Norge må velge en ny vei i Ukraina-krigen

Kommentarer

#202

Jeg er imot agresiviteten til Nato. La de østlige republikkene i Ukraina få velge å bli med Rusland.

knut aas (oslo, 2022-11-12)

#211

Fredsnasjon Norge bruker mer penger på å støtte Ukrania krigen med våpen pr bruttonasjonalprodukt enn krigsnasjonen USA. Samtidig skal vi legge ned fødeavdelinger i Norge for å spare penger. Desuten er ikke en eventuell atomkrig fristende heller. Vi burde heller respektere menneskeliv og gjeldende landegrenser og maktfordeling utarbeidet etter 2 verdenskrig enn å starte en tredje verdenskrig. Norge har deltatt i 4 kriger før og bla bombet velferdsstaten Libya sønder og sammen. Nok er nok! Stormannsgale Biden trenger ikke Norsk støtte.

Frode Øiseth (Drammen, 2022-11-12)

#213

Ich unterschreibe. weil Waffen zu keiner Zeit Frieden schaffen, konnte.

Emmerich Luschnitz (Mödling, 2022-11-12)

#216

Sterkt ønske om fredelige løsninger som alternativ til krigføring/ lidelse /frykt for framtiden

Kjersti Ingeborg Sandnes (Sandnes, 2022-11-12)

#221

Fordi jeg er i mot krig og lidelser

Mervi Ødegaard (Fredrikstad , 2022-11-12)

#227

Jeg signerer fordi krigens vanvidd, krigshandlingene, drepingen, lemlestelsene og ødeleggelsene må stoppes umiddelbart. Og erstattes med våpenhvile og fred.

Lars T. Helleren (Mandal, 2022-11-12)

#228

Jeg er for fred og mot denne KORRUPSJONEN som har pågått i mer enn 31 år!

Helge Brian Conner (Halden , 2022-11-12)

#230

Krigen i Ukraina kan bli stoppet bare hvis alle NATOs land vil forhandle for fred men ikke sende hjelp og våpen. Galskapen må ta slutt! Og propaganda i media også!

Ludmila Danilova (Oppegård, 2022-11-12)

#236

Ut av Nato,ut av EØS

Maj Johanne Bolle Ostad (Nordvågen, 2022-11-12)

#238

Fordi jeg ønsker en snarlig slutt på krigen.

Ketil Helmersberg (Oslo, 2022-11-12)

#240

Dette er det einaste fornuftige!

Lars Longva (Sykkylven, 2022-11-12)

#243

Jeg signerer fordi jeg er for fred. Ukraina må få fred nå etter åtte år med krig.

Jørn Hokland (Kristiansund, 2022-11-12)

#248

Vannvittig krig må opphøre umiddelbart.

Terje Bjørn Ribe (SANDEFJORD, 2022-11-12)

#254

The war must end, real negotiaton start.

Robert Ståhl (Ötebro, 2022-11-12)

#255

Å sender eller selge våpen, hjelper ikke til fred i verden. #NorgeutavNato

Hilda Reyes (Eidsvoll., 2022-11-12)

#257

Russland hevder at Ukrainas opptak i NATO innebærer fare for utplassering av atomstridshoder og NATO-styrker i Ukraina og er en eksistensiell trussel for Russland. USA viste i Cubakrisen i 1962 at de definerer eksistensielle trusler på samme måte som Russland gjør. USA risikerte atomkrig for å få atomraketter trukket vekk fra Cuba. Med USAs: lange historie av brutte avtaler + generelle russofobi og uttalte planer om å ødelegge Russland som selvsendig stat + ledelse av kuppet i Ukraina 2014 + tillatelse til det nyinnsatte regimets militære angrep (2014 - 2022) på den russisk befolkning i Ukraina som ikke aksepterte kuppet , er den eksistensielle trusselen for Russland langt mer akutt enn den var for USA i 1962.
Med en fredsavtale som garanterer Russlands eksistens og selvråderett og samtidig garanterer både ukrainske og russiske innbyggere i Ukraina normale menneskerettigheter, kan krigen avsluttes.

