Nei til etablering av torskeoppdrett ved friområde på Sør-Senja!

Kommentarer

#21

Inntil oppdrett blir bærekraftig kan vi ikke tillate flere anlegg rundt Senja.
Strekninga Vassulvika-Tranøybotn er, - i likhet med resten av Sør-Senja, veldig naturskjønn, og benyttes av mange til rekreasjon/friluftsliv.
Selv har jeg gått turen Skatvik-Vassulvika mange ganger, også sammen med Stonglandet SFO, og her finner man en flott, gammel hestekjerrevei (som burde vært fredet dersom den ikke allerede er det) nede ved havet, samt rullesteinsfjærer og flotte berg, fugleliv m.m.

Silje Grotle Nilssen (Stonglandseidet, 2021-09-05)

#22

Planlagt oppdrett i nær tilknytning til eksisterende gyte-fiske- og badeplass.
I tillegg innenfor friluftsområde.

Rigmor Hansen (Skatvik, 2021-09-05)

#26

Solbergfjorden er ikke tilstrekkelig vitenskapelig kartlagt, og etablering av mer oppdrett kan derfor være i strid med naturmangfoldloven, fordi det kan ha et irreversibelt skadeomfang på havbunn og maritimt dyreliv. Kortsiktig fortjeneste er et dårlig argument for langsiktig skade.

Kristina Hestvik (Oslo, 2021-09-05)

#27

Har vært fiskeplass for fastboende og fritidsfiskere i århundrer.. rekreasjonsområde. Fisken rundt blir uspiselig erfaring fra andre oppdretts områder.

Laila Sigbrit Helnes (Tromsø, 2021-09-05)

#45

Jeg vil ikke ha oppdrett som forsøpler fjordene. Legg alt oppdrett på land!!!!

Lise Rydningen (Skrolsvik, 2021-09-05)

#46

Senja kommune bør ikke åpne opp for nye lokasjoner. En rekke av våre fjorder er allerede invadert av oppdrett, og miljøkravene er på langt nær strenge nok.

Elise Log (Tranøybotn, 2021-09-05)

#47

Er mot videre ødeleggelse av havområdene, og friluftslivsområder på Sør-Senja.

Gerd Andersen (Stonglandseidet, 2021-09-05)

#49

Jeg vil ikke ha oppdrett i fiskeområdet vårt. Her er det utrolig rikt med ulike fiskebestander. Fjordtorsk, uer, kveite, sei, makrell, brosme, lange, hyse, flyndre, og til og med rognkjeks. Ulike krabber og andre arter som kråkeboller og sjøstjerner. Det er utrolig rikt nå. Oppdrettsanlegg vil føre til at disse bestandene forsvinner.
Fx det er mye stor og fin torsk nå ved Vassvika.

Kathrin Jensvoll (Stonglandseid , 2021-09-05)

#55

Ønsker ikke flere oppdrettsanlegg i havet.

Elisabeth Isaksen (Hansnes, 2021-09-05)

#58

Med Torskeoppdrett er konsekvensene for lite utredet ifølge Havforskningsinstituttet og andre fagmiljøer. Trussel mot kysttorsken og andre marine arter. Dessuten har vi for mange laksekonsesjoner som tar beslag på områder som lokalbefolkningen har rett etter loven på å bruke som rekreasjon og fiske til middag. Allemannsretten. Nå får det holde med argumentasjonen om at det gir arbeidsplasser etc. Senja er tapetsert av merder og lobbyvirksomheten er massiv imot kommuner.

Kent Are Olsen (Stonglandseidet, 2021-09-05)

#61

I forb. med jobben som assistent for utviklingshemmede,er vi ofte på tur i området.

Svein Nilssen (Gryllefjord, 2021-09-05)

#66

Dette er viktig for meg

Ida Marie Røst Bednarczyk (TROMSØ, 2021-09-05)

#67

Det er nok oppdrett i solbergfjordrn

John Pettersen (Finnsnes, 2021-09-05)

#90

De sannsynlige ulempene ved etablering er mye større enn de potensielle fordelene.

Halvor Hanssen (Vangsvik, 2021-09-05)

#94

Det er miljøkriminalitet på høyt plan!! A: Først tar vi livet av all villfisk eller ødelegger livsgrunnlaget til villfiskbestandene med forurensende oppdrettsanlegg. B: Så er det fritt fram for nye etableringer. For det er en så utroooolig bærekraftig industri.

Vera Lill Bjørkhaug (Bardufoss, 2021-09-05)

#101

Jeg bruker området til fritidsfiske, og håper at det naturskjønne området, både over og under vann, holdes fri for nye konsesjoner til oppdrett.

Roar Jørgensen (Reinelv, 2021-09-05)

#107

Fordi jeg er enig med Skatvik Bygdelag. Det vil påvirke alt det etablerte i området på en negativ måte.

