TA SANDE TILBAKE

Kommentarer

#10

Jeg likte det bedre når Sande var en egen kommune, pluss at kulturtilbudet i barnehagen (besøk til brannstasjon i Drammen ol.) ble borte når kommunene ble slått sammen.

Weitling-Pettersen Pia (Sande, 2021-10-26)

#12

Fordi jeg liker ikke sammenslåingen

Ole Jørgen Rønning (Sande i Vestfold, 2021-10-26)

#13

Vil ha tilbake gamle Sande

Espen Ringstad (Sande, 2021-10-26)

#16

Sande står best alene

Sæther Per Magne (Sande, 2021-10-26)

#20

Jeg ønsker Sande tilbake som en selvstendig kommune.

Trine Moss Evensen (Sande, 2021-10-26)

#25

Ønsker trygge Sande tilbake. Ingen ting er blitt bedre etter sammenslåing, snarere tvert imot.

Roger Myhre (Galleberg , 2021-10-26)

#29

Måten den nye kommunen er blitt styrt og organisert på til nå er i ferd med å ødelegge det byggverket som var der før. Ja til Sande!

Per Bøhlum (Kirsebær Hagan 10B, 3070 Sande, 2021-10-26)

#32

Jeg er født og oppvokst i Sande kommune, og det som har skjedd med sammenslåing ser jeg på som totalt ødeleggende. Spesielt ille for de gamle som kommer på sykehjem, som må forholde seg til ukjente steder, helt grusomt.

Ingun Kristiansen (Asker, 2021-10-26)

#41

Vi vil ha Sande tilbake.

Odd Ivar Andersen (Sande, 2021-10-27)

#43

Sande greier seg fint selv😊👍

Trond Jahren (Jahrenveien 18,3074 Sande, 2021-10-27)

#47

Jeg signerer fordi jeg også eier hus i sande og liker ikke utviklingen etter sammenslåing.
Ikke stemte jeg ja til Holmestrand den gangen heller

Steen May liss (3075 berger, 2021-10-27)

#51

Vi trenger bedre eldreomsorg.

Oline T. Jahren (Sande, 2021-10-27)

#53

JOHNNY WINTHER.

Johnny Winther (Galleberg. , 2021-10-27)

#57

Jeg ønsker Sande tilbake som egen kommune

Leif Arne Pedersen (Berger, 2021-10-27)

#59

Ta Sande tilbake.

Linn Therese Andersen (Holmestrand , 2021-10-27)

#60

Håper vi kan komme tilbake til det gamle Sande. Her hvor de gamle fikk omsorg i kjent miljø, og det ble kjørt mat hjem til de som trengte det

Enger Knut (Galleberg, 2021-10-27)

#70

Sande står best alene

Arild Berget (Sande, 2021-10-27)

#96

Sande tilbake

Marius Grikstas (Sande i vestfold , 2021-10-28)

#121

Jeg signerer fordi jeg føler at kommunesammeslåingen bl.a. resulterte i løftebrudd fra AP,og at vi er overkjørt av Holmestrand ved Sveal hva kommunenavn angår, og sist men ikke minst, vi har ingen målbar positiv effekt av sammenslåingen. Jeg føler identiteten er vasket bort.

Ronald Hushovd (Sande, 2021-10-29)

#140

Vi vil ha tilbake Sande,vårt eget lille Sande! Alt forsvinner fra Sande ! Ingenting igjen her snart

Andersen Siv Andrine (Sande , 2021-10-30)

#145

Har aldri vært for denne sammenslåingen

Strømstad Arve (Sande, 2021-10-30)

#146

Alt blir bedre hvis Sande blir en egen kommune igjen. Det og bli en storkommune har absolutt ikke forbedret tilbudene, snarere tvert i mot.

Ljøsne Mone. L. (Sande, 2021-10-30)

#166

Sande står seg best alene.

Hagen John (Sande , 2021-10-30)

#167

Enig

Andersen Tuvnes Bente Anker (Kjeldåsgata 15, 2021-10-30)

#170

Tapende part? Sande får ny skole, lån på en halv milliard (tatt ut ved en historisk lav rente. Renta vil øke), sikring av Sande elva. (Ukjent kostnadsramme)
Det er i hovedsak investeringene der som tar knekken på kommuneøkonomien. Men Ja til skilsmisse.

Sundstrøm Tommy (Holmestrand, 2021-10-30)

#171

Ja til skilsmisse.

Morten Sundstrøm (Holmestrand, 2021-10-30)

#172

Vil ha Sande tilbake!

Kevin Andersen (Sande, 2021-10-30)

#175

Vil ha Sande ut av Holmestrand

Jan Rosenborg (Holmestrand, 2021-10-30)

#178

AP har ødelagt alt som er av muligheter til å kunne ha god økonomi i en storkommune, at Sande løsriver seg fra Holmestrand kommune støtter jeg fult ut.

Marthinsen Roy (Holmestrand , 2021-10-30)

#184

For jeg er IMOT sammenslåingen i det store og hele!

Baksetersveen Sonja (Holmestrand, 2021-10-30)

#187

Verken Sande eller Holmestrand har eller har hatt noen spesiell tilknytning til hverandre. Å lese nyheter om Sande i Holmestrands lokalavis er like interessant som å se maling tørke.

Marius Simonsen (Holmestrand , 2021-10-30)

#194

Vill ha vekk Sande fra Holmestrand

Stian Knigge (Holmestrand, 2021-10-30)

#199

Sande må få lov til å være sande

Simon Sollid (Holmestrand Kommune, 2021-10-30)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...