Gunnar Holth (Frakkfjord, 2022-11-12)

#260

VI KAN IKKE SKAPE FRED MED KRIG.

Tom Green (Oslo, 2022-11-12)

#261

Våpeneksport til Ukraina og sanksjonene mot Russland er til stor skade for Norges økonomi i formav inflasjon, høye matpriser og strømpriser. De våpnene har mer enn sannsynligvis havnet hos den nazistiske millitsgruppen Azov-battaljonen som har terrorisert Donbass-regionen i 8 år før russerne rykket inn. Deres forbilde er Stepan Bandera hvis brutale massemord mot jøder fikk selv tyskerne til å reagere. Nei, dette er ikke "russisk propaganda", at ukrainske nazister finnes har vært rapportert i vestlige medier, eksempelvis NBC i 2017 hvor man ser de trener opp barnesoldater(link nedenfor) . Ønsker Norge virkelig å være medskyldig i deres bestialske drap og tap av sivile på begge sider?

https://www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ

Øivind Aas (Trondheim, 2022-11-12)

#262

Frykter krigen kan eskalere, tusenvis dør uten grunn

Jan Christensen (Drammen, 2022-11-12)

#267

Det er uhørt i dagens situasjon at ideologi er viktigere enn menneskers liv og helse.

Helge B. Holgersen (Stavanger, 2022-11-12)

#274

Først og fremst for å gi støtte til fredsforhandlinger.

Fridtjof Nyhavn (Trondheim, 2022-11-12)

#279

Krig er avskyelig. Start forhandlinger nå!

John Gustav Johansen (Lillesand, 2022-11-12)

#280

Noe(n) må stoppe USAs / NATOs ekspansive aggresjon!

Knut Skoglund (Tromsø, 2022-11-12)

#286

For fred & fremtid, mot krig og elendighet.

Martin Grandaunet (Oslo, 2022-11-12)

#291

Det som skjer nå er veldig farlig. Uansett hvor sympatien og sinnet er berettighet å rette i konflikten er det meste som gjøres og sies nå bare egnet til å gjøre situasjonen verre og farligere, for alle.

A. Krog (Oslo, 2022-11-12)

#293

FRED!

Hanne Herrman (Furnes, 2022-11-12)

#295

Å sende våpen til dette regime er å forlenge krigen. Norge/vesten/NATO bør også ta ansvar for hele den tragiske situasjonen som har pågått så lenge i øst.

Doris Andersen (Kristiansand, 2022-11-12)

#298

Denne krigen kunne og burde ha vært unngått.

Gry Wæraas (Hamar, 2022-11-12)

#301

Hvor blir «fredskorpset» av?
Kan Norge skape fred?
NUPI September 2, 2018
I et lengre foredrag våren 2006 tok utenriksminister Jonas Gahr Støre for seg problemstillingen «Norge som fredsnasjon – myte eller virkelighet?» I talen understreket han at «Norge er en nasjon som ønsker fred», og at «nordmenn ønsker fred, for seg selv, og for andre». Men fredstanken begrenser seg for Støre ikke til et fromt ønske, den har også en moralsk dimensjon: «Norge har alle forutsetninger for å være en fredsnasjon. Med vårt utgangspunkt har vi intet annet enn et soleklart ansvar for å være en nasjon for fred.»

Kjell Arne Ekornsæter (Haugesund, 2022-11-12)

#304

Konflikten har ingenting med oss å gjøre. EU/NATO vil ha tak i mineral og gass resurser i Ukraina som ikke kommer Norge til nytte selv om de "vinner".

Arvin Stenersen (geilo, 2022-11-12)

#307

Det er på tide at vi bryter den trykkende tausheten om krigens galskap.

Jon Nordmo (Ottestad, 2022-11-12)

#310

Jeg signerer fordi fortsatt krig løser overhodet ingenting, men er kun med på å plante mer hat og lidelser for alle involverte og berørte i dagens generasjon og for fremtidige generasjoner. Som sønn til en krigsseiler, altså en ung frisk, oppgående mann med fremtidsdrømmer omvandlet til et nervevrak under 2.VK, har jeg noe innblikk i det.

