Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#3015

Jeg mener yrkesgrupper i tunge og tøffe yrker må ha særaldergrenser og ha mulighet å kunne ta ut pensjon tidligere.

tor Inge Hoaas (Vesterålen, 2021-06-08)

#3021

Jeg jobber i barnehage og det å jobbe her til jeg er 67 er utenkelig når rygg og nakke svikter nå i en alder av 59 og har gjort det i flere år. Jeg betaler mange kroner for å holde helsa i sjakk. Jeg vil gjerne avtre når jeg er 62 ellers så blir det nok mye sykemelding og det er ingen tjent med så å ta bort denne avtalen kommer til å « bite de i ræva»!

Suzana K. Gundersen (Tromsø, 2021-06-08)

#3023

Dette er viktig!!

ellen Kristoffersen (Tromsø, 2021-06-08)

#3040

Jeg signerer fordi at ingen vil bli bært ut av en brennendes hus av en 62 år gammel dame.

Dalia Zapolskyte (Kristiansund, 2021-06-08)

#3041

Jeg ønsker å støtte denne saken

Ida Eggen Skogsrud (Tromsø, 2021-06-08)

#3042

Jeg ønsker å støtte de som har disse krevende yrkene hvor det er helt nødvendig å være fysisk og psykisk helt 100% ok!

Anna Marie Frost (3178 Våle, 2021-06-08)

#3045

Dette er ikke greit!

Christoffer Torkildsrud (Flateby, 2021-06-08)

#3050

Jeg signerer for at alle de med tung yrke i dag og i framtiden skal få beholde særalders grensa , da det er uforsvarlig å stå i yrket etter særalderen.

Yvonne Elisabeth Myrvang (3053, 2021-06-08)

#3056

Dette gjelder meg og mine kolleger.

Jarl Kristian Aas Strand (Oslo, 2021-06-08)

#3057

Jeg signerer fordi jeg synest ikke det er rettferdig å straffe oss som jobber i de «harde» yrkene.

Monica Johannessen (Hauge I Dalane , 2021-06-08)

#3061

Jeg signerer fordi, det er ikke det samme å sitte på et kontor i 35 år som å jobbe fysisk tungt arbeid.

Hajra Sinkovec (Gjøvik, 2021-06-08)

#3068

Jeg er Brannkonstabel i Obre

Fredrik Godager Eide (Ytre enebakk, 2021-06-08)

#3072

Uforsvarlig avgjørelse

Stein Egil Sakseid (Sola, 2021-06-08)

#3084

Jeg signerer fordi dette er en mulighet for mennesker i harde fysisk og psykisk belastende yrker til å gå avvikling når belastningen og slitasjen blir store

Mariann Brude Kvande (Sunndalsøra, 2021-06-08)

#3087

Jobber i Helsevesenet og etter snart 40 år, kjennes det på kroppen at man har jobbet tungt i mange år. Og uten særaldersgrense i de tyngste jobbene så vil vi slite med å få folk til å jobbe med det og også at dem er helt utslitt kroppslig. Og bare har mye vondt og kanskje også sykdom. Man blir kjempesliten med årene!!!! La oss fortsatt få ha den muligheten vi har i dag. 😊

Berit Sæther (Løten , 2021-06-08)

#3093

Renholdsoperatør i Ringerike Kommune

Liss Karin Uglebakken (Hønefoss, 2021-06-08)

#3094

Dette er så viktig!!!

Elin Kleppe (Tysnes , 2021-06-08)

#3115

Viktig da yrker med denne avtalen er krevende både fysisk og psykisk.

Anine Kollmar (Nes, 2021-06-08)

#3116

Uenig i forslag om endringer i pensjonsalder

Anne Marie Ø Jørandli (Nord Torpa, 2021-06-08)

#3126

Alle burde ha rett til en trygg pensjon, spesielt de som bidrar til at samfunnet skal være trygt ved selv å jobbe i farlige eller på andre måter utsatt arbeid.

Helene Kjærnli (Oslo , 2021-06-08)

#3138

Mannen min er brannkonstabel

Synnøve Hovland-Nærø (Ålesund, 2021-06-08)

#3140

Dette er ikke greit. Jobb heller for bedre regler.

Randi Danielsen (Myre, 2021-06-08)

#3143

Jeg signerer fordi, det betyr veldig mye når jeg skal bli pensjonest.

Jason Catubig Baquiler (Kolvereid, 2021-06-08)

#3145

Vedtaket hensyntar penger foran helse. Og vil gjøre at mitt yrke ikke vil kunne levere den tjenesten vi er forventet å levere.

Andreas Coll (Oslo, 2021-06-08)

#3152

Eg signera avdi regjering no med eit pennestrøk har øydelagd ordninga med særaldersgrenser.

Arne Spilde (Stryn, 2021-06-08)

#3154

Beholde særaldersgrense

Torbjørg H.H Rabe (3142 Vestskogen , 2021-06-08)

#3168

Jeg er gift med en brannmann og ser hvor tøffe de fysiske kravene er - og som må bestås hvert eneste år til de kan gå av.

Gitte Johannessen (Oslo, 2021-06-09)

#3170

Jeg signerer, fordi det er viktig å beholde personell i disse krevende yrkene. Personer som har krevende yrker hele sitt yrkesaktive liv fortjener faktisk å bli satt pris på. Spesielt i en tid hvor rekruttering er dårlig.

Kenneth Sæternes (Rørvik , 2021-06-09)

#3183

Jeg er helsefagarbeider

Siw Kalvik (TROMSDALEN, 2021-06-09)

#3188

Dette er uhørt

May Kristin Werner (Gran , 2021-06-09)

#3190

Jeg er brannmann !

Gorm Sjølie (Oslo, 2021-06-09)

#3196

Jeg signerer fordi disse yrkesgruppene har fysisk og eller psykisk krevende yrker, veldig ofte også stressende i tillegg. De som sitter og bestemmer slik vet ikke hva de snakker om, de burde selv prøve å jobbe i det mellom 30 og 40 år så vil nok skjønne hva det dreier seg om. Mange er glad når de klarer å stå i jobben til særaldersgrense, mange klarer det ikke pga mange kroppslige lidelser, og noen ytterst få ønsker å jobbe lenger. Typisk borgerlig regjering å ikke tenke på vanlige arbeidsfolk,

Wenche Krogrud (Nes Hedmark, 2021-06-09)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...