Støtt Husodden flystripe!

Kommentarer

#603

Alle flystriper er verdifulle. De kan redde liv.

Arve Roger Nybakk (VÅLER I SOLØR, 2022-01-31)

#607

Det er viktig å bevare de flystripene som finnes. Vi trenger flere, ikke færre.

Anders Nilsson (Arendal , 2022-01-31)

#609

Jeg signerer fordi jeg bruker flystripa.

Erlend Nybakken (Fåvang, 2022-01-31)

#610

Vi må bevare småflyplassene!

Eva Therese Næss (Tromsø , 2022-01-31)

#624

Jeg ønsker at Husodden flystripe skal fortsette å eksistere og kunne brukes i GA-flymiljøet.

Kristoffer Barhaug (Tynset, 2022-02-01)

#626

Vi trenger flystriper.

Øyvind Ellefsen (Oslo, 2022-02-01)

#631

Vi ønsker et levende småflymiljø og må ta vare på de få plassene vi har i Norge

Knut Fuglesteg (Tromsø, 2022-02-01)

#636

Støtter en god sak.

Bård Sletbakk Ulvund (Sunndalsøra, 2022-02-01)

#637

Jeg signerer fordi jeg mener at vi bør ta vare på de mindre flystripene i Norge og støtte opp om rekreasjonell flyvning.

Jenny Holmenes (Arendal, 2022-02-01)

#640

Det er viktig å ivareta allerede tilrettelagte landingsplasser i Norge med tanke på beredskap.

Svein Rune Haugen (STRØMMEN, 2022-02-01)

#643

At man opprettholder landingssteder for småfly og helikoptre er viktig både for almenflyging og som beredskap for rednings og ambulansehelikoptre.

Erlend Sandvik (Tolvsrød, 2022-02-01)

#644

Rekruttering til flybransjen bør styrkes slik som dette tiltaket bidrar til.

Thor Espen Bråten (Sagstua, 2022-02-01)

#647

Behold Husodden.

Per Berger (Hamar, 2022-02-01)

#650

Jeg er pilot og har brukt flystripen mange ganger.

Einar Tvedt (Oslo, 2022-02-01)

#656

Det er viktig og bevare flyplassen på Husodden og andre små flyplasser.

Eirik Øian (Meråker, flyplass Øian , 2022-02-01)

#658

jeg signerer fordi dette er n flott plass som burde kunne drives videre

Jan Ove Iversen (Raufoss, 2022-02-01)

#659

Husodden er en av de få og spesielle anlegg for almenflyging på sjø og land som gleder mange og bidrar til differensiert trening for piloter. Dette er viktig i et sikkerhetsaspekt. Gode prosedyrer som følges av alle gir trygghet og ivaretar hensyn til omgivelsene på en god måte.

Ola Lilloe-Olsen (Hyen, 2022-02-01)

#661

Jeg signerer fordi jeg mener at Husodden flystripe må bevares! Det er en av Norges mest idylliske flyplasser! Denne flyplassen er med på å fremme interessen for GA flyging og sportsflyging generelt.

Liv Bodil Ellingvåg (Tynset, 2022-02-01)

#662

Husodden er en viktig flyplass, både for luftsportmiljøet, som samlingspunkt, nødlandeplass og for å bevare historie. Med den kommende elektrifiseringen av luftfart utgjør den heller ingen større ulempe for miljø og samfunn enn andre fritidsaktiviteter. Jeg er også positiv til konsesjonsforslaget (Luftfartstilsynet)!

David Rohrmüller (Solungen MFK, 2022-02-01)

#664

Stas med småfly.

Jan Håvard Bleka (Vågå, 2022-02-01)

#665

Alle flystriper i Norge bør absolutt bevares!

Ole Kjell Fareth (RISØR, 2022-02-01)

#670

Jeg signere fordi vi tenger slike små flystriper som gir mening til spesielt veteranfly.
Har selv hvert på Husodden et par ganger.

Mako Madsen (2750 Gran , 2022-02-01)

#672

For at et sommerbesøk til vakre Husodden -feks med en åpen dobbeltdekker fra 30-tallet - beriker livet og gir glede også for bivånere!

Helge Storflor (Kjeller, 2022-02-01)

#674

Viktig å bevare småflyaktiviteten i Norge. Det er lange tradisjoner på dette, og aktiviteten er også et viktig samfunnsbidrag for sikkerhet og beredskap, SAR, tidlig deteksjon av skogbranner og utslipp fra kommersiell skipstrafikk. Videre kan nevnes at småflyaktivitet - især sjøflyging - er den mest miljøvennlige transportformen man kan ha. Både USA, Canada og Australia har sjøfly som den mest miljøvennlige måten å transportere inn i nasjonalparker, nettopp fordi det ikke forurenser i særlig grad, det er kortvarig støy og legger ikke igjen spor eller skader naturen.

Morten Lie Wold (Sarpsborg, 2022-02-02)

#679

Jeg signerer fordi jeg støtter ønsket om å bevare ei spennende og nyttig flystripe. Vi har ikke for mange tilgjengelige landingsplasser for småfly.

Thomas Midtsund (Braskereidfoss, 2022-02-02)

#682

Vi trenger de flystripene vi har og flere bør komme til .

Geir Kvam (Trondheim, 2022-02-02)

#683

Trenger flere småflyplasser.

