JA! Vi søker overflytting til Helse Midt-Norge

Kommentarer

#1

Fordi jeg desverre må si at jeg ikke har tillitt til Helse Nord lenger☹️

Monica Sørli (Mosjøen, )

#2

Befolkningen må ha nærhet til sykehus. De unge som vil bosette seg her må ha nærhet til fødeavd. I tillegg er det veldig rart å skal godta å ha 80 mil til sitt universitetssykehus. Når Høie ikke kunne valgt ett stort sykehus på Helgeland, så er dette det eneste riktige å gjøre.

Merete Nilsskog (Mosjøen, )

#9

Utredning av våre muligheter mot sør vil være viktig å få utredet. Vi får Norges dårligste sykehustilbud på Helgeland og da kan vi Iallefall nyte fordelene med kort avstand til regionsykehus

Johan Greva (Mosjøen, )

#11

Føler trygghet og at vi blir bedre ivaretatt på et større sykehus som også har bedre kompetanse.

Roar Ånes (Mosjøen, )

#15

Hadde tro på ett sykehus på midten med "alt" under samme tak for faglig utvikling og best mulig kompetanse til det beste for pasienter, pårørende og ansatte på Helgeland. Nå får vi to små sykehus på to lokalisasjoner, sannsynligvis i utkantstrøk, der mange får svært lang reisevei. Sjansene for å få DMS som førsteinstans i området er liten. Universitetssykehuset er i Tromsø. Ved å flytte til Helse Midt og Trøndelag, er mulighet for DMS større og reise til planlagte undersøkelser/behandling vil bli enklere, kortere og billigere ved å ha universitetssykehus i Trondheim. Nordlending i hjerte, men gjerne trønder i helsespørsmål.

Trine Drevland (Mosjøen , )

#33

Nærhet til Universitetsykehus.
Både i forhold til akutte hendelser og planlagt behandling.
Gjelder også reiser for pårørende.

Edgar Hauan (Mosjøen, )

#37

Drit lei hele Sykehussaken...blir bare verre og verre...og når det nye Helgelandsykehuset står ferdig...er vi uansett uten de kvalitetene av leger som vi hadde fått med Ett sentralt sykehus på Helgeland..

Roger Fick (Mosjøen, )

#44

Som pasient er det en stor påkjenning, med en så lang reise som det er til Tromsø
Vi har større tilhørighet til Trondheim.
Som regel må man innom vernes for reiser til Tromsø. Og da er man ca 20 minutter unna St. Olavs hospital
Økonomi for pårørende er ca,10000 kr ved reiser til Tromsø og ca 500 kr til Trondheim.
Skall man kjøre er det 5 timer sørover og 12 timer nordover.

Geir Kristian Pedersen (Mosjøen , )

#50

Vi godtar ikke at Helgeland skal få et av Norges dårligste Helsetilbud!
To Distrikts Medisinske Senter (DMS) enheter, ett i Sandnessjøen og ett på Mo I Rana, disse to skal så krangle om innholdet som skal «tilgodeses» Helgeland.

Disse to DMS skal til sammen bli det lille Akutt Sykehuset med fragmenterte fagfelt Helgeland skal avspises med i fremtiden.
Dette lukter pasient felle, med det resultat at tur til Nordlandssykehuset (NLSH) eller Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) for re-operasjon er påkrevd.

Resultat kan også være at man ikke komme til rett behandling tidsnok med varig skade eller død som følge.
Ja til å utrede Helse og regionstilknytning mot Trøndelag.

Jan-Kjetil Grøftrem (MOSJØEN, )

#59

Jeg ser at vi ikke er tjent med situasjonen slik den ar utviklet seg. Vi skulle så gjerne ha fått ett sykehus - sentralt plasser for å ivareta ALLE pasientene på Helgeland.
Slik det har blitt nå - vil det være en EVIG «konkurranse» mellom to sykehus - for på sikt vil bare et av dem overleve.

