Ja, til konsekvensanalyse før innføring av eigedomsskatt

Kommentarer

#1

Eg signerar fordi det kjem til å få store negative konsekvensar for næringslivet og innbyggarane

Hilde Hagen-Nielsen (Seljord, 2021-06-09)

#4

Jeg signerer dette fordi seljord politikere og næringsliv bør utføre en konsekvens vurdering av å innføre eiendomsskatt. Jeg har selv næringseiendom i seljord

Arnt Helge Hauglid (Seljord , 2021-06-09)

#9

Eg støttar dette oppropet 100 %, både som enkeltperson, og på vegne av Varmehandel AS

Skraei Tarjei (Seljord, 2021-06-09)

#10

Vurderer å flytte til denne kommunen

Line Haavet (Skien/Seljord , 2021-06-09)

#18

Eg signerer fordi ordførar og hennars undersåtter ( SP og MDG) viser ingen tegn te å prøve å unngå eigendomskatt. Samt juge folk midt i tryne med å bruke Nei til eigendomskatt som valgflesk for å vinne stemmer ved valget.

Thomas Kvålo (Seljord, 2021-06-09)

#30

For høge kommunale avgifter.

Sigbjørn Tvitekkja (Seljord, 2021-06-09)

#33

Urimelig å bli pålagt nye avgifter på varer og tjenester som en allerede har betalt skatter og avgifter på - mange ganger

Marianne Tveit (Kviteseid, 2021-06-09)

#39

Synes eg betaler nok skatter og avgifter

Tom Morten Flatland (Seljord , 2021-06-09)

#49

Jeg signerer fordi det er veldig dumt med innføring av eiendomsskatt, det kommer til å påvirke innflytninga av unge mennesker og utviklingen i næringsbedriftene. Det blir nok at folk flyter ut av kommunen fordi de kan betale mindre i eiendomsskatt og få mere variert tilbud i andre nærliggende kommuner.

Rebeka Fakin (Seljord, 2021-06-09)

#50

Seljord kommune sliter allerede med at innbyggere flytter ut, ungdommer flytter vekk grunnet skole og flytter sjeldent tilbake. Tror nok ikkje eigedomsskatt vil hjelpe så mye for å få innbyggere tilbake, heller motsatt veg i større skala trur eg. Betaler allerede skyhøye skatter til kommunen grunnet utleieleilighet.

Vegard Skaret (Seljord, 2021-06-09)

#63

Eigedomsskatt er ein usosial og urettferdig skatt som kjem til å ramme kommunens innbyggjarar og bedrifter på ein svært negativ måte, Seljord treng ikkje eigedomsskatt nå!

Carina Thorvaldsen (Seljord, 2021-06-10)

#64

Flott att nokon tek initiativ o ei så viktig sak!

June Sissel Vala-Aakre (Seljord, 2021-06-10)

#69

Seljord kommune har allereie nokon av dei høgaste kommunale avgiftene i landet

Glenn Arild Haugen (Flatdal, 2021-06-10)

#74

Eg er heilt mot innføring av eigedomsskatt. Vi har høge kommunale avgifter i dag. Korleis vil innbyggeran og næringslivet reagere på endå meir avgifter. Nå må politikeren bruke hauet og ikkje la Ordføraren styre alt.

Olav Kåsa (Kivle, 2021-06-10)

#91

Vi betaler nok allerede.

Marianne Klingan (Seljord , 2021-06-10)

#93

👍👍

Beate Moen (Seljord, 2021-06-10)

#101

Er mot eiendomsskatt prinsipielt men om det i det heile tatt skulle vært eiendomsskatt så burde det også foreligge noen kommunale goder så som kommunalt vann og avløp, gangvei langs med hovedveien frem til skole fra begge sider m.m.
Er også lei av dårlige vurderinger av de styrende i kommunen som har gjort mange dårlige investeringer og lar det gå ut over innbyggerne.
Blir det stort dyrere å bo i denne kommunen nå så er det kanskje på tide å flytte?

Einar Haugen (FLATDAL, 2021-06-10)

#103

Jeg mener avgiftsnivået i kommunen har hatt en uheldig utvikling siste årene og at økte inntekter bør komme fra økt aktivitet og ikke avgifter. Vi trenger flere innbyggere og må fokusere på tilrettelegging for de som vil bygge, bo og drive næring her. Det gjør en ikke med avgifter.

Geir Halvor Haugen (Sejord, 2021-06-10)

#128

Eg er bekymra for kor mykje dette vil koste for mange små og store bedrifter i bygda. Inkludert mi eiga bedrift.

Solfrid Bjørge (Seljord, 2021-06-10)

#129

Tom arild øverbø

Tom arild Øverbø (Åmotsdal, 2021-06-10)

#132

Synes me betalar meir enn nok allerede i kommunale avgifter.

Randi Wiik (Seljord, 2021-06-11)

#138

Kva stod det programmet til partia som fekk fleirtalet ved siste kommuneval? Og om det vert innført eigedomsskatt på nokre få promille, så syner erfaringane frå alle kommunar som har eigedomsskatt at satsane aukar for kvart år. Betre å effektivisera byråkratiet og styringa av kommunen. Det må finnast tal som syner kor mykje adm.utgiftene har auka dei siste 8-10 åra.

Reidar Hage (SELJORD, 2021-06-11)

#149

Eiendomsskatt rammar dei som heve dårlig økonomi. Seljord kommune vill bli mindre attraktiv å flytte til og starte virksomhet i.

Hans Olav Laukelid (Mandal i Seljord , 2021-06-11)

#172

Detta er eit hån mot velgeran da det blei lova av SP at det ikkje skulle bli eigendomskatt om dei skulle vinne valget.

Jan-Ivar Moen (Seljord, 2021-06-12)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...