Krigen er fremelsket av toppledere som har skjulte agenda, og vanlig folk brukes som kanonføde, og deres lidelser brukes som påskudd til å skape ytterligere hat og lidelse, både hos soldater og sivile. Soldatene er som oftest sivile som er pålagt eller tvunget til militærtjeneste for herskende myndighet, og som ofte ikke får noen utvei.

Krigen fører til at fattigdom og nød sprer seg i rasende fart, spesielt i de land som er direkte involvert i krigen, og at et sterkt grenseoverskridende hat-regime får spre seg mellom nasjoners folk som vanligvis har hatt god mellommenneskelig kontakt.

Det tar muligens mer enn hundre år å lære seg å hate mindre, det å komme fram til forhandlingsløsninger tar langt færre år.

Norges internasjonale pådriverrolle i å støtte opp om ulike kriger siden 1990-tallet har vært særs forstemmende å være vitne til. Jeg har vært FN-soldat for Norge på 1980-tallet, men nå skjemmes jeg over våre ledende politikere som totalt mangler internasjonalt gangsyn, og som synes å forsøke å ville følge i fotsporene til Jens Stoltenberg, ved å skulle begå krigsforbrytelser for å oppnå 'superjobber'. Støres statsministerjobb er jo også et produkt av Norges deltakelse i krig i 2011. Venstres leders stadige utsagn om stadig mer våpen, virker å komme fra en person uten evner til å tenke utenfor den snevre boksen som våpenindustrien forfekter, og hun virker nærmest robotisert og fjernstyrt, meget meget skremmende og urovekkende, i likhet med altfor mange andre politikere, som også i 2011 forherliget 'kirurgisk krigføring' fra Stortingets talestol.

Hvor mange minutter på bakken har egentlig disse i en krigssone der elendigheten får ta bolig.

Lidelsene i kjølvannet av Norges krig i 2011 blir verre og verre for den dag i dag, og vårt lands myndigheter gjør overhodet ingenting for å lege denne påførte lidelsen, dette går spesielt ut over kvinner og barn på et særs fattig og sårbart kontinent mens vi på ny eksporterer midler for mer lidelse, og ikke minst styrker korrupsjon og hyperautoritært regime i en særs kaotisk krigs-situasjon.

Jens Odd Hoxmark (KONGSHAVN, 2022-11-12)

#311

Jeg ønsker ar denne krigen skal ta slutt

Irina Jensen (Troms , 2022-11-12)

#312

Jeg signerer fordi jeg er imot krig generelt og fordi diplomati ikke får en sjanse i denne spesielle situasjonen.

Svein Pedersen (Bronnoysund, 2022-11-12)

#317

Vi kan ikke være med på stedfortrederkrigen mot Russland i Ukraina til siste ukrainer. Fredsforhandlinger nå!

Kristian Kahrs (Beograd , 2022-11-12)

#320

Det kan ikke finnes noen annen løsning enn våpenhvile og prøve alle fredelige midler for å skape fred.

Erika Hauffen (Snåsa, 2022-11-12)

#325

Fighting for peace it's like ******* for virginity.

Katarina Magnus (Vesterøy , 2022-11-12)

#327

Denne galskapen fra vesten og Russland må stoppe

Morten Engebretsen (Borre, 2022-11-12)

#333

I Norge er dette det viktigste oppropet siden annen verdenskrig. Galskapen som ødelegger Ukraina, Russland og Europa må stoppes på fornuftig vis.

Arno Mong Daastøl (Kolbotn, 2022-11-12)

#336

Jeg signerer fordi det er på høy tid at Nato-landene slutter med krigsføringen

Marlies Sunari Kirchhofer (Jevnaker, 2022-11-12)

#338

Fred er bedre enn krig. NATO-prosjektet fra 2014; med kupp, nazifisering og krig mot russerne; er fullstendig idiotisk.

