Minstepensjonistene skal slippe å leve under fattigdomsgrensen!

Kommentarer

#606

Støtter kampen din om den store uretten du kjemper for. Svekket helse og sjølv ufør. Flott du står opp for uretten og kjemper for de svake i samfunnet❤

Tanja Liabø (Fiksdal, 2021-12-29)

#609

Har 1700 utbetalt. 8000 husleie pluss strøm og lån utenom. Uverdig

Gerd Tamara Hovland (Stange , 2021-12-29)

#611

Dette er uverdig og urettferdig.

Gunn Annie Fyhn (Tomrefjord, 2021-12-29)

#617

Jeg er pensjonist

Solveig Strand Haugsbakk (Dale I sunnfjord , 2021-12-29)

#618

Politikarane har digitalisert pensjonistar og eldre ut på sidelina. Politikarane er å takke for dyr bensin, diesel, straum, mat, kommunale avgifter (vatn, kloakk, feiing) og eigedomsskatt. Nyleg bestemte politikarane at eigenandelstaket atter skal hevast. Tennene er ein del av kroppen men politikarane gjer lite med støtteordningar til eldre. Politikarane ropar , skrik og frir til dei eldre før valg. Etterpå drit dei meir eller mindre i den eldre garde. Politikarane er folkevalde som er sett til å forvalte AS Noreg. Dette gjer dei på ein slett måte og det er minstepensjonistane som kjem dårlegast ut, heile tida. Ei stor skam i rike Noreg.

sissel anita hareide hareide (Volda, 2021-12-29)

#628

Tragisk og trist at våre gamle skal leve under fattigegrense

Novin Hajou (Oslo, 2021-12-29)

#631

Dette er uakseptabelt!

Kristoffer Ødegård (Sykkylven , 2021-12-29)

#636

Lever på minste pensjon

Sylvia Rødset (Molde, 2021-12-29)

#642

Støtter dette for det er mange som sliter og har en veldig tung hverdag.

Bente Lind (Vestnes, 2021-12-29)

#643

Pensjonistene har eit langt arbeidsliv bak seg og fortene å ha det bedre i alderdommen

EikVestnes Unni (Vestnes , 2021-12-29)

#658

Jeg signerer fordi pensjonister, minstepensjonister eller pensjonister generelt er underbetakt, vi får ikke lønn etter hvor mye vi har jobbet.

Bri Andersskig (Osli, 2021-12-29)

#659

jeg er enig i at Minstepensjonistene skal slippe å leve under fattigdomsgrensen. Tenk at før i tiden så var det kvinnen som tok seg av familien så de hadde ikke jobb utenfor heimen - derfor 80% er enslige kvinner og mannen dør fra dem tidligere også!

May-Britt Larsen (Vestnes, 2021-12-29)

#667

Jeg blir minstepensjonist.

Zakariassen Hilde (Fredrikstad , 2021-12-29)

#668

Jeg er enig

Beate Volstad (Isfjorden , 2021-12-29)

#669

Jeg har venninner som jeg vet sliter og kjenner hvor uverdig denne situasjonen er for dem. Det handler om flaks eller uflaks i hvilken helse en får utdelt.

Kirsti Bergfald Svangstu (Leikanger, 2021-12-29)

#670

Jeg er selv uføretrygdet .

Kristin Havdal (Oppdal, 2021-12-29)

#691

Fordi personer som lever på eller under fattigdomsgrensen trenger mer støtte

Yngve Grambo (Søre Osen , 2021-12-29)

#696

For en skammelig måte å behandle Norges minstepensjonister

Beate Pedersen (Svelvik, 2021-12-29)

#707

Det er ei viktig sak for alle minstepensjonister

Anne-Lise Brusdal (Søvik , 2021-12-29)

#723

En kamp verdt å skrive under på! Skulle bare mangle!!!

Lise Åndal (Åndalsnes, 2021-12-29)

#724

Jeg signerer for denne viktige saken!! Er selv uføre

Marianne Brandal (Kolbu, 2021-12-29)

#726

Det er ikke greit at noen skal leve uforskyldt under fattigdomsgrensen!

Marius Gjendemsjø (Molde, 2021-12-29)

#733

Folk må ha nok til mat og livsopphold. Å den generasjonen som ofte er minstepensjonister idag,gjorde sin beste innsats i oppbygging av Norge..det skal vi ikke glemme.

Anne Marie Hansen (Løken, 2021-12-29)

#736

Det er en fin fyr som setter i gang et veldig bra tiltak for Norges pensjonister…

Thomas Franck-Ring (Nøtterøy, 2021-12-29)

#740

Helt for jævlig at pensjonister lever under fattidomsgrensen, min pappa har vært fisker takk Gud for den pensjon. Min tante må få hjelp av hennes 2 barn for å ha råd til å klare seg med å ha bil for å komme seg fra å til å. Å hun er vant til å bo og leve sparsommelig.

Kristina Berg (Kilaåsen 3, 2021-12-29)

#741

Eldre mennesker har byggd opp dette landet og har betalt skatt hele sitt liv. Derfor skal disse belønnes med en verdig alderdom uten slike bekymringer.

Kjell Ove Gjærevold (Lyngdal , 2021-12-29)

#742

Disse har bygd landet. La oss ta vare på dem slik de har tatt vare på oss. ❤️

Frank Rune Olsen (Årnes, 2021-12-29)

#751

Dette er urettferdig og ei viljesak for politikerne.

Brit Amdam (Åndalsnes , 2021-12-29)

#752

Alle som skal ha pensjon må få godt over fattigdomsgrensen.
Det må være et krav i verdens rikeste land.

Paul Milner (Oslo , 2021-12-29)

#759

Mer penger til minstepensjonister

Magnus Venås Rishaug (Øygarden 18, 2021-12-29)

#763

Jeg signerer for å støtte kravet om levelige forhold for alle i Norge. Alle minstepensjonister skal kunne leve verdige liv.

Sigurd Moltubak (Molde, 2021-12-29)

#768

Alle i Norge burde ha en inntekt over fattigdomsgrensen.

Trine Korsmo (Nes, 2021-12-29)

#783

Fordi jeg er enig i oppropet

Anna Frafjord Øveraas (Vestnes, 2021-12-29)

#784

Minstepensjonister fortjener å ha det romsligere...

Tom Weiby (Jaren, 2021-12-29)

#786

Dette er uverdig og utmattende!! Dor ikke å snakke om urettferdig!!

Grete Frisvold (Åndalsnes , 2021-12-29)

#787

Pensjonen idag er et hån mot de eldre i samfunnet. De må kunne overleve på pensjonen sin!

Vigdis Lenning (Vestnes, 2021-12-29)

#788

Fordi det er en viktig sak.

Merete Dahle (Isfjorden, 2021-12-29)

#790

Alle har en rett til å ha en inntekts pangsjon man kan leve av.

Jane K Malmedal Edvardsen (Åndalsnes , 2021-12-29)

#793

Jeg støtter saken.

Christian Hiorth (Stabekk, 2021-12-29)

#797

Jeg signerer dette oppropet, fordi det gjelder de med minst å leve for. Respekt for han som tar tak i dette og vil
så gjerne hjelpe.

Wenche Olsson (Kristiansund. N, 2021-12-29)



Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...