Opprop fra kommende psykologer om uholdbare rammebetingelser i offentlig psykisk helsevern

Kommentarer

#221

Jeg signerer fordi jeg er psykolog og kjenner meg veldig igjen i bekymringen

Madelen Fredrikstad (Skien, 2022-04-30)

#231

Som kommende psykolog som også jobber på poliklinikk på DPS er jeg veldig enig i det dere skriver.

Karen Marie Sagstad (Bergen, 2022-04-30)

#236

Det er umulig å gi god helsehjelp med de rammene man har i spesialisthelsetjenesten.

Kristina Vottestad (Fredrikstad, 2022-04-30)

#240

Det er jo bare å lese kronikken det vises til.

Rolf Marvin Bøe Lindgren (Allos Stiftelsen, Steinkjer, 2022-04-30)

#246

Jeg signerer, fordi jeg selv har opplevd de negative konsekvensene av urimelige rammebetingelser i psykisk helsevern særlig spesialisthelsetjenestens polikliniske tilbud som ikke matcher pasientenes behov ved sammensatte og alvorlige/langvarige psykiske lidelser.

Line Kristiansen (Lillehammer, 2022-04-30)

#254

Psykolog i BUP. Barna og familiene vi møter fortjener og trenger et helsevesen med bedre tid og rammer enn det vi har i dag.

Sara Høyås-Helland (Moss, 2022-04-30)

#256

Jeg er enig i oppropet

Thea Sundal (Oslo, 2022-04-30)

#270

Jeg er snart ferdig utdannet psykolog, og frykter at jeg ikke vil trives i systemet fordi systemet ikke alltid legger til rette for god behandling, men til tider gjør god behandling vanskelig eller umulig.

Natalia Smith Miles (Oslo, 2022-05-01)

#276

Jeg skal bli psykolog om noen år og er bekymret for det samme!

Vilde Skau Jakobsen (Bergen, 2022-05-01)

#280

Jeg er psykologistudent og har under praksis erfart at ofte de som trenger det ikke får den behandlingstiden de har behov for.

Vebjørn Andersen (Trondheim, 2022-05-01)

#282

Jeg stiller meg bak bekymringene beskrevet i oppropet.

Bettina Gullhagen (Oslo, 2022-05-01)

#288

Jeg er snart ferdig med psykologutdanning og har de samme bekymringene som forfatterne av denne artikkelen.

Julie Kjær (Bergen, 2022-05-01)

#293

Jeg er enig i at vi må styrke det psykiske helsetilbudet!!

SIRIS STOKNES (oslo, 2022-05-01)

#295

Jeg signerer fordi jeg er helt enig i det dere skriver - for lite ressurser i norsk psykisk helsevern gjør psykologene slitne og på sikt utbrente!

Elisabeth Grung-Olsen (Oslo, 2022-05-01)

#307

Dette oppropet kan jeg som fjerdeårsstudent helhjertet skrive under på! Inntrykket jeg sitter igjen med etter egne praksisperioder, forelesninger fra psykologer i helsevesenet, og samtaler med egen veileder gjennom internklinisk praksis, speiler det mine medstudenter beskriver. Jeg fikk helt skrekken av mine første praksisuker i det offentlige, og det er lite som i ettertid har gitt meg inntrykk av at rammeverket som eksisterer tilrettelegger for faglig og etisk forsvarlig terapeutisk arbeid. Dette er foruroligende, for jeg og mange andre blivende psykologer VIL bidra til et godt offentlig helsevesen - men det er vanskelig når systemet slik det er nå går på helsa og samvittigheten løs.
Noe må gjøres, og jo flere som støtter opp under varskoropet av både blivende og erfarne psykologer, jo mer sannsynlig er det at myndighetene til slutt må lytte til oss og følge opp lovnadene sine med penger og faktiske tiltak.
Veldig bra at det rettes oppmerksomhet mot dette temaet!

Elisabeth Mannsverk Ausdal (Trondheim, 2022-05-01)

#347

yo forresten:)

Petter Brevik (Colletts gate 78, 2022-05-02)

#351

Dette er ikke et kostnadsbesparende system, det er tvert i mot svært kostbart et, med tap av store menneskelige og økonomiske ressurser.

