Reverser lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensa!

Kommentarer

#602

Viktig om vi skal klare å fortsatt rekruttere arbeidsfolk i belastende funksjoner i samfunnet vårt. Både fysisk og psykisk tungt arbeid tærer og er derfor viktig å kunne ivareta de rettigheter som ligger der i dag. Altså sær aldersgrensa….. om ikke blir det vanskelig å få folk til å tiltre slike stillinger i fremtiden.

Anine Kollmar (Nes, 2021-11-25)

#612

det er en veldig viktig sak

virginia rønning (Indre Fosen, 2021-11-25)

#638

Reverser lovendringen som fjernet plikten til å fratre ved særaldersgrensa .

Heidi Anita Lysø Ulriksborg (Uthaug, 2021-11-26)

#646

Eg støttar kravet!

André Vindedal (Gaupne, 2021-11-26)

#678

Dette må organisasjonene involveres i, dette dreier seg ikke om arbeidstakere med normal arbeidstid eller belastning, tvert imot.

Egil Haaland (Brattholmen, 2021-11-27)

#698

Eg signerer dette fordi den vil ramme sliterne i arbeidslivet hardt. Eg jobber som renholder og trur ikkje helsa holder til eg kan jobbe til eg blir 67

Reidun Bakken (Balestrand , 2021-11-28)

#706

Jeg signerer fordi dette er et av de viktige topp sakene i arbeidslivet.

Anne B. Myrvang (Bergen, 2021-11-28)

#729

Det hører med til særaldervurderingen i pressede tjenester og stillinger.

Tor Gunnar Johansen (Bud, 2021-11-29)

#737

Alle fortjener lik behandling!

Gina Helland (5460 Husnes, 2021-11-29)

#746

Det er viktig å opprettholde sæaraldersgrensene

Børge Tingstad (Bvika, 2021-11-29)

#766

Vi må ikke miste muligheten til å gå av når vi er 62 år la dette fremdeles være frivillig 😄😄😄

Anita Kjønsberg (Elverum, 2021-11-29)

#772

Prinsippsak

Linfa Rognlien Semb (Skien-Siljan, 2021-11-30)

#775

Presse Støre-regjeringen holde løftet i Hurdalsplattformen der de skal reversere lovendringen, samt presse de til å gjenoppta forhandlingene med partene i arbeidslivet om pensjon for ansatte med særaldersgrense i offentlig sektor.

Terje Strømsnes (Oslo, 2021-11-30)

#787

Svært viktig sak for yrkesgrupper med krevende hverdag.

Line Gundersen (Skien, 2021-11-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...