COVIDVAKSINER - LA BARNA VÆRE I FRED

Kommentarer

#402

Barn har særdeles liten sjanse for alvorlig forløp med Covid-19. Denne eksperimentelle injeksjonen kalt vaksine, har vist seg å forårsake mange bivirkninger hos barn, noen særdeles alvorlige. Selve injeksjonen kan vise seg å være langt mer farlig for barn enn det å bli smittet. Selv om man blir injisert hindrer det ikke smitte, ei heller overføring av virus til andre. Da er nytteverdien for barn mye lavere enn risikoen. Ikke injiser barn! Vi vet fortsatt ingenting om langtidsvirkningene da dette er en fase 3 studie.

Ivonne Flåm (Bergen, 2021-09-02)

#405

Barn ikke bør bli utsatt for en eksperimentell vaksine

Linda Hereid (Prestfoss , 2021-09-02)

#406

Friske barn trenger ikke en vaksine for en sykdom som ikke er farlig for dem og fordi vaksinen ikke hindrer i å spre den videre.

Malin Staaf (Spangereid , 2021-09-02)

#408

Det er skremmende at myndigheter vil vaksinere unge og barn uten å vite nok om langtidsbivirkningene i denne aldersgruppen!

Christin Reinholdtsen (Holum, 2021-09-02)

#409

Det er fullstendig galskap å drive uttesting av et ikkje-godkjent legemiddel på barn som er skremt til å ta ein vaksine mot ein sjukdom som ikkje er farlig for dei.

Jørund Elnan (Lindesnes, 2021-09-02)

#411

Rører faen ikke barna 😡

Laila Sigurdsdotter Pladsen (Nøtterøy , 2021-09-02)

#413

Jeg signerer fordi jeg mener at barna våre ikke skal ha vaksinen

Heidi Karlsrud (Trondheim, 2021-09-02)

#414

Jeg mener det er helt feil å gi denne hastegodkjente vaksinen til barn! IKKE bra!!!

Bente Storm (Postboks 502 Rom 4579 Lyngdal, 2021-09-02)

#428

Det er uetisk å påtvinge barn en eksperimentell ny teknologi og genmodifisert mRNA injeksjon.
Ingen kjenner til langtids bivirkninger.
Stopp massevaksinering Nå.

Elly Christensen (Hosle, 2021-09-02)

#429

Vi aner ikke hva som blir langtidseffekten av vaksinen. De som er voksne i dag har gjerne allerede fått barn. Hvordan påvirker vaksinen barna våres muligheter til å forplante seg? Vaksinen er unødvendig når der finnes medisin

Roald Skjoldheim (Bergen, 2021-09-02)

#430

Jeg signerer fordi jeg ønsker ikke at barna skal også bli testkaniner

René Tarik Mohn Bouderbala (Oslo, 2021-09-02)

#432

Kroppen har en innebygget motståndskraft som naturlig bygges opp med vitamin D, C, A, mm. Barn har beviselig mye mer av dette enn voksne.

Grunde Avharstveit (Södertälje, 2021-09-02)

#438

Jeg har en Nevø på 14 år som også har hatt problemer med å komme seg på skolen, Vi trenger absolutt ikke segretering og ekstra bekymringer for barn på skole og i forhold til vitenskap er det vel strengt tatt ingen til som forsvarer en test sprøte på en befolkning og hvert fall ikke på barn med 0 risiko, selv kritisk kreft syke barn har overlevd!

Ronald Johansen (Drammen, 2021-09-02)

#439

Jeg signerer fordi barna har mulighet til å bli smittet og dermed la kroppen selv bygge opp immunforsvaret sitt og på den måten vil covid bli bekjempet også. Barn og ungdom får uansett milde symptomer og en vet at vaksinerte kan bli syke tross vaksine og da tenker jeg at naturlig immunitet er å foretrekke.

Camilla Roset (Sætre, 2021-09-02)

#442

Lämna barnen ifred.