Frida Marie Røvik (Oslo, 2022-05-02)

#355

Til Ingvil Kjerkol: Opprett dobbelt så mange langtidsplasser i psykiatrien som vi har i dag. Sørg for bedre rammevilkår for psykiatere og psykologer. La dem få benytte trygge terapiformer som virker over lang nok tid til at det hjelper. Bygg ut flere ambulante helseteam som kan jobbe også med tunge pasientgrupper. Og de som begår forbrytelser mor pasientene må fratas autorisasjonen på livstid. Gjør alle titler av typen terapeut/veileder/coach også beskyttede slik at ikke en forbryter i bransjen kan hjemme seg bak en annen tittel og fortsette å ødelegge mennesker. Øk midlene til psykiatri og psykologtjeneste og bygg ut kompetansen hos statped og innen traumebehandling. Kjør utdanning i krigs- og krisepsykologi/psykiatri, relasjonstraumer og utviklingsforstyrrelser. Stopp nedleggelser av spesialskoler og av videregående døveskoler. Og sørg for å verne rop-pasienter mot for tidlige utskrivninger ved pandemien. Behold klinikker som fungerer godt utenfor byene. Og ha statlig tilsyn oftere ved alle typer behandling, før kontroll med om det er sjekket hvilke type behandlinger brukerne tåler/ikke tåler. Dette er særlig viktig når nye behandlinger/medisiner mot depresjon og traumer settes i gang, da må det sjekkes at ikke det er genetisk historikk som gjør at preparatene gjør pasienten verre. Kontroller om pasienter med psykiske lidelser er blitt undersøkt tilstrekkelig Endokrint i somatikken innen medisin forsøkes. Og stopp alle nedleggelser av klinikkene som har fungert i flere år. PS.: Det trengs flere laboratorier i Norge, så spesielle blodprøver ikke må sendes utenlands eller tar for lang tid.

Anna Helleland (Bergen, 2022-05-02)

#365

Folk er ikke tall, men hvis de er tall, er de mange flere tall enn helseforetakene skal ha det til

Teodor Dysthe Lyngstad (Oslo, 2022-05-03)

#366

Merker bare i klinikkpraksis hvor lang tid det tar å skape en god kontakt og at det føles håpløst å avslutte forløpet når den endelig er etablert og man er i posisjon til å jobbe med noe sammen.

Marie Lindgaard Løvstad (Trondheim, 2022-05-03)

#372

Jeg deler bekymringene som blir uttrykt i kronikken.

Marita Haugland (Oslo, 2022-05-04)

#374

Dette er noe som har påvirket meg og flere jeg kjenner, og en veldig uheldig utvikling…

Lara Grønbugt (Oslo, 2022-05-04)

#378

Jeg signerer fordi jeg mener betingelsene og rammene for psykisk helsevern bør fasilitere empirinær utøvelse av praksis.

Jeg tror det gis mye god hjelp i psykisk helsevern, men signerer fordi jeg mener betingelsene og rammene psykologer gis på sine arbeidsplasser vil påvirke deres evne til å gi best mulig helsehjelp. Jeg mener god fagutvikling også handler om å utvikle psykisk helsevern som helhet, i tillegg til individene som arbeider i det.

Hanne Cecilie Nome Garnes (Oslo, 2022-05-05)

#386

Psykiatrien er nedbygd i dette landet. Mange trenger hjelp og får det ikke. Hvis de får hjelp kommer den alt for sent. Har erfaring fra dette i nær familie.

Trine Gunnberg (Sandefjord, 2022-05-06)

#387

Jeg er selv psykologstudent og ønsker at betingelsene for forsvarlig utøvelse av mitt fremtidige yrke skal være tilstede når jeg er ferdigutdannet

Eline Magnussen (Bergen, 2022-05-07)

#391

Dette er så viktig!!!

Torborg Hennum Lauvrak (Bergen, 2022-05-08)

#392

Jeg er fremtidig psykolog som også deler denne bekymringen.

Emilie Flaaten (Bergen, 2022-05-09)

#398

Jeg er så enig- dette er så viktig!!

Kaja Hauge (Bergen, 2022-05-11)

#399

Jeg støtter det som ble sagt i kronikken.

Håkon Bjordal (Bergen, 2022-05-11)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...