Nei til redusert tilbud til barn og unge i Saltstraumen!

Kommentarer

#1

Barnehagebarna bør få en barnehage som er tilpasset å være en barnehage, ikke en ombygget skole. Vi trenger en egen styrer som legger til rette for ordentlig pedagogisk virksomhet innenfor barnehagens rammeplaner.

Å bevare fagmiljø på skolen er viktig! Enkelte ungdom trenger ikke pendle 1.5 timers tur/retur skolen hver dag!

Vi må legge til rette for økning av befolkning siden Saltstraumen blir mer og mer populært å flytte til!

Kine Nordgård-Hanssen (Saltstraumen, )

#2

For jeg vil beholde det utrolig flotte utemiljøet til barnehagen samt fagmiljøet på skolen.

Og for at ungdommene i Saltstraumen skal få mer tilhørighet til bygda

Espen Løkås (Saltstraumen , )

#6

Politikere og administrasjon har ikke nok kompetanse til å vurdere hva som er riktig bruk av penger. På grunn av flere års skjødesløs bruk av penger i kommunen er det nå barn og unge som må ta regningen på grunn av overforbruk

Stig Venberg (Saltstraumen, )

#14

Forsvinner skola blir Saltstraumen fraflyttet. Ikke alle klarer lang pendling og store skoler. Barnehagen har et fantastisk uteområde og fortjener å få det pusset opp. La skola og barnehagen være!

Jannie Olsen Holck (Saltstraumen , )

#19

Jeg er oppvokst i Saltstraumen og ønsker at bygda skal få et bedre tilbud og ikke et dårligere tilbud . At ungdomskoleelever skal skysses til Tverlandet slik det ble gjort for over 40 år siden vil jeg påstå er å gå tilbake i utvikling. Med lang skolevei er det store sjangser for at det kan gå utover barnas livkvalitet og læringsutbytte. Itillegg vil jeg påstå at å slå sammen 2 skoledistrikter kan fort by på flere utfordringer i det sosiale læringsmiljøet. Gjennomføres dette burde det bevilges ekstra økonomisk støtte fra starten av. Dette kan fort koste mer enn antatt... små forhold gjør det lettere å bygge gode relasjoner til elevene og større mulighet til å se og fange opp barn som har det vanskelig på alle mulige måter.

Elin Katrine Bjerkvik Rødfjell (Bodø, )

#21

Vi kan ikke bestemme hvor folk skal bo. Vi kan gjøre det mer fristende å bo i distriktene. Det trenges en nasjonal satsing på likeverdige landsdeler, vekst i distriktene og demokratisk balanse.
Alternativet er distrikter som sakte blir gamlehjem og deretter kirkegårder. Et godt sted å bo er et sted der folk ønsker å bo, og hvis hele landet skal bli et godt sted å bo, må vi søke et stabilt balansepunkt. Det kan bare skje gjennom folketallsvekst i distriktene. Da må ikke barnehager og skoler ofres. Dette er ikke samfunnsøkonomisk på sikt.

Ronny Andersen (Tuv, )

#23

Jeg er imot opprettelse av oppvekstsenter og flytting av ungdomstrinn

Rune Nordgård-Hanssen (Saltstraumen , )

#25

Bygda må leve, for fremtiden til Norge.

Alf Aronsen (Saltstraumen , )

#26

Det er galskap av kommunen å flytte den barnehagen i kommunen med best beliggenhet til skolen, hvor de mister alt som er så bra med dagens barnehage.

Jan Gunnar Jenssen (Saltstraumen, )

#34

Jeg er imot kommunens forslag. Ta vare på bygda!

Sonja Marie Murud (Saltstraumen, )

#40

Det er galskap å bygge ned bygda!!

Marielle Flataker (Saltstraumen , )

#41

Å sende våre ungdommer ut av bygda for å gå ferdig grunnskolen er ikke bare et problem som rammer våre «små» håpefulle. Det er et sår i hele bygda. Hvis vi godtar dette så sier vi også takk og forvell til Saltstraumen som den er idag. Tilslutt sitter vi igjen med en fraflyttet bygd med bare fritidshus, hytter og tomme hus !!

Monica dahlgaard Sakariassen (Saltstraumen, )

#48

Signerer pga at jeg er sterkt i mot flytting av både barnehage og ungdomsskole.

Erling Jakobsen (Saltstraumen, )

#51

Jeg vil ha ny barnehage til ungene mine.