Sandra Kavanagh Josefsson (Stockholm, 2021-09-02)

#447

Vaksinen er ikke ferdig, rør ikke barn

Bjørn Anders Moe (Ringerike, 2021-09-02)

#455

Det er galskap og direkte farlig å injisere våre barn med noe som er på forsøksstadiet . Barn er ikke smittebærere og blir heller ikke syke. De som er rapportert døde med Covid er gamle mennesker på siste stadiet i livet. Det er i Norge 99.988% sjanse for å overleve dette viruset. De aller aller fleste har ingen eller milde symptomer. Globalt er det 99.976% for å overleve. Gamle og sårbare grupper er allerede vaksinert. Og hele poenget med vaksiner er jo immunitet. Det er også rapportert mange dødsfall og mange svært alvorlige bivirkninger av denne vaksinen. Det er et overgrep på våre barn å utsette de for dette. De er heller ikke samtykkekompetente.

Elin Kristne Ortang (Tårnåsen, 2021-09-02)

#456

Myndighetene visste at vaksinen bl.a kan forårsake Myokarditt. Tenåringer dør!

https://sommer17.wordpress.com/2021/05/30/myndighetene-visste-at-vaksinen-bl-a-kan-forarsake-myokarditt-tenaringer-dor/

Jeanine Horntvedt (Oslo, 2021-09-02)

#457

Dette er galskap !!!!!!

Terje Forgard (Hægebostad, 2021-09-02)

#465

Barna SKAL IKKE eksperimenteres med!

Liss Ringen (Asker, 2021-09-02)

#469

Domstoler I Portugal,Tyskland,Nederland og Østerrike har slått fast at Pcr test ikke på noen måte stadfester om du har SARS-CoV-2 eller ikke. Oppfinneren av Pcr sa selv at den ikke kunne spesifikt identifisere virus. I 2020, hvor det ikke var noe vaksine og ikke mange som brukte munnbind, så var det over 300 mindre personer som døde enn gjennomsnittet siste 5 årene. Dette er en vanlig influensa. Koronaloven er gyldig en mnd av gangen, men koronaloven i seg selv er ikke gyldig. Det står i loven at den kan bare iverksettes ved reelle pandemier. Dvs: at folk blir syke å dør. Pcr testen viser ikke til "corona" eller SARS-CoV-2. Så hva har de da for å videre fortsette å ta fra oss rettighetene? Ikke noe dødsfall,(ikke noe annet en influensa dødsfall) de har absolutt ingenting. Det står også veldig klart og tydelig i koronaloven at den ikke kan fravike fra grunnloven. Det vil si: den er ikke gyldig og vi har all rett til å åpne opp alt og gå tilbake til livet vårt. På tide å ta tilbake demokratiet vårt og så vi kan leve i ett fritt og inklusivt land uten diskriminering, undertrykkelse og frykt.
Dette er ren korrupsjon og tilnærmet fascisme. I 2019 satt regjeringen ned en komité for å finne ut hvordan de skulle kunne suspendere rettighetene til det norske folk, uten å bli straffet for det. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-13/id2654109/

Ikke gå ned som medansvarlig til landsvik.

Mvh Idar Halvorsen

Idar Halvorsen (Moss , 2021-09-02)

#470

Barna trenger å bli beskyttet mot vaksinering med så alvorlige bivirkninger som covid-vaksiner har hatt.

Anita Friestad (Bergen, 2021-09-02)

#472

Jeg signerer fordi vaksinen er et eksperiment, midlertidig godtatt selv om det finnes gammel medisin som hjelper mot covid. Vaksinen «blir» ikke godkjent før i 2023 og da har så mange blitt ødelagt for livstid eller dødd. Vi trenger ingen vaksine, men heve vårt immunforsvar. Dette er et eksperiment hvor flere dør av vaksinene enn covid. Stopp vaksinering av ALLE; barn, ungdommer og voksne som ikke enda er vaksinert. Nok er Nok: stopp ALL vaksinering nå!

