La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#1207

Jeg syns Dvergsdal gjør en god jobb for å hjelpe folket , og han må ikke fratas lisensen .

Olav Haugstad (Ålgård, 2022-07-26)

#1208

Det er prinsipielt viktig med slike leger, som tørr gå imot helsemyndighetene sine anbefalinger som virker styrt av WHO.

Vidar Rødsjø (Melåsbergsvegen 194 2416 Jømna , 2022-07-26)

#1210

Jeg signerer fordi jeg støtter hans arbeid mot covid og hans mot til å utføre adekvat behandling for pasientene sine. Jeg er en av den…..❤️

Aida Badiane (Tromsø, 2022-07-26)

#1212

Svik og løgner. Kvar er rettsstaten ?

Astrid Hestholm (6099, 2022-07-26)

#1218

Veldig flink lege!

Ewa Kvilhaug (Oslo, 2022-07-26)

#1219

Jeg har selv erfart at behandlingen som dr.Dvergsdal gir mot covid helbreder!

Gerd Stautland (Holmsbu, 2022-07-26)

#1220

Mye kan sies om min eksmann, men han er en av de mest kompetente legene vi har og setter seg blant mye annet meget grundig inn vitenskapen knyttet til legemidler.

Mona Dvergsdal (Vestfossen, 2022-07-26)

#1222

Han spiller på lag med pasientene og ikke med legemiddelindustrien, og han lykkes med behandlingene sine, i motsetning til de som følger makt og penger regimet.

Frode Nyland (Hordvik, 2022-07-26)

#1223

Jeg signerer fordi oppsigelsen er urettferdig! Han har vært modig og stått for sine meninger og han har hjulpet mange med sin anbefalte behandling. Han kan være stolt av sitt virke og skal selvfølgelig ikke straffes!!!!

Tove Marki (Marnardal, 2022-07-26)

#1229

Dvergsdal er modig og fornuftig. Han gjør det en lege SKAL. Hjelper folk!

Toril Dahle (Vikersund, 2022-07-26)

#1237

jeg synes at han er en fantastisk lege som redder mange liv

EINAR KJØLAAS (VECINDARIO, 2022-07-26)

#1242

Jeg signert fordi jeg har god effekt for favipiravir. Jeg har fått god hjelp fra lege Dvergsdal.

Hanh Ho (Oslo, 2022-07-26)

#1247

Jeg vil han skal få beholde sin lisens !

Aron Jahnsen (1461 Lørenskog , 2022-07-26)

#1248

Jeg vil at legen skal beholde sin legelisens.

Ingunn Mandt (Skien, 2022-07-26)

#1251

Han er en redelig og dyktig lege som vil pasjenter beste.

Danuta Kozon (Siggerud, 2022-07-26)

#1254

Jeg signerer fordi han er en viktig lege i den tiden vi lever i. Han tørr å stå opp for det som er det beste for folket. Det skulle vært flere slike leger,

Aase Kulhuset (Reinli, 2022-07-26)

#1255

First they came for the Communists
And I did not speak out
Because I was not a Communist
Then they came for the Socialists
And I did not speak out
Because I was not a Socialist
Then they came for the trade unionists
And I did not speak out
Because I was not a trade unionist
Then they came for the Jews
And I did not speak out
Because I was not a Jew
Then they came for me
And there was no one left
To speak out for me

- Martin Niemoller

Christian Coucheron (Oslo , 2022-07-26)

#1256

Det er galt å straffe denne legen. La han få beholde lisensen sin!

Lilletofte Ragnhild (Dovre, 2022-07-26)

#1257

Mannen er en helt!

Remi Padoin (Oslo, 2022-07-26)

#1259

Dr. Dvergsdal har gjort det eneste rette - hjelpe pasientene sine.

Elise Knudsen (Drøbak, 2022-07-26)

#1260

Jeg signerer på grunn av det er det eneste rette!