Tommy Wold (Saltstraumen, )

#55

La barna våre, og de som kommer etter få beholde barnehagen med det fantastiske uteområdet, og den faglige kompetansen som finnes der.
Bevar det faglige miljøet og den faglige kompetansen på Saltstraumen Skole. Og det viktigste av alt: La ungdommene våre få bli i bygda.

Cathrine Birkelund (Saltstraumen, )

#56

Jeg er bosatt i Saltstraumen og har 3 barn som skal vokse opp her.

Siv-Anne Mollan-Andersen (8056 Saltstraumen , )

#62

Det er viktig for ei levende bygd å ha gode oppvekstsvilkår for ungene. Det betyr barnehage og skole, en plass å treffe venner, også på fritiden. Arbeidsplasser er vell så viktig i et lokalmiljø!!

Siri-Anne Einejord (Saltstraumen, )

#63

Jeg et 100 % enig med ansv. Hadde vi ønsket barn på Tverlandet, så hadde vi bodd på Tverlandet.

Linda Johansen (Saltstraumen, )

#69

Viktig for lokalsamfunnet å beholde tilbudet!!!

Richard Johansen (Saltstraumen, )

#80

Jeg signerer fordi jeg har et ønske om å beholde og bygge opp bygda, ikke det motsatte!!

Asle Hansen (Saltstraumen, )

#81

Jeg har snakket med ungdomskole elevene om dette på Saltstraumen skole (mens jeg har jobbet som vikar), og de rett og slett hater dette forslaget. Jeg tenker spesielt på de elevene som har en lang busstur til skolen. De som ikke bor imellom Tverlandet og Saltstraumen, men langt unna motsatt retning fra Saltstraumen. Deres busstur vil ta da alt for lang tid at det vil gå utover deres søvn og fritid.
Det er ingen som jeg har snakket med på Saltstraumen skole som ønsker dette.

La ikke sparing av penger gå utover ungdommen!!

Jenny Bårtvedt (Tverlandet , )

#86

Har opplevd hvor trygt og godt det har vært for mine barn med spesielle behov å få ha barnehage og 1-10 skole på samme(lille) sted; Sulis👏💛

Ellen Hauger Olsen (Fauske, )

#89

Ei levende bygd trenger skolen sin, og barna trenger å kunne være i faste, kjente omgivelser, også på ungdomsskolen.

Mona Wiik (Valnesfjord, )

#92

La barna/ungdommen få læring i sitt eget miljø! Trur det blir mer mobbing og utestengelse av dette

Moyri Jenssen (Saltstraumen , )

#93

Signerer pga mine venner på godøynes har peiling på hva som gangner barna best i nærområdet.

Tor Bjarne Alstad (Bodø, )

#95

Ungdomsskolen er viktig for bygda. Vi verner Saltstraumen, nå er det påtide å verne barn og unge som skal løfte Saltstraumen videre.

Johansen Veronica (Saltstraumen , )

#101

Jeg ønsker ikke ungdomsskolen flyttet til Tverlandet.

David Olsen (Seines, )

#104

Jeg signerer dette oppropet fordi jeg mener at det beste for barna og ungdommen er at det fortsatt skal forbli barne og ungdomskole her i Saltstraumen. Dette blant annet pga. barnas tilknytning til bygda, lang reisevei, belastning med å bytte skole i en sårbar alder, mindre lærere (større sårbarhet, mindre fagmiljø og kompetanse). Barnehagen bør være der den er da den har en fantastisk beliggenhet og uteområde. Bygg ny barnehage der den er idag, tenk kreativt og lag en friluftsbarnehage.

Laila Hansen (Saltstraumen , )

#105

Saltstraumen treng bhg.,småskole,mellomtrinn og ungdomstrinn, skal folk bo i " distriktet" må det være på plass. Dessuten blir det alt før lang reisevei før ungene som bor ute i distriktet!

Wenche Hansen (Bodø, )

#109

Jeg vil at barnebarnet vårt og alle de andre ungene i Saltstraumen skal få fortsette å gå på skolen i Saltstraumen

Liv-Grethe Birkelund (Tverlandet, )

#118

Forslaget med å sende ungdomsskoleelevene til Tverlandet vil sette Saltstraumen nærmiljø over 30 år tilbake i tid. Er det virkelig dette denne gode oppvekstkommunen Bodø ønsker?
Mitt forslag:
Bygg ny barnehage.
La ungdomsskolen bli i Saltstraumen og spar miljøet og ungdommene med en enda lengre reisevei.
Vi trenger vekst og ikke nedbygging i Saltstraumen.

