NEI til biogassanlegg på Håsøran

Kommentarer

#7

Nye arbeidsplasser er supert , men ikke for en hver pris. Og dette her vil jeg ikke ha på Sunndalsøra. Jeg sier NEI til biogassanlegg på Håsøran.

Heidi Holen (Storås , )

#8

Vil IKKE bli nabo til denne uønskede utbyggingen. Slikt kan ikke bygges i tettbebygde strøk !!

Arne Roar Overland (Sunndalsøra, )

#12

Jeg signerer fordi jeg er imot biogassanlegg på Håsøran. Dette vil få store negative konsekvenser for lokalmiljøet.

Ivar Sten (Sunndalsøra, )

#13

Jeg ikke ønsker et Biogass anlegg i mitt nabolag.

Lisbet Sætervik (Sunndalsøra, )

#18

Jeg ønsker IKKE biogassanlegg på Håsøran!

Turid Hagerup Jenstad (SUNNDALSØRA, )

#19

Bor på hammaren og vil også bli berørt av dette.

Veronica Larsen (Sunndalsøra, )

#23

Vil ikke ha økt trafikk med avfall til Sunndalsøra

Stig Rune Andreassen (Sunndalsøra, )

#27

Fare for lukt og forurensning. Kan ikke ta sjansen!

Henrik Gravem (6613 Gjøra , )

#38

Jeg er sterk i mot et slik biogassanlegg med usikre konsekvenser og diffuse forurensning som luktproblemer.

Magny Helen Torvik (Meisalstranda , )

#39

Jeg vil ikke ha dette i mitt nabolag

Peder Opdøl (Sunndalsøra, )

#46

Jeg støtter aksjonsgruppen/naboene i skepsisen til dette prosjektet. Lokasjoner for anlegget er helt feil.

Synnøve Almås Harstad (Raudsand , )

#55

For jeg sier Nei til biogassanlegg på Håsøran, Sunndalsøra

Monika Brakstad (Sunndalsøra , )

#64

Jeg ønsker ikke biogassanlegg så nær bebyggelse!

Sol Stafsnes (Sunndalsøra , )

#71

Jeg ønsker ikke biogass anlegg i vårt nabolag.

Nils Arve Nes (Sunndalsøra , )

#79

Jeg vil ikke ha en sånn bedrift i vårt nærmiljø!!!

May Helen Knivskjenes (Sunndalsøra , )

#84

Jeg ønsker ikke luktforurensing

Per Kvam (Sunndalsøra, )

#98

Jeg godtar ikke mer utfordringer fra søppelbransjen rundt Sunndalsfjorden. Myndighetene bør ansvarliggjøre for sin unnfallenhet. Nordmøre i mitt hjerte!

Liv Astrid Almås (Batnfjordsøra, )

#109

NEI TAKK!

Nils Romundstad (Sunndalsøra, )

#125

Biogassanlegget kommer ikke til å føre til mer godt enn det gjør skade for innbyggerne

Siri Torve (Sunndalsøra, )

#126

Jeg er imot biogassanlegg i nærheten av boligstrøk. Jeg bor også på Tredal.

Fride Romfo Vebenstad (Sunndalsøra , )

#128

Dette kan vi ikkje ha i nærheten av bebyggelse, skoler, og barnehager..

Marius Kvendseth (Grøa , )

#132

Den typen anlegg, med så stort luktpotensiale bør ikke lokaliseres så nærme der folk bor og jobber. Det er heller ikke kaianlegg der, så all transport er basert på lastebil.

Per Ådne Bergfjord (Sunndalsøra, )

#142

Tror dette biogassanlegg ikke vil bidra til noe positivt for Sunndal kommune. TVERT imot. Det er få arbeidsplasser å hente, samt lite rom for nyinnflyttere til kommunen. Det vil ødelegge industriområdet og de bedriftene som holder til på det området. Dette pga lukt. Disse bedriftene som holder til på industriområdet er viktig med tanke på at de har lærlinger feks, som da fører til at VGS har både elektrolinje og bygglinje. Det er bedringen som pr d.d gjør det godt og har en lys fremtid i vente. Fremtid som vil gagne Sunndal kommune. Dette biogassanlegg er på papiret stort og flott. Men frykten er at det vil ødelegge det fine som allerede er her.

Eklund Pernilla (Sunndalsøra , )

#144

Motstander av biogass anlegg

Linn Foss (6600 Sunndalsøra , )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...