Hlynur Jökulsson (Tromsø , 2022-07-26)

#1263

Det skulle bare m

Sannes Bjørn Villy (Oslo+, 2022-07-26)

#1266

Fordi det er galskap eller globalistisk ondskap å frata en lege som gjør sin legeplikt i hht til sine legeed for å redde liv. Norske helsemyndigheter er tydeligvis under WEF kontroll? Og bryter dermed alle menneskeretts lover i verden med denne ulovelige handlingen.

Stein Tore Sorli (Drøbak, 2022-07-26)

#1267

Dvergsdall er en ærlig, etteretlig og dyktig lege. Han er i aller høyeste grad berettiget til å beholde sin legelisens.

Niels Christian Ditleff (0356 Oslo, 2022-07-26)

#1271

Jeg signerer fordi det er en skam at Helsedirektoratet ikke støtter folkehelse og ikke ønsker tidlig og korrekt behandling av syke. Dvergsdal burde hatt prisen, eller hederspris, for sin innsats for folkehelsen!!!

Sindre Rognerud (Jessheim, 2022-07-26)

#1274

Alle leger som finner en måte å fikse en sykdom, hvorfor skal de bli fratatt sin lisens???? Samme skjedde med legen som ga medisin til personer med borreliose. Molbo land

Therese Pedersen (Fjell, 2022-07-26)

#1283

Jeg er takknemlig for hans mot og hjelpsomhet. Har selv fått utskrevet Ivermectin av han.

Lill May Vestly (Dvergsnesveien 341, 4639 Kristiansand, 2022-07-26)

#1286

Valgfrihet🙋‍♀️

Bente Mathisen (Nordre Frogn, 2022-07-26)

#1293

legen har ikke gjort noe galt. Han har handlet etter egen overbevisning og den ed han avga som lege.

Veronika Henriksen (Askim, 2022-07-26)

#1301

Ingen leger må hindres i å behandle pasienter med effektiv behandling og virksomme preparater. Vi vet at vaksinene aldri hadde blitt tillatt om effektive legemidler ble prøvd ut først. Dvergsdal har hjulpet og reddet flere mennesker enn noen helsebyråkrater i Norge. Mister han lisensen mister dere ansikt og troverdighet.

Ingvild Eskeland (Oslo, 2022-07-26)

#1306

Eg ønsker å takke Petter Dvergsdal for sitt arbeid for tilby forebyggende medisiner mot alvorlig sykdomsforløp av C19. Petter er ein hyggelig og saklig lege som gir god informasjon og dokumentasjon på forebyggende medisiner for C19

Jim Helle (Tysse, 2022-07-26)

#1307

Dvergsdal er en skikkelig flink lege , som behandler folk etter nøye protokoller . Forklarer og følger opp sin pasient som en lege skal gjøre. Det er skammelig at norske myndigheter fratar Dvergsdal lege-lisensen !

Bente T .Aasemoen Nilsen (Kristiansand+, 2022-07-26)

#1315

Petter er flink lege og han har forsettet emne å gjøre en god jobb.Veldig dum å ikke ut bruke mulighet for en som kan bidra mye til samfunnet.

Thinh Thi Dang (Trygve Strømbergs Vei 24 B , 2022-07-26)

#1318

Valget for hvilken medisinsk behandling man vil ha må være fritt.

Lillian Elvin (Larkollen, 2022-07-26)

#1320

Dvergsdal har ikke brutt noen lov !!-

Linda Bårdseth (Vestfold+, 2022-07-26)

#1321

Vitenskapen dør hvis ikke motforestillinger kommer frem.

Tron Enger (Torrevieja , 2022-07-26)

#1322

Han har gjort en fantastisk jobb i denne tiden og har virkelig utøvd sitt legevirke på en eksemplarisk måte og reddet mange liv.

Anna Lena Eldøy (Hamar, 2022-07-26)

#1324

Han er en flink lege

Kjellaug Skoglund (Gjettum, 2022-07-26)

#1325

Det er uhørt å ta fra en lege lisensen etter å ha hjulpet tusenvis av mennesker!

