Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#614

Det er nok nå. Den svikefulle politikken til FrP, Høyre, Venstre og KrF, må ta slutt!!!

Geir Kråkenes (Deknepollen, 2021-06-04)

#616

Dette er utrolig viktig sak for sliteryrker.
Det er ikke riktig at alle skal jobbe like lenge.
Det er stor forskjell på den fysiske belastningen i yrker, og det handler om å kunne gå av med verdighet

Line Gundersen (Skien, 2021-06-04)

#620

Fordi dette er feil og urimelig.

Helge Myrvoll-Lunde (Ålesund , 2021-06-04)

#633

Særaldersgrensen er viktig i krevende yrker.

Morgan Bergkvist (Stange , 2021-06-04)

#640

Nei til pensjonssvik mot de med særaldersgrense!

Pål Kristian Klethagen (Oslo, 2021-06-04)

#643

Ikke kødd med særaldersgrensene! De er der av en grunn.

Dag Arne Farestveit (Øygarden, 2021-06-04)

#645

Stopp pensjonsranet

Frank Johnny Lie (Oslo, 2021-06-04)

#647

Behold særaldersgrensen

Anette Faraasen (Oslo, 2021-06-04)

#652

Jeg som snart 40 åring kan kjenne at kroppen ikke alltid spiller på lag i ett tungt yrke. Om 20 år tør jeg ikke tenke på engang.
Men kan jeg ikke leve av pensjonen går jeg ikke av, så dette går kun utover sikkerheten til innbyggere. Snakk om og skyte seg selv i foten.

Trond Håland (Stavanger, 2021-06-04)

#656

Jeg ønsker å få en verdig pensjon når jeg ikke lengre kan/bør røykdykke

Lasse Leth-Olsen (Lørenskog, 2021-06-04)

#658

Jeg mener alle skal ha en trygg og god pensjon.

Kari Anne Fagerland (Tysvær , 2021-06-04)

#667

Ett svik mot den eneste sivile yrkesgruppen som må bestå årlig fysisk test for å beholde jobben sin

Torfinn Kroknes (Molde, 2021-06-04)

#677

Det betyr mye for meg å beholde dette. Må ha muligheten til å gå av tidlig.

Britt Norunn Danielsen (Skien, 2021-06-04)

#682

Pensjonistene må få følge med i lønnsutviklingen

Wenche Strand (Bergen , 2021-06-04)

#685

Jeg signerer fordi jeg støtter kravet om at særaldersgrensen skal bestå som den er. De fysiske og psykiske krav og påkjenninger som enkelte stillinger innehar som for eksempel brannkonstabeler og politi i beredskap er meget belastene og ikke forenelig med høy alder

Kyrre Jensen (Sør-Varanger kommune , 2021-06-04)

#687

Dette er svært viktig i min job

Tor Håkon Hovda (Avaldsnes , 2021-06-04)

#692

Jeg signerer fordi jeg som brannkonstabel er alvorlig bekymret både for mine kollegers helse, og for konsekvensene for kvaliteten i tjenesten vi skal levere...

Tor Geir Bue (Kristiansand, 2021-06-04)

#712

Eg signerer fordi ambulansepersonell treng særaldersgrensa!

Lina Kristine Vatshelle (Os, 2021-06-05)

#723

Vi trenger særaldersgrensene!

Stian Gidske (Valderøya, 2021-06-05)

#724

Jeg jobber som brannkonstabel, og jeg vet at initiativtakerne til forslaget ikke har en realistisk forståelse av hva som fysisk kreves for å være operativ i mitt yrke. Det er dessverre heller ikke nok administrative stillinger i et brannvesen til å omplassere alle de som ikke klarer de fysiske kravene når de passerer dagens særaldersgrense. Disse vil da ende som tapere i arbeidsmarkedet, og også komme dårlig ut hva gjelder pensjonsutbetalinger.

Christopher Ebbing (Nesodden, 2021-06-05)

#725

Kan risikere å ha 60 år gamle røykdykkere som skal inn å gjøre ein innsats i eit brennende hus og muligens redde folk. Flere over 50 tilfredstiller ikke kravene til arbeidstilsynet for redningsdykking. Dette er ikke bra og endres pensjonsreglene, så betyr det dårligere beredskap for befolkningen. Ikke alle brannvesen som er såpass store, at en kanskje kan begynne i ein administrativ stilling etter fylte 57 år!

Gustav Kohler (Mandal , 2021-06-05)

#726

Jeg signerer, fordi er viktig å kunne gå av med en anstendig pensjon i tide og endringer i avtaler skal skje mellom partene.

Hans Martin Aunvik-Berntsen (Ski, 2021-06-05)

#727

Pensjoniste har bygget landet vårt!

Linda Berger (Eidsvoll Verk, 2021-06-05)

#730

Det er veldig viktig å behalde særaldergrensene fordi mange sliter med slitasjeskader og treng å gå av tidlegare for å kunne ha det bra som pensjonist

Solveig Beate Hagen Sandvik (Gursken, 2021-06-05)

#747

Jeg signerer fordi jeg mener det er viktig å bevare særaldersgrensen for hardtarbeidende helsearbeidere.

Ingunn Moe (Råholt , 2021-06-05)

#759

Jeg signerer for jeg er sykepleier og tenker på forsvarlighet

Hege Grønkilen (Løten, 2021-06-05)

#760

Jeg jobber i brannvesenet

Stein-Kyrre Olsen (Narvik, 2021-06-05)

#768

Dette er så viktig, nå plukker de godene fullstendig fra hverandre...særaldersgrensen må vi få beholde

Sissel Hamre (Sissel Hamre , 2021-06-05)

#783

Dette gjelder meg

Lillian Landvik (Geilo , 2021-06-05)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...