La lege Peter Dvergsdal beholde lisensen sin

Kommentarer

#2

At Dvergsdal nå blir fratatt sitt yrke, et yrke der han har avlagt den hippokratiske ed, er urimelig! Han har utført sin jobb ved å hjelpe mennesker. Han bør få beholde sin legelisens!

Ann Helen Rosenvinge (Brekstad, 2022-07-24)

#6

Vi trenger leger som han som har det beste for mennesker i tankene.
Han behandler mennesker som de hør, og bør. Med respekt, og verdighet.
Han har mye, og lære andre leger.

Han redder folk, og er et godt medmenneske med respekt for menneskeliv!

Marit-Therese Trollnes (Stavanger , 2022-07-24)

#7

Han er en viktig motvekt mot den kapitalstyrte vaksineindustrien. Det er viktig å bruke den behandling som finnes og virker i stedet for disse såkalte vaksinene som IKKE virker, og som bare påfører uante bivirkninger på sikt !!

Karin J Bakk (Rennebu , 2022-07-24)

#12

Jeg signerer fordi jeg selv har fått hjelp av han da jeg fikk covid som uvaksinert og kom relativt greit igjennom det med medisiner skrevet ut av han.

Åse Bakke (Tjøme, 2022-07-24)

#13

Leger som følger Eden, skal ikke miste lisensen.

Tove Hedlund (Hadsel, 2022-07-24)

#18

Staten kan umulig frata Dr. Dvergsdal legelisensen for å gjøre jobben sin! Skulle ønske det var flere leger som han-med integritet i ryggmargen.

Tone Hagen (Hammerfest , 2022-07-24)

#20

Vi trenger leger som dvergsdal som bruker mangeårig kompetanse, erfaring og yrkesetikk på å hjelpe sine pasienter og som ikkje blindt lar seg styre av politikere, lobbyister og "big pharma" vi treng leger med integritet som ikkje er villig til å la pasientene bli forsøksdyr for eksperimentelle medikamenter.

Leni Folkestad (Ørsta , 2022-07-24)

#26

Vi trenger leger som ham ...

Gerd Eva Hilstad (Flornes, 2022-07-24)

#27

Legevitenskapen er ikke politikk

Anette Nilsen (Fredrikstad , 2022-07-24)

#32

Dr Peter Dvergsdal må ikke fratas lisensen. Dvergsdal har praktisert i henhold til den Hipokratiske ed. WHO skal ikke diktere hva pasienter skal behandles med. Dvergsdal benyttet velkjent medesin fremfor eksperimentelle vaksiner. Ikke godkjente vaksiner med mange rapporterte bivirkninger, endog død. Vi kan ikke støtte en korrupt legemiddelindustri.

Ragnhild Rønningen (Lindesnes+, 2022-07-24)

#33

Hva slag (legitimt) grunnlag har de for å ta fra han lisensen?
Dette blir helt feil!

Birgith Klingenberg (Skjetten, 2022-07-24)

#37

Vi må ha leger som tør å tenke selv!

Wenche Våset (Sparbu, 2022-07-24)

#39

Jeg har signert, fordi jeg mener det er stor urett å ta lisensen fra denne dyktige og ærlige legen. Han gjør virkelig det alle rettskafne leger burde gjort, nemlig står for den kunnskapen han besitter og står i mot presset fra det norske helsevesenet som er kjøpt og betalt av legemiddelindustrien og dens maktsyke eiere i en globalistisk elite.

Randi Lersveen (Jessheim, 2022-07-24)

#42

Dette er en lege som hjelper folk til å bli friske.

Fay-Toril Gabrielsen (Straumsbukta, 2022-07-24)

#43

Jeg signeter fordi vi trenger leger som Dvergsdal som setter sin Hippokratiske ed foran direktiver fra et korrupt Helsedirektorat!

Sølvi May Lie (Langhus , 2022-07-24)

#53

Han er et eksempel til etterfølgelse for legestanden!!

Ingunn Haukeberg (Eidsbygda, 2022-07-24)

#57

Han har en tydelig stemme som må høres i denne tiden

Berit Heum (3175 Ramnes, 2022-07-24)

#59

Jeg signerer fordi jeg er lei av maktovergrep fra Staten.

Lisbeth Graaberget (Hagan, 2022-07-24)

#64

Han fulgte etablert vitenskap og den hippokratiske ed, og skal selvfølgelig beholde legelisensen.

