NEI til bompenger på fv.30! NEI til bom i Svølgja!

Kommentarer

#9

Jeg er i mot at kommunen deles i to ved hjelp av bom!

Solveig Svardal Bollingmo (Haltdalen , 2022-09-19)

#11

Vi blir rammet økonomisk og for våre barn.

Stine Mari Storrø Olsen (Haltdalen, 2022-09-19)

#26

Jeg signerer fordi det ikke er rettferdig å stille innbyggere i kommunene langs strekningen som skal utbedres på fv 30 økonomisk ansvarlig.
Det er små kommuner som ikke vil øke med innbyggere skal man måtte betale bompenger for å kom seg fra A til B som jobb, barnehager, legesenter og sykehus. Bompenger vil og ødelegge feks Holtålen kommune ved å splitte bygdene og ødelegge for barnas fritid.

Jeg finner ingen interesse av å flytte fra en liten by hvor det meste finnes og hjem igjen til Ålen når det vil koste såpass i bompenger uansett hvor man skal reise og foreta seg.

Rebecca Hansen (Stjørdal , 2022-09-19)

#39

Fordi jeg mener at dette er fylkets ansvar.

Kenneth Furuli (Ålen, 2022-09-19)

#61

Staten skal betale

Marit Løvdal (Ålen, 2022-09-19)

#62

Jeg er imot bom i Svølja! Det vil splitte kommunen i to.

Elin Bollingmo (Haltdalen, 2022-09-19)

#65

Vi har alt betalt avgift opptil flere ganger ny vei.
Dette er staten og fylket sitt ansvar

Synnøve Almåsstø (Røros, 2022-09-19)

#66

Det er fylkets ansvar å sørge for trygge fylkesveier. Bommer vil virke negativt på innbyggertallet

Tormod Sundan (Ålen, 2022-09-19)

#67

En bomvei vil bety "døden" for Holtålen, og da spesielt Haltdalen. Vi vil tape i begge ender, utgifter med transport, mindre attraktivt å få solgt eiendom/verdi på eiendommene våre. Uhørt at vi i Haltdalen vil få ekstrakostnader for å komme oss til offentlige tjenester i Ålen, grenser til diskriminering innad i kommunen. Synd å ødelegge den positive trenden med tilflytting av barnefamilier og unge folk. Blir det bomvei er jeg redd at den trenden bråstopper. Hvorfor betale f.eks 5000 kr i bomavgifter når en kan legge dette i et huslån for et hus på Røros istedet. NEI til bomvei!!!

Morten Thørn Heksem (Haltdalen, 2022-09-19)

#82

Helt latterlig å kreve bompæng på en vei hvor fylket har ansvar for sikkerheten.

Per øivind Haukdal (Haltdalen, 2022-09-19)

#83

Bekymret for lokalsamfunnet og min vennskapskrets. Også bekymret om det blir unge(r) hos meg her, og aktiviteter for de. Allerede dyrt å bo her pga kommunale avgifter og vann og avløp

Håkon Snopestad (Heksem, Haltdalen , 2022-09-19)

#89

Det er uaktuelt med bom!!!!!

Elin Brandsfjell (Røros, 2022-09-19)

#109

Prosjektet er for dårlig i forhold til hva vi får tilbake, og alt for dyrt.

Grete Kjellås (Ålen, 2022-09-19)

#119

Jeg signere fordi, e vil ikke at det skal blir bomring

Trym Edvin Kværnes (Ålen, 2022-09-19)

#121

Jeg ønsket meg en trygg vei men ikke en vei som staten ikke betaler noe for.

Guri Kvernmo Aune (Haltdalen , 2022-09-19)

#126

Bor sammen med min samboer i Haltdalen. Vi er begge ålbygger. Nylig takket ja til 100% stilling på Røros. Har også lyst til å bidra med nye små til kommunen etterhvert. Blir dette prosjektet realitet, ser jeg svært mørkt på å fortsette å bo i Haltdalen. Blir det lenger verdt det? Jeg har ikke noe i mot å flytte til Ålen, om ikke Røros da jeg har jobben der og slipper å pendle så langt og betale vanvittige kostnader for å komme meg på jobb. Veiene vi får, samsvarer heller ikke med prisene vi må betale!
Blir dette en realitet, spesielt med bommen i svølga, mister Haltdalen, kanskje kommunen en framtidig barnefamilie. Selv om det måtte bli veldig trist å miste den fine plassen vi har i Haltdalen..

Johanne Holden (Haltdalen, 2022-09-19)

#135

Ønsker gjerne å flytte tilbake til Aunegrenda om noen år, men ønsker ikke å måtte passere bom midt i kommunen!

Sigrid Oftedal (Stavanger, 2022-09-19)

#151

Neiiiiiiiii

Tommy HÅKENSEN (Haltdalen, 2022-09-19)

#159

Det blir for dyrt for oss i Haltdalen

Svein Snopestad (Haltdalen, 2022-09-19)

#162

Vi betaler nok skatter og avgifter til at staten kan finansiere FV 30

Mona Aunøien Ilstad (Trondheim , 2022-09-19)

#169

Jeg signerer fordi jeg ikke vil ha bompenger

Anders Rognes (Haltdale , 2022-09-19)

#171

NEI til prosjektet som vil resultere i bompenger!
Holtålen blir ikke "mulighetenes kommune" hvis dette blir gjennomført. Det er fylket som har ansvaret for veisikkerhet og veikvalitet, og da må de ta ansvar.

Åshild Holthe (Ålen, 2022-09-19)

#189

Det er et offentlig ansvar å sørge for trygge veier. bompenger blir for stor økonomisk regning å påføre dagens og fremtidens innbyggere i kommunen som har behov for bruk av denne veien tilnærmet daglig. Det finnes ingen reelle alternative kollektivtilbud. Behov for oppgradering av veistandarden for transportnæringene og beredskap som et viktig alternativ i veiforbindelsene mellom sør- og midt Norge er også et offentlig ansvar.

Kjell ove Oftedal (Haltdalen, 2022-09-19)