Rigmor Ingeborg Hanssen (Solliveien 182, 2021-09-05)

#115

Oppdrett er en miljøversting

Ann-Kristin Skoug (Drammen , 2021-09-06)

#117

Dette må stoppes,fjordene er allerede overbelastet av oppdrett.

Svein Fossmo (Silsand , 2021-09-06)

#123

Jeg signerer fordi området må bevares slik det er i dag. Det er en skatt av de sjeldne for rekreasjon, bading, padling, fisking og turer. Både det visuelle og det man kan oppleve her vil bli betydelig forringet ved et slik anlegg.

Ingvild Solli (Finnsnes, 2021-09-06)

#130

Jeg er for bevaring av naturen vår. Senja Kommune er en naturfiendtlig kommune som tillater de utroligste ting som gir uante konsekvenser for vårt naturmangfold. Dette er jeg sterkt imot. Naturen er det viktigste vi kan ta vare på.

Roland Henriksen (Botnhamn, 2021-09-06)

#133

Vi vil bevare naturen og fjorden som den er!!!

Hans Peder Myrli (Rossfjordstraumen, 2021-09-06)

#134

Det er en flott fiske plass.

Bjørn Pettersen (Tromsø, 2021-09-06)

#136

Jeg vil bevare villfisken i området.
Jeg vil også ha stopp på etablering av mer fiskeoppdrett i både Nordland, Troms og Finnmark.
Nok er nok av forurensing.
Jeg vil ha fiskekvotene fordelt mellom fiskerne langs kysten for en symbolsk sum.

May Charlotte Moller (Oslo, 2021-09-06)

#138

Det er nok og mer så nok av oppdrettsanlegg i regionen. Det må være plass til oss som bor her også!

Berit Nikolaisen (Dyrøy, 2021-09-06)

#139

Jeg er imot at oppdrett skal etableres i friområder som benyttes av en stor del av befolkningen på Senja og omegn!

Sissel Katrine Hole (Refsnes, 2021-09-06)

#142

Pga forurensing av fjordene, og imot soyaforing av fisken!

Ann-Solveig Skogvang (Lillehammer, 2021-09-06)

#156

Jeg signerer her fordi jeg har en fritidseiendom i Naturperla Skatvika. Hele området Tranøy til Vasulneset er en fantastisk fint turområde, men også og gjerne mer viktig er at der er beviser for at Vikingene var der i mange år. Hele området må bevares for Vikingenes historie og for den vakre nature.

Knut Arne Nygaard (Skudeneshavn, 2021-09-06)

#158

Det er nok oppdrett i området, vil skade miljøet enda mer.

Audun Kaspersen (Hals , hytta, 2021-09-06)

#159

Dem kan kjøpe seg tråler heller.

Daniel Hansen (Kårvik, 2021-09-06)

#160

Det viktigste er å ivareta det vanlige torskefisket, slik vi har hatt nytte av det i tusenvis av år. Oppdrettsfisk er svært utsatt for sykdommer og vi vet at det kan ha alvorlige konsekvenser for livet i havet.

Marit Kvitberg Hjalmarsen (Nordmannvik, 2021-09-06)

#164

Torskeoppdrett er heilt unødvendig! Vi har torsk i havet, så hvorfor skal vi ødelegge fjordene. Det må være fordi noen drømmer om å bli oppdrettsbaroner.

Tone Kjellstad (9303 Silsand , 2021-09-06)

#166

Dette blir oppdrett midt i gyte- og oppvekstsonene til de marine fiskearter folk i generasjoner har brukt til lokal matauk og livberging. Dette blir både biologisk og visuelt forstyrrende for dagens fritidsfiske.
DET ER NOK OPPDRETT I SOLBERGFJORDEN !

Håkon Ryvoll (Valvågveien 518, 2021-09-06)

#169

Det er mer en nok oppdrett. Ingen flere før det blir landbasert eller at avfallet (driten til fisken) og blir tatt vare på .dvs. lukka mærer.

Svein Berg (Finnsnes, 2021-09-06)

#171

Per Thomassen

Per Thomassen (Solli, 2021-09-06)

#177

Senja kommune har nok arealer med etablerte oppdrett.

Helge Skogli (9386 Senjahopen, 2021-09-06)

#179

Jeg vil ikke ha flere oppdrettsanlegg utenfor sør Senja.

Tone Botn (Stonglandseidet, 2021-09-06)

#183

Belastning av oppdrett er stor nok som den er i vårt havområde rundt Senja.

Jorunn Hilde Nilssen (Stonglandseidet , 2021-09-06)

#187

Jeg mener all fiskeoppdrett skal etablere lukket- eller landbaserte anlegg.

Gunn-Berit Eilertsen (Tromsø, 2021-09-06)

#200

Vi har ikke nok forskning som etterlyser innslag av oppdrett til naturen

Jonathan Baum (Stonglandseidet, 2021-09-07)