov , 2022-12-10)

#836

Stopp våpenleveransene !
Våpenhvile, fredsforhandlinger !

Ragnhild Rønningen (Lindesnes+, 2022-12-11)

#839

Norge trenger en fredspolitikk.
Slutt å sende våpen.

Sverre Harlem (Oslo, 2022-12-11)

#845

Oppriktig leting etter alternativer til eskalering må være viktig oppgave for Norge. Vi kan gå foran.

Trond Hofvind (Bergen, 2022-12-12)

#848

Jeg signerer fordi alt må gjøres for å få slutt på krigen

Anne-Line Filiberto (Oslo, 2022-12-14)

#850

jeg er pasifist

jan loge borthen (1392 vettre, 2022-12-17)

#855

Ved å tilby mere våpen i krigen er vi også med på og opprettholde den. Og vi tjener penger på det i tillegg. Dobbelt moralen har ingen grenser. Trodde Norge skulle fremstå som en fredsmegler. Er vi det med å opprettholde krig og bidra med våpen. Vi har like mye blod på hendene som stridførende parter.

Arne jr Pedersen (Molde, 2022-12-21)

#858

Å fore et land med våpen gir ingen fred.

Siv Preus (Ski, 2022-12-23)

#859

Den pågående krigen er helt unødvendig!!

Irene Ingebrigtsen (Drammen, 2022-12-23)

#865

Ønsker fred!

Bjørn Harald Jordan (Kristiansand, 2022-12-27)

#866

Krigen bare eskalerer ved att Nato mfl legger seg i.

Elisabeth Nilsen (Sarpsborg , 2022-12-27)

#872

Krig avler krig. Ingen vinner. Sivilbefolkningen på begge sider betaler omkostningene.

Ingvild Eskeland (Oslo, 2023-01-04)

#874

Jeg er helt imot å sende våpen til krigen i Ukraina, og mener det eskalerer konflikten!

Anna Rita Johnsrud (Tønsberg , 2023-01-04)

#875

Jeg Signerer dette i håp om at det blir slutt på krigen i Ukraina. Dette er en krig som bare kan løses med forhandlinger. Denne krigen ville ikke vært mer en kansje 4 uker, om vesten ikke hadde pøst på med våpen til Ukraina. Å vesten sender ikke våpen for å være snille. Hadde vesten ønsket Ukrainas beste, hadde di gitt hjelp til di som lider av barn, gamle, kvinner. Men også ukrainske men som ikke vill ofre livet for et Nato medlemskap

Tor Drivdal (Horten , 2023-01-06)

#876

Krigen i Ukraina eskalerer, og de menneskelige og materielle skadene er store. Russland har signalisert at de aldri vil stoppe sine angrep, men defensiv krigføring fra Ukrainas side fører bare til enda flere angrep fra Russland. Atomsikkerheten har også blitt truet. Hvis Ukraina benytter de langtrekkende våpnene som USA har utstyrt de med, så kan 3. verdenskrig starte. Begge parter må slutte krigføringen nå!

Anne Elisabeth Taylor (Oslo, 2023-01-07)

#877

Opprystning og militarisering av samfunnet i so mange land i sammenheng med urkrainekrigen bekymrer meg. Det gjelder også rollen NATO spiller i denne militariseringen, konkret også her i Norge.

Ruth Ammann (Bergen, 2023-01-08)

#882

Norge bør stå for fredelig alternativer i konflikter og ikke bidra til at kriger dras ut i det uendelige ved å sende våpen.

jeanne wreden (Oslo, 2023-01-12)

#886

Fordi syke mennesker har kontroll i verden

Laila Henriksen (Oslo, 2023-01-16)

#889

Mer våpen og forlengelse av krigen skaper bare mer lidelse og død. Krigen kan stoppes nå, og må stoppes nå!

Einar Jacobsen (Jørpeland, 2023-01-20)

#891

Denne krigen har utviklet seg til å bli en imperialistisk røverkrig.

Trond Grande (Oslo, 2023-01-23)

#892

Jeg er enig i at Norge må slutte å sende våpen til Ukraina.

Ragnvald Petersen (Sandnes, 2023-01-24)

#893

Krigen i Ukraina må stoppes og det må gjøres med fredsforhandlinger!

Turid Estelle Windingstad (Oslo, 2023-01-24)

#897

Norge som såkalt fredsnasjon har spesiellt ansvar for å jobbe for fred. Som i alle kriger er sannheten veldig komplisert. Vesten, med USA i spissen må ta sin del av ansvar for at Putin følte seg såpass truet at han gikk til krig.