Iris Frohe (Stange, 2022-07-26)

#1327

Jeg signerer fordi han har hjulpet mange og fortjener en pris for dette, ikke å miste lisensen sin.

Annette Mayor (lørenskog, 2022-07-26)

#1329

Denne legen står opp og verkeleg vil hjelpa folk.

Kjersti Dalland (Stavanger, 2022-07-26)

#1330

Vi trenger slike leger

Sonja Torseth (Trondheim, 2022-07-26)

#1331

Fritt helsevalg skal være en selvfølge i Norge. Udemokratiske krefter skal ikke få rotte seg sammen. Desuten er denne legen og metoden han bruker svært sammfunnsbesparende. Legen ble oppsagt på useriøst grunnlag. Han ble straffet på hardeste måte for å ha reddet 10 ganger flere liv enn med statens metoder. Det skulle føres statistikk over dette og det ble for farlig for det offisielle covid narrativet.

Frode Øiseth (Drammen, 2022-07-26)

#1333

Det er uretferdig av staten. La legen være i fred. Han er helten i denne såkalte pandemi skammen.

S Suzana (Søreide, 2022-07-26)

#1335

Viktig sak her

Ingolfur Bragason (Asker, 2022-07-26)

#1336

Jeg har tru på Fabi flu.

Bodil Skogseth (Tiller, 2022-07-26)

#1337

En legefor folket

Marianne Alma Andersen (tromsø, 2022-07-26)

#1339

Jeg signerer fordi jeg mener det er feil at han skal miste legelisensen!

Larsen Frank Brekke Otterbech (Tønsberg , 2022-07-26)

#1345

Jeg signerer dette oppropet da jeg syns det er feil at en lege skal miste lisensen sin på grunn av å ha hjulpet mennesker med kjente legemidler. Denne legen kan hjelpe mange fler, og ta fra han lisensen når det er mangel på leger og helsepersonell blir å gjøre vondt verre.

Emilie Tomtum (Fredrikstad, 2022-07-26)

#1346

Denne mannen er en ærlig lege med faglig integritet. Det er veldig sjeldent i disse dager
Min fulle støtte!

Magnus Bakke (Horten+, 2022-07-26)

#1349

Jeg signerer fordi er har erfaring med Peter Dvergsdal sin medisin hjelper. Peter du er topp!

Margunn Sofie Hetland (Varhaug, 2022-07-26)

#1357

Jeg støtter denne legen fullt ut. Det er ikke riktig å hindre denne legen i å få ny lisens fordi har våger å gå mot denne grusomme agendaen som nå skjer i verden. Vi trenger fler leger som ham.

Sven Ronny Andersen-Berglund (Moss, 2022-07-26)

#1358

Vi trenger en lege som tør stå opp for folket, og som har hjulpet flere titalls tusen mennesker i ei rar tid der verdens største krise mot et virus som kunne vært til hjelp for mange fler titusen mennesker, på en billig, enkel måte!

Riise Rigmor (Balsfjord, 2022-07-26)

#1359

Han er lege, enkelt og greit, og det er behov for dyktige leger.

Evelyn Stensaker (Høvik, 2022-07-26)

#1360

Jeg vil at Peter Dvergsdal skal beholde sin lege lisens. Han har ikke skadet noen og skal ikke straffes fordi han har hjulpet pasientene sine å bli friske.

Nina Nakaidze (Krokstadelva , 2022-07-26)

#1361

Jeg vil ha en forandring , vekk fra korrupsjon og nasjonale løgner

Svein Olsen (Skien , 2022-07-26)

#1362

Dr. Drevdal hjelper folk i denne korona tiden.

Solveig Strand Haugsbakk (Dale I sunnfjord , 2022-07-26)

#1363

Jeg signerer fordi det skal ikke være nødvendig å bli innlagt på sykehus, før man kan få resept for virus. Disse resepter var ikke problematisk før pandemien.

