Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#808

Behold særaldersgrensen som den er i dag

Dagny Sten (Granp, 2021-06-05)

#810

Jeg mener særaldersgrensene for enkelte av disse gruppene fortsatt har relevans, på tross av høyere generell levealder inneholder flere av yrkesgruppene helsekrav som det er vanskelig å opprettholde etter dagens særpensjonsavtale.

Eirik Harberg (Notodden, 2021-06-05)

#813

Stemmer imot forslaget til frp og regjeringa om at retten til å gå av tidlig forsvinner,

Siv-jorunn Andreassen (Tromsø, 2021-06-05)

#818

Avtalebrot

Hjørdis Øvrebotten (Sunnfjord , 2021-06-05)

#821

Jeg etter 38 års tjeneste kjent på kroppen hvordan en døgnet rundt tjeneste sliter. I ambulanse tjeneste finnes det ikke retrett muligheter derfor må det finnes unntak i forhold til vanlig pensjonsalder.

Knut Tveiten (Arendal, 2021-06-05)

#830

De fortjener langt bedre!

Karl Rune Rudolfsen (Oslo, 2021-06-05)

#839

Dette går dessverre utover en tredjepart til slutt.

Christoffer Hauglund (Nannestad, 2021-06-05)

#841

Behold særaldersgrensa.
Det er viktig for de av oss som har behov for å fratre noen år tidligere. For oss som kjenner det selv eller for de av oss som trenger noen til å fortelle oss det. Når jeg om 20 år arbeidet i 40 år i tjeneste, vil jeg levd med 40 år i ujevn døgnrytme og med tunge løft og stress påkjenninger langt over hva som er anbefalt. Kroppen vil være sliten. Vi har kortere levetid forhold til de som arbeider i kontor og administrasjon. Og dette henger sammen med arbeidslivsstilen.

Ørjan Høvik (Inderøy, 2021-06-05)

#842

Jeg som hjelpepleier med 34 år i arbeidslivet ikke er sikker på om jeg kan orke å jobbe til 67 år

Hildegunn S Olsen (Sarpsborg , 2021-06-05)

#844

Jeg blir rammet av denne endringen

Svein Godager (Volda, 2021-06-05)

#845

Jeg signerer fordi jeg er uenig i at særaldersgrensen blir tatt bort! Jeg er sykepleier og mange har tunge krevende arbeidsdager med stor fysisk slitasje.

Wenche Hammer (Mysen, 2021-06-05)

#848

Dette går jo bare ikke an😖

Linda Larsen (Bergen, 2021-06-05)

#865

Stopp raseringen av pensjonsordningen! Maktarroganse på sitt værste😡

Anita Hågensen (Åsvang, 2021-06-05)

#866

Dette er en urett.

Odd Werner Sørensen (Farsund, 2021-06-05)

#867

Dette er tragisk.

Wigdis Bekkemoen (Flisa, 2021-06-05)

#869

Jeg er renholdsoperatør.

Toril Bartnes (Frei, 2021-06-05)

#886

Dette er viktig for oss som har yrker som er fysisik krevende, både mtp arbeidsoppgaver med også mtp turnusjobbing.

Silje Bekken (Lørenskog, 2021-06-05)

#888

La folk som har stått i bresjen og jobbet med kroppslig og psykisk belastende yrker ha mulighet til å slutte tidligere. Man kan da unngå at de blir sykemeldt de siste årene av sin yrkeskarriere.

Elisabeth Sæther (Kristiansund, 2021-06-05)

#889

Som brannkonstabel blir dette bare dumt, vi gir og ønsker å redde mens våre pensjonistår blir mindre vært.. skammelig at vi med fysiske krav blir satt til samme grupper og at forsvarslover står sterkt mens virkeligheten der vi kaster oss inn i virkelig fare ved husbrann men mulig liv eller død konsekvens blir forringet for befolkningen. Er det virkelig dette dere ønsker å endre til ? Hvorfor skal ting være bedre før ?

Andreas Lund (Vestby, 2021-06-05)

#900

Jeg signerer fordi jeg vil beholde særalderavtaken.

Trine Bergseth (Tromsø, 2021-06-05)

#901

Jeg er sykepleier og arbeidspresset og tempo er stort, selv om jeg ikke er nær pensjonsalder. Tror faktisk ikke at jeg klarer dette tempoet nå jeg er 67-70 år.

Marita Bergsten (Puntsnes 50 , 2021-06-05)

#902

Jeg er hjelpepleier

Ingebjørg Kaino Omma (Tromsø, 2021-06-05)

#916

Særaldersgrensen må bestå og være til å leve av, grunnet den belastning vi har vært og er utsatt for i vårt yrke. Det blir feil at byråkrater som jobber administrativt skal vite best om våre operative belastninger og hva samfunnet både krever og forventer av oss. Vi som jobber med det vet dette best. Regjeringen pøser ut penger i øst og vest. Dagens regjering får IKKE min stemme.

Jan Gunnar Dommersnes (Haugesund, 2021-06-05)

#922

Dette er viktig

Hildegunn Haveland (Eivindvik , 2021-06-05)

#925

Regjeringen og FRP gir blaffen om inngåtte avtaler

Ole Jarl Madland (5578 Nedre Vats, 2021-06-05)

#935

Vi trenger særaldersgrensa

Robert Vågen (Bud, 2021-06-05)

#939

Jobber som brannkonstabel

Jonas Albin Olafsen (SANDE I VESTFOLD, 2021-06-05)

#944

Særaldersgrensen er viktig fir brannmenn, som utøver tung og krevende helsemessig jobb.

Lillian Hagen (Sarpsborg, 2021-06-05)

#951

Jobber selv i felt, med treskift turnus!

Katrine Sandstrøm (Drammen, 2021-06-05)

#953

Det er en viktig sak

Nina s Sydnes (Os, 2021-06-05)

#981

Dette er en viktig sak

Aud Jorid Warmdal (Elverum, 2021-06-05)

#982

Jeg signerer fordi det er viktig med en reell mulighet å gå av tidlig m en pensjon å leve av, i yrker som er fysisk- og/eller farlige over tid.

Marianne Starup (Tromsø, 2021-06-05)

#988

Jeg signerer fordi jeg mener det er feil at man skal stå så lenge i disse arbeidene, som verken er forsvarlig for de som utøver dem eller de som mottar tjenestene.

Linda Nygården Hanstad (Elverum, 2021-06-05)

#996

Jeg mener dette er helt feil og endre på. La oss få beholde denne ordningen i det minste!

Ann Hege Nikodemussen (Kokelv, 2021-06-05)

#1000

Dette er ett løftebrudd

Arne Volden (Kristiansund, 2021-06-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...