Johanna Westerveld (Skedsmokorset , 2023-01-26)

#900

Jeg er mot krig

Thomas Cockburn (Notodden, 2023-01-28)

#901

Fordi det må prøves forhandlinger nå!

Audny Gabrielsen (Strømmen, 2023-01-28)

#904

På tide å jobbe for våpenhvile og få til forhandlinger om fred. Mer og mer opprustning øker faren for bruk av atomvåpen.

Grete Osvoll (Trondheim, 2023-01-29)

#905

Min frykt er at krigen vil eskalere, og at krigen vil spre seg gjennom Europa der Nord-Norge vil være ekstra utsatt.
Og når jeg nå vet at Russland får våpenhjelp fra flere land utenfor Europa, frykter jeg det vil ta lang tid før denne proxy-krigen ender.
Norge må igjen bli den fredsnasjon vi har vært i nesten ett århundre.

Ailen Smedvik (Harstad, 2023-01-29)

#907

Fordi jeg ikke tror at våpen er veien til fred!

Odd Stensholt (Molde, 2023-01-29)

#913

Jeg er ung og redd

Benoni Brox Krane (Tromsø, 2023-02-01)

#923

Jeg ønsker fred, ikke krig

Bat-Ariunaa Batsaikhan (Oslo, 2023-02-09)

#924

Ned med våpena!

Annbjørg Seltveit ( Kristiansand, 2023-02-11)

#926

Eg støttar dette av ein enkel grunn: Eg vil ikkje ha krig i Noreg.
Ei vidare opptrapping av krigen gjennom stadig å pøse inn våpen frå USA og andre NATO-land, vil føre til at vårt land blir før eller seinare trekt direkte inn i krigen. Då er det ein krig som blir ført med atomvåpen. Og det vil eg ikkje. Vil du?

Frode Steinset (Hønefoss, 2023-02-12)

#928

jeg signerer fordi jeg er enig med Antikrigsinitiativet og ønsker sterkt å bidra til våpenhvile og fredsforhandlinger i krigen i Ukraina.

Jorunn Larsen (Svolvær, 2023-02-12)

#932

Fordi mer våpen gjør at krigen kan vokse ut av kontroll.

Gert Nygårdshaug (LIER, 2023-02-16)

#933

Våpen støtte gir mer ødeleggelse.

Raventhiran Thuraisingam (FROGNER, 2023-02-18)

#934

Våpen skaper ikke fred.

Lindø Jartrud (FlatÅsen, 2023-02-19)

#937

Som medlem i FNs sikkerhetsråd har Norge et spesielt ansvar for å sikre at FN-pakten etterleves. Det betyr å gjøre alt for at "alle medlemmer skal bilegge sine internasjonale tvister ved fredelige midler på en slik måte at internasjonal fred, sikkerhet og rettferdighet ikke settes i fare." (artikkel 2, punkt 3).

Ved å sende stadig flere og kraftigere våpen til Ukraina bidrar vi til å eskalere og forlenge krigen. Prisen er titusenvis eller hundretusenvis av drepte. Faren for at krigen kommer helt ut av kontroll og at atomvåpen tas i bruk er reell.

Norge må bryte ut av folden og ta et aktivt fredsinitiativ:
- krev øyeblikkelig våpenhvile
- bruk plassen i FNs sikkerhetsråd til å følge opp vårt eget forslag enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet (6. mai 2022), for å få i gang fredsforhandlinger i tråd med FN-paktens retningslinjer for fredsløsninger

Anne Marit Ucar (Bergen, 2023-02-19)

#940

Mer våpen til konflikten dreper bare enda flere ukrainere og russere, og ødelegger Ukraina enda mer.

Truls Berg (Drammen, 2023-02-21)

#941

Stop Krigen! Krigen som fulgte det strategisk-USA-styrte-kuppet i 2014 i Kyiv, og den påfølgende militarisering av Ukraina. Avsløringene fra Angela Merkel, François Hollande og Petro Poroshenko - at Minsk avtalen var gjort for å kjøpe tid nettopp for å militarisere Ukraina - viser det geopolitiske spillet til USA/Nato: Russland idag - Kina imorra!
Invasjonen i 2022 ville vært unngått, hadde man opprettholdt disse avtalene og inngått samarbeid. Vi trenger ikke nye 20år med krig som i Afghanistan, selv om USA/Nato og krigsindustrien ønsker det! Slutt å sende våpen som kun bidrar til eskalering og drap på 100.000 av mennesker! Stop Krigen! Ja til diplomati og fredsforhandlinger nu!