Therese Olsen (5306 Erdal , 2022-07-26)

#1365

Saksbehandlingen i Dvergsdal sin sak er rett ikke fair, og ikke en rettsstat verdig. Frem til tilsynssaken er avgjort burde han få inneha/få forlenget sin lisens og autorisasjon som andre leger rutinemessig får. Det finnes, etter min vurdering, ikke noe holdbart rettslig grunnlag for å nekte han det. Slik situasjonen er nå holdes han i limbo uten mulighet til verken å klage eller å kunne kjempe for sin sak, og i mellomtiden felles han av aldersgrensen som slår inn 28.7.2022. Dette er unødvendig og etter mitt skjønn ikke i tråd med slik forvaltningen burde opptre. Dette kunne med letthet vært unngått dessverre om man fulgte grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper i behandlingen av saken hans.

Aslak Jakobsen (Asker, 2022-07-26)

#1367

Fordi jeg er uenig med det kriminelle overgrepet maktmenneskene i Norge utøver!

Arne Kvivesen (Tromsø, 2022-07-26)

#1371

Han ga pasientene den eneste behanlingen som virket under covid pandemien .

Trine Coventry (Klæbu, 2022-07-26)

#1378

Fordi arbeidet han gjør er så viktig! Og han er en av få som har vettet i behold!

Camilla Drevland (Mosjøen, 2022-07-27)

#1381

Fordi

Bjørn Ove Haukås (Voss, 2022-07-27)

#1382

Jeg signerer fordi jeg tror på vitenskap og effekten av medisinen mot virus.
Det er alltid balanse på hvor mye myndighetene og politikk skal få bestemme. Hvis de som bestemmer har kunnskap og/eller stoler på fagfolk som har kunnskap/kompetanse, så er det greit. Oftest er det ikke tilfelle. Man skal iallfall ikke bli straffet fordi man har forskjellige oppfatninger.

Li Sun (Stabekk, 2022-07-27)

#1390

Vi trenger folk som gir riktig behandling, når staten ikke vil. Takk og lov for leger som han! At han blir kneblet viser bare hvordan staten jobber og skjuler sannheten.

Henriette Frølich (Oslo, 2022-07-27)

#1391

Dvergsdal har ikke brutt eden sin selv om han hjelper syke mennesker med en kjent og uttesta medisin som åpenbart virker bedre enn en genbasert eksperimentell vaksine.

Hege Kristin Kjærvoll (Sandnes , 2022-07-27)

#1392

Støtter legen.

Aina Karin Wegner Grønnestad (Gvarv, 2022-07-27)

#1393

Når det finnes kur mot corona når man er blitt smittet, kommer seg raskt tilbake i jobb igjen, og raskt kommer til hektene, så er det på sin plass at Dvergsdal beholder sin lisens for å kunne hjelpe andre mennesker. Skulle bare mangle.

Carlos Vassbotten (Bergen, 2022-07-27)

#1394

Dete er total uakseptabelt !

Trond Søbstad (Brøttum, 2022-07-27)

#1395

Peter Dvergsdal er Norges beste lege Han har vært min fastlege siden 1983 Dvergsdal gir seg aldri før han finner årsaken til en sykdom Var på ferie i Spania i 3 uker nå fikk Corona dag 2 . Innen 24 timer hadde Dvergsdal sendt med en nabo av meg Fabi-flu og reddet min ferie .Det er en SKANDALE at Dvergsdal mister sin legelisens alle venner signer vi kan ikke miste Norges beste lege Peter Dvergsdal

Karne Gulsvik (Tranby, 2022-07-27)

#1398

Jeg signerer fordi denne legen gjør helt rett i å redde folk fra den visse død og at de mundighetene som her straffer mannen som gjør så mye bra er fiender av folket og en direkte trussel mot folkehelsen.

Randi Karlstrøm (Langfjordbotn, 2022-07-27)

#1400

Jeg signerer fordi Peter Dvergsdal har gitt meg resept på medisiner mot Covid-19 som har vært til hjelp for både min sønn og meg.

Anne-Liv Gamlem (Oslo, 2022-07-27)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...