Marianne Gjessing (Mosjøen, )

#63

det er for mange idioter i styrer og for mye borgerkrig i regionen

Dag Halle Brækken (væfsn, )

#64

Nok er nok

Roy Solvang (Mosjøen, )

#69

Har dårlige erfaringer med Helgelands Sykehuset og Norlands Sykehuset. Fornøyd med UNN men reisetida blir uholbar

Arnt Johan Hugaas (Mosjøen, )

#80

Jeg har opplevd total feil behandling ved kneoperasjon og måtte reopereres 6mnd etterpå, og heldigvis ble det gjort på aleris i Trondheim for egen regning delvis dekt av arbeidsgiver.

Morten Egren (Mosjøen, )

#90

Jeg vil over til Helse-midtnorske hvis ikke det blir ett hovedsykehus, og sør for Korgfjellet, der det bor mest innbyggere på Helgeland!

Erling Hansen (Drevja, )

#92

Kort reise

Oskar Gyth (Mosjøen, )

#94

Jeg er bekymret for pasientsikkerheten til store deler av Helgelands befolkning, dersom vedtaket om 2 sykehus blir en realitet. Har mistet all tiltro til ledelsen i Hsyk. Eneste rette for Helgeland er ett sykehus, sentralt plassert.

Tone Kleivhaug (Mosjøen, )

#100

Sykehus skal være fir folket og folkets beste når vi trenger det. Nå er det blitt til politikk for Rana og Alstadhaug og beboerne på Helgeland er helt glemt.

Roar Kleivhaug (Mosjøen, )

#104

Helse Midt tar langt bedre vare på distriktene.
Ett eksempel er sykehuset på Orkanger, bare 4 mil fra Trondheim. Sykehuset oppgraderes og moderniseres for ufattelig mye penger.

Dagfinn Brattbakk Brattbakk (Mosjøen, )

#105

Jeg er helt enig

Anita Jensen (Mosjøen , )

#113

Jeg vil ha best mulig helsetilbud for framtiden!

Andreas Nordgård (Mosjøen, )

#117

Jeg vil til helse midt.

Eirik Christoffersen (Mosjøen, )

#118

Helse og sykehussituasjonen blir dårligere enn i dag, med to små sykehus, som vil slåss om pasienten. Sykehusene vil ikke greie spesialist nivå.

Gunnar Holmen (Mosjøen, )

#126

Sten Turmo

Sten Turmo (Vefsn, )

#128

Fordi at med 2 sykehus blir det aldri fred i mellom de 2 sykehusene, og kvaliteten for meg som pasient blir dårlig.

Bjørn Tore Bergsnev (Mosjøen , )

#140

Fori jeg syns denne sykehus saken på Helgeland har blit helt bak mål.Det hanler ikke om pasientene lenger, Men penger og politiske vinninger

odd Kvalfors (Mosjøen, )

#148

Løsningen for sykehus på Helgeland er ikke god nok!

Elin Storesund (Mosjøen, )

#157

Fordi jeg er helt enig.

Bjørn Tore Stokland (Mosjøen, )

#158

Det har blitt en dårlig plassering og forandring av sykehusmodellen. Ett stort sykehus med sterke ressurser som gagner pasienten, som jeg tror meningen var, er blitt et sykehus for de ansatte…Og plasseringen skulle være like sentralt for alle. Toven tileks. Tilgang fra indre Helgeland og ytre Helgeland. Med båt, buss tog, fly.

Turid Mattson (Sundøy, )

#160

Helgelandssykehuset og deres administrasjon er blitt til et vepsebol uten styring.

John Fjellbekkmo (Mosjøen, )

#161

Pga. pasient sikerhet

Elin Anne Nilsskog (Mosjøen, )

#168

Rolf Lorentzen

Rolf Lorentzen (Mosjøen , )

#169

Det er lettere å reise til Tr. Heim .da Tromsø er for langt , hvis alvorlig sykdom.

Nansy Larsen (Mosjøen, )

#182

Jeg signerer fordi Trondheim er nærmere enn Trømso

Inocencia Valderama (Mosjøen, )

#191

Ett sykehus er fremtiden på Helgeland

Arne Kummermo (Mosjøen , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...