Grethe Gjelstad (Asker, 2021-09-02)

#478

Dette er sinnsykt - Barn er statistisk sett uberørt av "Covid". Vaksinene vil gjøre større skade på våre barn!!

Marius Bergseth (Drammen, 2021-09-02)

#479

La barna våre være, de har ikke behov for en eksperimentell vaksine som ingen vet langtidsvirkningene på!

Hvorfor riskere skade eller verre for barna som nærmest har null risiko ved Korona.

Aase Krogh (Fredrikstad, 2021-09-02)

#481

Det er galt og vaksinere friske barn med ett velfungerende immunsystem. Det er en vaksine i forskningsstadiet som har vist seg og gi kraftige bivirkninger som i værste fall kan føre til død. Medisinsk frihet gjelder fortsatt og frihet til å velge selv må vi ha over egen kropp.

Siri Linn Andersen (Drammen , 2021-09-02)

#486

Barn er ikke i risiko gruppen og vi bør ikke ta risiko med ukjente langtidsbivirkninger på en gruppe som ikke trenger denne vaksinen

Asgeir Heart (Stavanger, 2021-09-02)

#501

Dette er ren og skjær galskap. Tror ikke vi lever i en ekte verden, men i et fryktelig mareritt.

Merete Hodne (Varhaug, 2021-09-02)

#512

Jeg signerer dette fordi det ikke finnes noen gode grunner til å gi barn og unge en eksperimentell vaksine mot en sykdom som ikke utgjør noen reell, alvorlig trussel for dem. Coronavirus er praktisk talt ufarlige for barn og unge, i motsetning til vaksinene som har ført til en flodbølge av innrapporterte bivirkninger, noen svært alvorlige. Når vaksinene verken forhindrer sykdom eller videre smitte, ser jeg virkelig ingen grunn til at vi skal utsette de yngre for disse totalt unødvendige injeksjonene.

Gry Wæraas (Hamar, 2021-09-02)

#513

Hold dere unna barna !!! Tenk at dere bruker barna våre som testpersoner.. ingen vet langtidsbivirkninger .. skam dere, jeg kan ikke skjønne hva dere driver med!

Cathrine Schmidt Hanssen (Mjøndalen , 2021-09-02)

#514

Vi må ikke bruke barna som prøvekaniner!

Eduarda Reyes Ernstsen (Sola, 2021-09-02)

#523

Alvorlig forløp av korona rammer i liten grad barn og unge. Av og til gir vaksiner alvorlige bivirkninger. Jeg er skeptisk til at valsine er tryggere enn å få sykdommen, og særlig for barn.

Elin Bockelie (Tromsø, 2021-09-02)

#530

Jeg syntes barna skal isoleres fra dette hysteriet og skal velge selv når den tiden er inne upartisk om de ønsker å ta denne vaksinen eller ikke.

Kim Paulsen (Oslo, 2021-09-02)

#531

Det eksisterer andre medisiner som kan benyttes. Og langtidsvirkningene til denne "vaksinen" kjenner vi ikke til ennå.

Morten Eriksen (Ostereidet , 2021-09-02)

#545

Vi vet ingenting om potensielle bivirkninger på lang sikt

Morten Marcussen (Hornnes, 2021-09-02)

#550

Det er basert på en dårlig studie. Mange fikk bivirkninger, inkl alvorlige. Ene jenta sitter i rullestol og har fått mange lidelser pga pfizer. Flere barn har dødd av hjerteproblemer og fått hjerteproblemer. Vi aner ikke om bivirkninger på sikt da det kan komme lenge etterpå. Gjør tilgjengelig effektiv tidlig behandling med godkjente medisiner 🙏❤

Trude Roaldset (Tønsberg , 2021-09-02)

#556

Jeg er helt enig i at barn ikke bør gies denne vaksinen, både på grunn av forstyrrelse av deres immunforsvar ,som enda er I utvikling, og at mange har vært smittet og da ikke trenger vaksine på toppen av dette.

