Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#404

Stopp rasering av betingelser i særaldersgrensene z!

Ragnhild Rykkje (Øystese, 2021-06-04)

#418

Ingen gikk av med pensjon før vi fikk særaldersgrense.

Atle Frøberg (Oslo, 2021-06-04)

#436

Jeg jobber som brannmann og ser alt det negative ved å stå lengre en 57-60

Simen Rørvik (Oslo, 2021-06-04)

#437

Jeg signerer fordi dette er helt hårreisende! Skal vi jobbe i ambulansetjenesten hele døgnet inntil vi er langt oppi 60åra for å tjene opp full. Pensjon, og vi definitivt ikke har noe der å gjøre i den alderen?? Idioti!

Kjetil Forsetlund (Grimstad , 2021-06-04)

#442

Samfunnet ønsker nok ikke å bli redda av gamle brannfolk.

Vincent Johannessen (Moelv, 2021-06-04)

#445

Jeg signerer fordi, jeg jobber pr i dag i brannvesenet, og har jobbet i politiet. Jeg forstår og har kjent på kroppen hvorfor vi har en særaldersgrense pr i dag. Den må vi fortsette å ha!!

Cecilie Skjelland (Molde, 2021-06-04)

#456

Tryggheten for innbyggerne

Even Haughem (Tønsberg, 2021-06-04)

#466

Dette er viktig!!

Kristin HAGLAND (Etne , 2021-06-04)

#467

Særaldersgrenser er nødvendig for noen yrkesgrupper - og for samfunnets trygghet. Denne regjeringen opptrer uredelig ovenfor de ansatte, de bryter avtaler og er ikke til å stole.

Egil Haaland (Brattholmen, 2021-06-04)

#469

Bevar særardelsgrensa for brann og redningspersonell.

Tim Vold (Horten, 2021-06-04)

#482

Jobber som brannmann

Stig Gøran Lund (Stjørdal, 2021-06-04)

#483

Jeg signerer, fordi jeg er selv brannkonstabel å vet hvor hard belastning det er.

Bjørn-Krister Søreng (Narvik, 2021-06-04)

#488

Særaldersgrensen må bestå.

Svein Olav Steinsholt (Stavern , 2021-06-04)

#492

Dette er viktig! Arbeidsfolk har blitt fratatt mye mer enn nok!!

Bente Holst (2635 Tretten, 2021-06-04)

#501

Jeg er redd i min jobb som ambulansearbeider å ha utslitt kropp og helse når jeg går av med pensjon

Trine Stormo (Oslo, 2021-06-04)

#516

Særaldersgrense er for å ivareta den ansattes helse og pensjon, samt ivareta samfunnets sikkerhet i beredskapen.

Aage Bekken (Horten, 2021-06-04)

#522

Etter snart 20 år i turnus har jeg satt min ære i å kunne stå ut tida som fullverdig turnusarbeider. Alternativet er sykemelding og uførepensjon

Knut Harald Eriksen (Bjørnevatn , 2021-06-04)

#523

I solidaritet med brannmannskapene

Pål Richard Andersen (Tønsberg , 2021-06-04)

#524

Det er riv ruskende galt

Mari Høyer (Oslo, 2021-06-04)

#528

Jeg vil selv ha mulighet til å velge. Å frata oss dette er løftebrudd

Line Svortevik (Bergen, 2021-06-04)

#532

Jobber i brann- og redningstjenesten

Jostein Dahl (Ringerike, 2021-06-04)

#534

Det er lite, eller ingen konsekvensutredning i forslaget, og manglende risikovurdering i og med snittalder for utrykningskjøring og innsats i oppdrag blir proporsjonalt mer risikofylt med høyere alder. Den enkelte ansatt i utrykningstjenesten forblir den tapende part, arbeidsgiver generelt sett for lav kompetanse på seniorpolitikk(seniorpolitikk et ukjent begrep). Lite gjennomtenkt og gjennomarbeidet forslag.

Sverre Aae (Heggedal, 2021-06-04)

#538

Jeg signerer for at særaldersgrensen er en sikkerhet for samfunnet.

Sigbjørn Bredesen (Kristiansund , 2021-06-04)

#546

Alle har rett på økonomisk trygghet i alderdommen - også de med tunge jobber!

Jorunn Folkvord (Oslo, 2021-06-04)

#552

Ønsker en pensjon å leve av. Plikten om å fratre er viktig. I noen tunge yrker er det ikke mulig å stå lenger.

Roar Skaug (Furnes, 2021-06-04)

#570

Vi har samfunns viktige jobber, men vi har ikke lønn som tilsier det og nå skal pensjonsordningen også kuttes ned på.... Fy skam!! Og det undres over rekrutteringen? Få opp lønn og behold pensjonsordningen!!

Beate Heien (Trysil, 2021-06-04)

#585

Går det virkelig ikke ann å skjønne at noen faktisk jobber ræva av seg, men andre skal kunne sitte på et kontor med skikkelig lønn i tillegg og bare bestemme slikt! Helt på trynet i det som blir kaldt et «velferdsland»!

Synnøve Wåtland Lofthus (Stjørdal, 2021-06-04)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...