NY BARNESKULE TIL MANGER

Kommentarer

#41

Manger skule er for liten og i for dårlig stand. Det blir større klasser og feire dobbelklassar. Manger TRENG ny barneskule.

Heidi Kvalheim (Manger, )

#44

Jeg er helt enig i at Manger trenger ny barneskole, den vi har nå er for liten, og den utbyggingen de planlegger dekker jo ikke engang for de barna som er der nå!

Karina N.B. Engelsen (Manger, )

#46

Det er viktig at barna har gode forhold rundt læringen sin!

Håland Nathalie Lovise (Manger , )

#83

Denne skolen virkelig ikke kan rehabiliteres

Marit Johnsen (Helland , )

#89

Det trengs så absolutt ein kraftig opprustning/ny skule på Manger!

Tomas Haugland Tomas Pedersen (Manger, )

#99

Vi trenger ny skole på Manger, NÅ!

Malin Sandnes (Manger, )

#107

Vi trenger ny barneskole på manger nå.

Raymond Sandnes (Manger, )

#115

Eg signerer fordi vi treng ny skule på Manger!

Helene Fjermestad (Manger, )

#120

Me treng ny barneskule på Manger.

Bodil Klausen Unneland (5936 Manger, )

#133

Har hatt egne barn på Manger skule. Det er ikkje holdbart at klasserom som er tiltenkt Kunst og Handverk og skulekjøkkenet blir brukt som vanlige klasserom fordi skulen ikkje har plass til elevene.

Ingunn Halland (Manger, )

#135

Me trenger ny skule.

Alexander Hamre (Manger , )

#139

Eg e heilt enig. Manger trenge ein ny barneskule

Dale Hanne Marit (Manger , )

#149

Det er på tide med ny barneskule på Manger. Den er gammal og har vorte lappa på så mange ganger. No er det borna som går på denne skulen sin tur.

Klausen Elin Irene (Fagerdalen, )

#165

Vi trenger bygdeNorge!

Turid Helle (Alversund, )

#167

Jeg har barn som snart skal begynne på denne skulen

Tangedal Arild (Manger, )

#185

Barna trenger ny skule

Dima Semis (Manger, )

#187

Eg er heilt enig!

Magnhild Nøttveit (Manger, )

#191

Meiner at ny barneskule er på sin plass på Manger. Må ha en funksjonell skule for fremtida. Tiligere er det prøvd å få avsett areal til dette i Radøy sin kommuneplan for Manger, utan at dette førte fram.

John Mangerøy (MANGER, )

#194

Manger treng ein skule for framtida.

Kristin Skutle (ÅGOTNES, )

#199

Eg signerer fordi dette er ei lite framtidsretta løysing.

Håvard Skutle (Alversund, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...