Tore Rønning Bordemann (Hundhammerveien 22 7562 Saksvik, 2021-09-02)

#557

La barna vera i fred. Dei blir ikkje alvorleg sjuke av covid19.

Gunvor Slaatto (Jessheim, 2021-09-02)

#559

Vi må stoppe vaksinen, det er farlig!

May Abinda (Bergen, 2021-09-02)

#561

Barn skal ikke drepes av en eksperimentell vaksine som allerede har drept 200 mennesker.

John Trane (Tromsdalen, 2021-09-02)

#566

Fordi de såkalte covid-vaksinene ikke er vaksiner, men biovåpen!
Alle voksnes ansvar å hindre at barn blir påført uønsket farlig injeksjon!

Anne Andersen (Fredrikstad, 2021-09-02)

#568

Uavklarte bivirkninger, de fleste barn har et velfungerende immunforsvar. Vaksinen er frivillig.

Mvh Roar Enerly
Heismontør

Roar Enerly (Oslo, 2021-09-02)

#569

Jeg vil ikke at barna mine for vaksine.

Danijela Ivanović (Oslo, 2021-09-02)

#570

Det er ingen som vet senvirkningene av denne vaksinen. STOPP! La ikke barna våres være forsøkskaniner. NÅ er det nok og dere ligger sterkt an til en ny sak i menneskerettsdomstolen om dere gjør dette vekk med skylapper og bruk sunn fornuft. Barna våre er ikke i noen som helst risikogruppe det dere kan oppnå er å få en hel generasjon som ikke kan få barn. Det står på pakningsvedlegget at det frarådes å gis til barn under 16 år, gravide og de som tenker på å få barn.
Våkn opp Drit i Oljen og redd barna våres for Faen!!!!!

Janne Paulsen (Arendal , 2021-09-02)

#571

Jeg signerer, fordi mitt barn ikke skal være en forsøkskanin på vaksine som ikke er ordentlig utprøvd og man ikke kan vite langtidsvirkninger av.

Geir Arne Tønne (Moi, 2021-09-02)

#572

Support!

Katarina Miljesic (Narvik, 2021-09-02)

#582

Det er ikke rett å utsette barnas imunforsvar for en ikke godkjent eksperimintell injeksjon!

Maud Sofie Stene (Lakselv, 2021-09-02)

#587

La barna våre være, de er friske og trenger ikke denne vaksinen.

Reidun Johanne Dørdal (Storås, 2021-09-02)

#588

Å vaksinere barn for en sykdom de ikke blir alvorlig syke av er vannvidd. Dette er ikke noe mindre en et overgrep med våre barn, og må stoppes omgående...

Per Olav Husum (Lillehammer, 2021-09-02)

#590

Er imot vaksinen

Heidi Andersen (Fredrikstad, 2021-09-02)

#591

Vaksinen er hasteutviklet, og vi ikke kjenner langtidsbivirkninger. Uforståelig da barn har lite fare for sykdom. Er det ikke bedre de får corona som barn og forhåpentligvis utvikler en langvaring immunitet. Eller skal de vaksineres jevnlig til de sitter på gamlehjemmet? Hvor er de lange tankene?

Grete Gaard (Kleppe, 2021-09-02)

#595

Barna mine ikke skal få i seg eksperimentelle spikeproteiner som kan skape autoimmunitet og organskader som kan føre til nedsatt immunforsvar. Nei takk!

Svanhild Haugen (Rissa, 2021-09-02)

#600

Innholdet er ukjent, bivirkninger er mange og alvorlige. Og covid er ufarlig for friske unge. Å injisere barn og unge med dette genmanipulerende innholdet, er overgrep av verste sort.

Gry Grønseth (Kristiansund, 2021-09-02)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...