Anne Grethe Weberg (Oslo, 2022-07-24)

#69

Fordi det må vere lov å tenke sjølv og bli hørt

Torill Tonheim (Leikanger, 2022-07-24)

#73

Fordi dette er ein lege som gjer det einaste rette. 👏

Gunn Kristin Flatmo (Elnesvågen , 2022-07-24)

#85

Jeg signerer fordi denne legen kun har skrevet ut medikamenter som har vært på markedet lenge, og fordi for mange av oss ga dette overraskende god effekt da vi fikk covid. Han har ikke bidratt til aktiv dødshjelp eller andre farlige feilmedisineringr, kun gått imot hva helsedirektoratet anser som rett. Vi ser dette i flere land, at leger mister lisens pga dette, og det helt uten å ha forvoldet skade på sine pasienter. Hva er det som skjer? Har Helsemyndighetene i den vestlige verden signert på noen dokumenter unntatt offentligheten?

Jeanette Welfler (Tromsø, 2022-07-24)

#96

Jeg som norsk statsborger kan ikke akseptere at Lege Peter Dvergsdal blir fratatt sin legelisens. Hvorfor fratas en som har 53 års erfaring som lege og som har behandlet covid syke med stor suksess bli fratatt sin lisens er for meg et stort mysterium. Jeg støtter Lege Peter Dvergsdal og ønsker at han skal få beholde sin lisens.

Meena Waagen (Erdal, 2022-07-24)

#97

Synes det riktig at han kan skrive ut disse medisinene

Hoel Randi (2335+Stange+, 2022-07-24)

#103

Jeg signerer fordi dette blir helt feil. Mannen er en dyktig lege og kan sitt fag.

Haldis irene Randen (Snertingdal , 2022-07-24)

#104

Jeg signerer fordi Dvergsdal har rett i det han gjør.

Rikhard Radå (Langevåg, 2022-07-24)

#112

Man tar vare på dyktige leger som Dvergsdal. Rett og slett.

Cecilie Mauland (Sofiemyr, 2022-07-24)

#114

En lege som hjelper folk til tross for koronapolitikk og trakassering fortjener å ha sin lisens

kim allingham (stavanger, 2022-07-24)

#115

Dvergsdal fortjener honnør for jobben han har gjort under pandemien.
Hvis han blir fratatt lisensen bekrefter det hvor korrupt helsevesenet har blitt.

Jan Henrik Eriksen (Tønsberg , 2022-07-24)

#116

Fikk selv hjelp av dr. Dvergsdal da jeg hadde covid i november -21

Leif Erik Hagen (Balestrand+, 2022-07-24)

#117

Jeg signerer fordi jeg fikk hjelp av han da jeg fikk covid i november.

Erna Gjerde (Balestrand+, 2022-07-24)

#119

Peter er den beste legen!

Gangså Andrea (Sandefjord, 2022-07-24)

#121

Fordi det er rett!!!

Vibecke Carlsson (Ørsta, 2022-07-24)

#122

Støtter dette oppropet

Helle Canavate (Moss, 2022-07-24)

#124

Han har hjulpet meg og mange andre. Vi trenger de medisinene. Han formidler. Fantastisk lege. Trenger flere som han

Eva Winther (Flekkerøy, 2022-07-24)

#128

Det er fullstendig galskap å frata en lege lisensen sin fordi han behandler pasienter på en måte som fungerer!

Karine Knudsen (Kristiansand , 2022-07-24)

#132

Galskap at han ikke får ha lisensen ssin,han hjelper mennesker...
men det er jo tydelig hva myndighetene vil :(

Heidi Gabrielsen (Vengsøy, 2022-07-24)

#140

Myndighetene er på ville veier

Petter Amundsen (Oslo, 2022-07-24)

#150

Jeg er lei av at myndigheter overkjører leger og helsearbeidere som ikke følger NWO og WEF sin agenda.

Ole Eriksen (Stavanger, 2022-07-24)

#158

Folk må tåle å høre sannheten. Dette er en VÅKEN lege som er opptatt av sannhet!! La han få gjøre jobben sin.