Snorre Ytterstad (Oslo, 2023-02-22)

#945

Stopp krig nå før krigen stopper oss alle.

Dag Myhre (Oslo, 2023-03-08)

#946

Fredsforhandlinger er den eneste vei!. Norge har blitt en krigshissernasjon med globalistiske politikerlakeier som tenker dobbelttanker og snakker nytale ("krig er fred") akkurat slik Sannhetsministeret i Orwells 1984 gjorde. Trist, skremmende og tragisk.

Øystein Svendsen (Oslo, 2023-03-10)

#949

Norge for å forsvare sine interesser

Maksims Fadejevs (Skogsvåg, 2023-03-18)

#950

Vi må jobbe for fred og stoppe militarisering av verden. Mine barnebarn må ha en fremtid

Ana Lopez Taylor (Langesund, 2023-03-18)

#952

Å myrde mennesker er aldri svaret.
Har heller ingen respekt for enslige massemordere, men krig er faktisk mye verre. Hvorfor skal det være legitimt å myrde mennesker når verdens ledere finner det for godt? Hver enkelt har familie og vil bli sørget over.

Helen Bringeland (Randaberg, 2023-03-19)

#961

Det er det eneste fornuftige aøternativ !

Kristmar Schumann (2760+Brandbu, 2023-04-23)

#962

Jeg signerer fordi dette har blitt en stedfortrederkrig. En betydelig andel av Ukrainas befolkning har reist fra landet de siste årene, så de viser tydelig at de ikke støtter denne krigen.

Liv Wenger (Eidsvoll, 2023-04-24)

#963

Bare forhandlinger kan stoppe denne krigen. Krig er forakt for alt liv.

Eli Brox (Oslo, 2023-05-14)

#964

Våpenhvile og forhandlinger er eneste vei til fred. Hver eneste dag med kamp fører til mer lidelse.

Johanna Becker (Oslo, 2023-05-25)

#966

Det er lovstridig å støtte en part i en borgerkrig med våpen. I dette tilfelle Ukraina. USA, NATO og EU er krigsforbrytere, de er ansvarlige for drap og lemlestelse av flere hundre tusener ukrainere og russere.

Pål Westerbeek (Markenes, 2023-06-25)

#967

Jeg er imot krig. Det virker som jeg er en av få. Siden Putin satte igang krigen må vi liksom knuse russerne - det er selvsagt feil. Russere flest har ingenting med denne krigen å gjøre. Akkurat som nordmenn flest ikke har noe med denne krigen å gjøre. Men folk engasjerer seg og vil ikke godta fred. Forstå det den som kan?

vidar akse (Oslo, 2023-06-27)

#968

Jeg er bekymret for at opptrappingen av konflikten skal føre oss inn i en 3. verdenskrig.

SVEIN BALLO (OSLO, 2023-07-04)

#970

Jeg liker ikke at vi indirekte er med i krigen. Noe vi blir når vi sender våpen eller støtte til våpen. Vi skulle ha overholdt avtalen med å ikke bygge militærbaser nær grensen til Russland(Sovjet) Så hadde antageligvis angrepene aldri skjedd.

M. Lange (Oslo, 2023-07-16)

#973

Jeg har ikke sett lignende ensidig propaganda vi blir utsatt for, vi trenger dialog.

Steffen aaland (oslo, 2023-08-15)

#976

Norge har glemt sin rolle som fredsbygger.

Selina Stenberg (Hurdal, 2023-09-06)

#977

Jeg syns det er grusomt med allerede 10 000-vis døde og lemlestede menn på begge sider av krigen og er redd den skal utvikle seg til 3 verdenskrig og atomkrig

Irene Pettersen (Tro, 2023-09-06)

#978

Jeg signerer fordi jeg er enig med innholdet i oppropet.

Aina Willumsen (Træna, 2023-09-06)

#980

Alle krefter må rette seg mot en fredsavtale.

Samtidig mener jeg vi bør send våpen som luftvern raketter, samt vanlige soldater. Slik at Ukraina har mulighet til å forsvare seg.

Men vi må gjøre alt for å få til en midlertidig våpenhvile og innlede fredsforhandlinger.

Astrid Steinnes (Stavanger, 2023-09-07)

#981

Jeg kan ikke støtte at mitt land er krigshisser og våpeneksportør. Som innbygger i Norge har jeg aldri gitt mitt samtykke til en slik adferd.

ida burdal (hurdal, 2023-09-11)

#983

Krigen i ua må stoppe

Isabell Hansen (Sandefjord, 2023-09-14)

#984

Jeg støtter oppropet.

Vambheim Vidar (Tromsø, 2023-09-16)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...