Ole Martin Ludvigsen (Hokksund, 2022-02-02)

#691

Fordi dette er en fantastisk flott flyplass, og et godt alternativ for landingsplass dersom man av ulike grunner ikke får landet på naboflyplasser.

Frode Sveinungsen (Skien, 2022-02-02)

#696

Lokale flyplasser er meget viktige for å utvikle luftsporten i Norge, ikke minst for å bygge gode miljøer for rekruttering av ungdommer der man bygge karakter og ansvarlighet. Husodden er en av disse.

Ulf Hustad (TRONDHEIM/Norway, 2022-02-02)

#700

Enhver flyplass må bevares til glede for fremtidig luftsportsgenerasjoner.

Jarle B. Mathisen (Asker, 2022-02-02)

#702

Bevar flyplassene våre

Svein-Helge Smenes (HUSTAD, 2022-02-02)

#708

Husodden er en viktig flyplass, både for luftsportmiljøet, som samlingspunkt, nødlandeplass og for å bevare historie. Med den kommende elektrifiseringen av luftfart utgjør den heller ingen større ulempe for miljø og samfunn enn andre fritidsaktiviteter.

Jan Alne (Tranby, 2022-02-02)

#709

Stadig flere flystriper legges ned, vi trenger de som er.

Jon Vedum (Oslo, 2022-02-02)

#711

At konsesjonen som nå er lagt frem som utkast hos Luftfartstilsynet vil sikre en samfunnstjenlig luftfart og vil ta de hensyn som trengs ut fra blant annet miljø, helse, flysikkerhet og kulturlandskap.
At jeg er positiv til flytrafikken og aktiviteten Husodden har å tilby.
At utkastet om konsesjonsvilkårene på Husodden flyplass, som Luftfartstilsynet har utarbeidet, godkjennes.

Steffen Tinholt (Hønefoss, 2022-02-02)

#719

Viktigt og ta vare på

Kjell Magne Rong (Voss, 2022-02-02)

#720

Husodden og Nordraakfolket betyr så mye fint for veldig mange

Per Åge Nilsen (Odnes, 2022-02-02)

#724

Vi trenger flere, ikke færre flyplasser i Skandinavia i framtiden.

Grøndahl Lars Brede (Kjeller, 2022-02-02)

#725

Vi trenger Husodden

Henning Hauklien (Drammen, 2022-02-03)

#730

Jeg ønsker at LT skal gi konsesjon til å drive- og inneha Husodden landingsplass

Morten F. G. Hoem (Kristiansand, 2022-02-03)

#734

Jeg er pilot, og plassen er innenfor min rekkevidde.

Morten Solbakken (Halden , 2022-02-03)

#737

Gunnar Andvik

Gunnar Andvik (Masfjordnes, 2022-02-03)

#738

Dette må vi bare støtte. Er utrolig mye innsats som har og blir lagt ned i denne.

Dynamit Tjelle (Larvik , 2022-02-03)

#739

Det er viktig og bevare flyplassen på Husodden.

Jan Erik Kvalheim (Holmestrand , 2022-02-03)

#741

jeg signerer fordi jeg mener slik sport hobby er givende for mange og også har sin plass i en komune

Espen Revheim (Tananger, 2022-02-03)

#752

Jeg vil at konsesjon skal gis.

Robert Ormerod (Oslo, 2022-02-04)

#753

Viktig for rekruttering til luftfart

Andreas Sundt (Sandefjord, 2022-02-04)

#755

Positivt bidrag til lokalmiljøet og et fint tilbud for flymiljøet.

Johan Heggelund (Spydeberg , 2022-02-04)

#758

Husodden flystripe bør så absolutt bevares.

Haugen Kjell Arne (AUST TOPRA, 2022-02-04)

#760

Det er viktig å sikre drift av alle små flyplasser i Norge- for bolyst, beredskap rekruttering o.a. Er selv bruker/avhengig av en lignende plass midt i landet, og ser hvor viktig den er.

Stein Graven (Snåsa, 2022-02-04)

#769

De flyr jo rundt hele sommeren og ser etter skog brann og fanger også opp andre uønskede hendelser i skogene våre🙂Tenk hvis det virkelig skulle bli ei stor krise og flyplassen var nedlagt!!!

Hans Hasvold (Dokka , 2022-02-05)

#772

Det vil være et nederlag for Norsk fly-historie hvis Husodden må legges ned. Politikere, her kan dere ikke sove i timen!

Per S. Nørstebø (Lillehammer, 2022-02-05)

#777

I fly paramotor and paraglide in sondre land

Tom Taylor (Fluberg , 2022-02-05)

#781

Husodden er en perle som skal nytes av alle.

Sjur Håvard Berge (Raufoss, 2022-02-05)

#789

Tidligere småflyger. Husodden er vel Norges mest idylliske flystripe. Den skaper masse positiv livskvalitet for mange på mange måter.

Gudleik Alvik (Lena, 2022-02-05)

#793

Husodden er et unikt samlingssted både for fly miljøet og lokale kultur aktiviteter. Bevar Husodden !

Erland Hvitsand (Gjøvik, 2022-02-05)

#796

Fordi dette bidrar til mangfold i aktivitet i bygda

Dag Svenneby (Hov, 2022-02-05)

#800

Det er en selvfølge at flystripa skal bli værende!

Marit Noraker (Haugsvegen 6a, 2863 Vestsida , 2022-02-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...