Synnøve Blix (SALTSTRAUMEN , )

#121

Selvfølgelig skal ikke barna transporteres som noe kveg mil unna fordi at politiker heller prioriteter seg og sitt, så som kulturhovedstad, og nytt bygg til seg selve. Dette er barn, det kjæreste vi har. De er nok traumatiserte som det er etter en idiotisk håndtering av et mildt virus, og blir det behov for å kunne gå hjem under skoletid så må de vente timesvis på en buss?? Absolutt ikke. Nå e det nok!

Therese Karlsson (Bodø, )

#124

jobber som vikarlærer på skolen per dags dato og vil ikke miste ungdomstrinnet og det fellesskapet vi har som lærerkollegiet.

Vilde Steinåmo (Saltstraumen, )

#130

Vi ønsker å beholde barnehagen der den er, der uteområdet er helt nytt og fantastisk bra for utviklingen for ungene. I tillegg mener vi de foreslåtte løsninger ved flytting til skolen vil gi et mye dårligere tilbud, både for barnehagen og skola. Til slutt ønsker vi ikke at ungdomstrinnet blir tvunget til å flytte til Tverlandet.
En tilleggsbekymring er at nedbygging av tilbudet i Saltstraumen vil føre til fraflytting og at ennå mer blir lagt ned. Dette mens Saltstraumen er et område folk ønsker å flytte til, og det er for få boliger tilgjengelig, og det har vært venteliste i barnehagen.

Sanne Blom (Saltstraumen , )

#133

Jeg ønsker at ungene får et godt tilbud i barnehagen og skolen samt Sfo i Saltstraumen og distriktene rundt.

Hanisch Steffen (Saltstraumen, )

#138

Verken ungdomsskole skal flyttes eller barnehage!!!

Evjen Lillian (Saltstraumen , )

#141

Vi skal framover, ikke bakover. Ungdomsskolen skal fortsette å være der den er. I hvilken annen skole i Bodø ville man foreslått å flytte inn en barnehage og fjerne ungdomstrinnet? Ingen. En slik konstelasjon er verken bra for de yngste eller de eldste. Småbarn har helt andre behov og må i så fall prioriteres på skolen, og da vil 1. -7. ungene lide for det. Og ikke er det uteområder som det kreves. Nei!!Nei!Nei.

Monica Skjelstad (Saltstraumen, )

#142

Det er viktig for bygda at alle tilbud opprettholdes lokalt. Å flytte ungdomsskolen til Tverlandet er å rykke 40 år tilbake i tid!

Rolf Einar Furre (Saltstraumen, )

#158

Jeg har barn på skolen og syns dette er helt på trynet.

Bjørn Erling Hugås (Knaplund, )

#162

Jeg er imot sentralisering av utkantane

Bjarne Edvartsen (Vesterliveien 89A 8100 Misvær , )

#170

Vi har Bodø kommunes beste uteområdet innenfor gjerdet. Flotte turmål utenfor gjerdet. Lite/ingen trafikk. Trives på Tuv i enden av blindvei. Vilt dyre - og fugleliv. Opparbeidet grønnsakshage og plantet bærbusker. Nytt og oppgradert lekeområde. Grillhytta som er mye brukt. Stor og flott gapahuk. Trær å klatre i. Akebakke innenfor gjerdet. Gode hyggelige naboer. Trenger bare et flott og friskt hus til våre viktige små og personalet.

Evy Ramsvik (Saltstraumen , )

#175

Det er utrolig viktig å ha et tilbud her og heller jobbe for å bedre det. Denne flyttingen av det meste til Tverlandet holder ikke mål. La det få bli her i Saltstraumen!!!!!!

Tove-Mette Blix (Saltstraumen, )

#178

Å gå tilbake i tid er idioti.
Jeg var en av mange som gikk på ungdomsskola på tverlandet men fikk flytta hjem til Saltstraumen da nyskola sto ferdig i 1987. Skal dere beholde ungdommene, så burde dere ikke flytte ungdommene tilbake til Tverlandet. Det er sånne vedtak som gjør at man mister ungdommen fra bygdene våre. Ikke gjør den feilen to ganger!

Ann-Mari S Kristiansen (Andenes, )

#181

Jeg stemmer mot nedbygging av distriktene. Ta hele kommunen i bruk.

Rohnny Mollan-Andersen (Saltstraumen, )

#187

For å beholde ungdoms skolen i saltstraumen!

Tony Pettersen (Saltstraumen, )

#190

Jeg støtter opprøret mot nedbygging av tilbud i Saltstraumen

Ingrid Kokkonen (Bodø, )

#195

Saltstraumen trenger skoletilbudet som er nå, det bidrar mye til hele samfunnet! La skola være som den er!

Linn Olsen (Bodø, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...