Gitte Langvik (Fredrikstad+, 2022-07-24)

#159

Legen som ikke har gjort noe feil bør ikke miste sin lisens pga noe tull fra andre kjøpte og betalte instanser

Heidi Andersen (Fredrikstad+, 2022-07-24)

#161

Han er en så fornuftig lege som er forut for sin tid og kan mer enn mange andre. En lege som har reddet mange allerede og dersom man hørte på hans råd ville enda flere kunnet overlevd pandemien. Å ta ifra denne mannen lisensen er galskap!!

Annette Bergman (6993 Høyanger, 2022-07-24)

#164

Han skriver ut resepter på medisiner som man ikke blir syk av og ikke gir bivirkninger. Vi trenger noe annet enn vaksiner.

Anne Anne Martinsen (Hadeland, 2022-07-24)

#165

Eg signerer for eg meiner at han skal beholde lisensen!

Hilsen Mona

Mona Nordstokke (Kristiansand , 2022-07-24)

#166

En lege som gjør sitt ytterste for pasientene. En lege som vet myndigheter kan ta fra ham lisensen fordi han redder mennesker men likevel stor i det. Det er bevist at det han gjør virker. Mange tusen leger verden over bruker det. ( mange blir truet med at de mister sin lisens)
Japan bruker det for fullt. En får kjøpt det uten resept på kiosken i Mexico. Den ene har Nobel.
La Dvergsdal fortsette og redde mennesker om det er dette som er meningen med det hele.

Linda Iren Østhagen (Elverum , 2022-07-24)

#173

Dyktig Lege som veit kva han driver med.

Margrete Aase Nitter (Naustdal , 2022-07-24)

#174

Legen er kvalifisert til o utfore sin jobb.

Ole Kristen Endre Hansen (Sabana+Larga+, 2022-07-24)

#178

Fordi det skal rett og slett ikke være mulig å fjerne en letelisens fordi en lege tror på det han står for , er en ærlig redelig lege som virkelig lever opp til ‘ do no harme’ eden.

Nina Sørensen (Rissa, 2022-07-24)

#179

Fordi han fortjener å beholde sin legelisens. Spesielt for sin innsats under pandemien!

Victoria Helene Johansen (Oslo, 2022-07-24)

#180

Jeg har stor tillit til Peter Dvergsdal. Han har hjelp mange. La han få fortsette lege gjerningen.

Øydis Kleppe Bøtun (6896 Fresvik , 2022-07-24)

#181

Legen må få beholde legelisensen sin.

Wiviann Tho (Voss, 2022-07-24)

#183

Han har hjulpet folk m rett medesiner og blir sparket fra sin stilling. Han følger eden han skrev under på og dt er å hjelpe folk til å bli frisk

Jon Ivar Gundersen (Ørland , 2022-07-24)

#185

Dyktig lege med enormt mye erfaring.

Tove Fjellanger (Meråker, 2022-07-24)

#188

Det er viktig at leger som ønsker å gjøre det beste de kan for sine pasienter, får stå i jobben sin.

Aud Jenssen (Fredrikstad+, 2022-07-24)

#189

Han har hjulpet mange mennesker på lovlig vis

Anne-Mette Sørbø (3089 Holmestrand, 2022-07-24)

#192

Dette er forferdeleg og utruleg dumt av makta. At dei tør???

kari jægersletten (Vinstra, 2022-07-24)

#193

Det er kjempeviktig at leger som jobber og ser pasientens beste får fortsette. Det er ikke byråkratiet som skal bestemme hva folk vil velge. Dette handler om valgfrihet, og at noen tør å stå i den visdommen de har. Ethvert menneske må kunna ha mulighet for å velge selv hvilken behandling man vil ha. Derfor er det viktig at leger med litt annen tankegang får fortsette. Han har absolutt ikke gjort noe galt som skulle si at han skulle miste lisensen. Han har foreskrevet fullt lovlige medisiner. Så hva er grunnen han mister lisensen på?

May Tove Ydse (Røros, 2022-07-24)

#196

Det er REN IDIOTI å frata en lege lisensen på dette grunnlag!!! Norge er rene idiot-staten!
Kaveh Rashidi er «legen» som bør fratas sin autorisasjon, for hans måte og håne vaksineskadde på!!! UFATTELIG AT DET ER MULIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ninni Carin Dahl (Ski, 2022-07-24)

#199

Stå opp for friheita ( som vi blir forestilt)

Liv Hatten ( Vestland, 2022-07-24)

#200

Urettferdig behandling av en god lege

Torill Husveg (Nærbø, 2022-07-24)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...