Frode Lystad (Bergen, 2022-11-12)

#339

Jeg signerer fordi det er en helt sjølsagt ting å gjøre for meg

Helge Hagen (Bergen, 2022-11-13)

#342

Jeg ønsker fred i verden. Nå...

Claudio Ferrada (Drammen, 2022-11-13)

#346

Verden behøver fred, ikke krig

Roar Melsom (Sandefjord, 2022-11-13)

#347

Altfor mange menneskeliv går tapt og fred må være første prioritet!

Eivind Gabrielsen (Finstadjordet, 2022-11-13)

#350

Denne galskapen må stoppe!

Jostein Hansen (Sandnes+, 2022-11-13)

#355

man ikke skal støtte neo-nazismen i Ukraine.

Per Jensen (Løkken, 2022-11-13)

#360

Vi ser at toneangivende NATO-land aktivt saboterer fredsinitiativ fordi de *ønsker* å bruke krig som et middel til å svekke Russland. NATO gjør nå europeiske befolkninger utrygge. Den norske regjeringen må velge ei fredslinje.

Robert Holen (BANGSUND, 2022-11-13)

#365

Antikrigs-initiativet er med på å vekke folk opp fra dvalen de har vært inne i de siste tredve år.

øyvind arnesen (Tromsø, 2022-11-13)

#372

Stoppe eskalering før det er for sent.

Espen Larsen (Grimstad, 2022-11-13)

#373

Fredsnasjonen NORGE !

Haaken Sund (Hurum, 2022-11-13)

#376

Fred!

Tom Just Olsen (Oslo, 2022-11-13)

#380

Jeg signerer fordi jeg er livredd for hva som ellers kan komme:
Svar-til: Hans Konrad Johnsen <hans.konrad.johnsen@ntebb.no>
Forsvaret av Norge kan bli styrt fra USA: - Norge blir enda viktigere (msn.com)

Planlegger USA å utvide krigen til flere slagmarker utenfor USA? Hva har de planlagt for Norge?
Vi så hva de gjorde mot sin "venn" Tyskland...ifm sprengingen av NS1 og NS2.
Vennligst ta en titt på dette: https://web.archive.org/web/20210301202436/https://www.deagel.com/forecast
Nettsiden med denne informasjoen er tatt ned av Deagel selv, men noen sørget for å lagre.
Start med å bla ned til "Disclaimeren" nederst.
Klikk så på ulike land (du kan jo starte med Norge) og ta opp data for 2017 og 2025.
Deagel er et militært nettsted som holder CIA oppdatert med strategisk informasjon fra ulike land. Det har visse likhetstrekk med Janes defence.

Hans K Johnsen (Stjørdal, 2022-11-13)

#381

Krig kan ikke stoppe med mer våpen

Sergio VÁSQUEZ (Fyllingsdalen , 2022-11-13)

#382

Signerer for fred, diplomati, samtale og ikkevoldsfilosofi.

Daniel Koot Van Goudoever (Hillestad, 2022-11-13)

#384

NATO/USA må starte fredsforhandlinger øyeblikkelig, de startet krigen.

Torhild Jevanord Kjoss (Ulsteinvik, 2022-11-13)

#388

Jeg er mot all slags krig. Spesielt imperialistiske kriger.

Carmen Alvarez (Nesttun, 2022-11-13)

#391

Det burde ikke være nødvendig å forklare i 2022 hvorfor man er imot all form for krigføring. Det hjelper ikke å kaste sten. De som er klokest bør begynne å rekke ut hånden og svelge stoltheten. Ingenting annet vil kunne føre til en mulighet for fredsforhandlinger. Her er intet nytt under solen. Her er kun en mulighet for å lære å bli et bedre menneske.

Grethe Mikaelsen (Bergen, 2022-11-13)

#394

Krig løser ingen verdensproblemer. Den må stanses umiddelbart ved forhandlinger.

Nils Torbjørn Almvik (Tingvoll, 2022-11-13)

#400

STOPP KRIGEN! STOPP VÅPNENE!

Eva Thomassen (Oslo, 2022-11-13)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...