Stopp pensjonssviket - bevar særaldersgrensa for arbeidsfolk

Kommentarer

#2601

Dette er en avtalessak mellom partene og ikke for myndighetene å bestemme!
Stortinget kan ikke si opp avtalene, det er det kun partene som har anledning til!
Myndighetene får holde fingrene borte fra noe de ikke har noe med!

Anne Grethe Skårdal (Skien, 2021-06-07)

#2605

Jeg signerer fordi jeg er enig i at dette er både løftebrudd og avtalebrudd, de i risikoatbeid bør belønnes, ikke straffes.

Turid Karlsen (Jaren, 2021-06-07)

#2613

Helsefagarbeiderne tar den tyngste jobben, de har den dårligste lønnen. Derfor må de en gang få noe igjen for den gode jobben de gjør.

Laila Astrid Onerva Friestad (Brusand , 2021-06-07)

#2618

Jeg signerer fordi jeg vil beholde særaldersgrensen slik den er i dag. Mange som holder ut i et tungt yrke når man vet man kan gå av før.

Gunn Svendsberget (Råholt, 2021-06-07)

#2628

Som brannkonstabel er særaldersgrensen en viktig sak for meg og min yrkesgruppe.

Aleksander Dekke Løberg (Oslo, 2021-06-07)

#2654

ble oppfordret av fagforening

tom tobiassen (stavanger, 2021-06-07)

#2656

Særaldersgrenesen er viktig for å stå i jobb i yrket som brannmann

Svein Knutsen (Stavanger, 2021-06-07)

#2663

S

Atle Paulsen (Tananger, 2021-06-07)

#2665

Fordi, sliterne fortjener beholde retten. Politikerne som angriper dette bør skamme seg…

John-Magne Borge (Nøtterøy, 2021-06-07)

#2668

Særaldersgrensen er en av de viktigst tiltakene personer i disse yrkesgruppene har for å sikre seg en verdig og oppegående avsluttning på livet.

Ero Petter Berg (Lunderseter, 2021-06-07)

#2673

Pensjons"reformen" er et stort svik mot de store gruppene vanlige arbeidstakere som ikke kan velge hvor lenge de vil stå i arbeid. Høyresidas angrep på særaldersgrensene er dessverre en naturlig konsekvens av denne "reformen". Det er ei stor skam at LO- og AP-ledelsen har gått i spissen for denne norgeshistoriens største og mest usosiale privatisering. Forsterket av situasjonen for store grupper vanlige folk som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, så vil de økende forskjellene produsere ei framtidig sosial og politisk bombe. Partier og organisasjoner som skal ivareta vanlige folks interesser må nå ta et grundig oppgjør med nyliberalismen i egne rekker og gjøre den jobben de er satt til å gjøre! Hele pensjons"reformen" må skrotes og vi må få tilbake et solidarisk og omfordelende og rettferdig pensjonssystem!!

Bjorn Willumsen (Tromsø, 2021-06-07)

#2693

Dette er viktig

Camilla Therese Kruse (Oslo, 2021-06-07)

#2694

Jeg signerer fordi jeg mener jeg ikke kan utføre jobben min på en ordentlig og sikker måte etter fylte 60 år….!

Steffen Størseth (Stavanger, 2021-06-07)

#2699

Jeg signerer fordi det dreier seg om ansatte i turnus. Dvs på jobb netter/kvelder/ helger og høytidsdager.
Det er noe helt annet enn å jobbe 0800- 1530 på hverdager.

Anne-Berit Løw Sandtorv (Bergen, 2021-06-07)

#2709

Jeg synes det blir helt feil å på grensa til kvalmt, at de som velger tyngre og farlige yrker falle så kraftig i pensjon, at de blir tvunget til å utsette seg selv lenger en nødvendig....

Ole Stian Hole (Molde, 2021-06-07)

#2710

F

Tommy Pedersen (Sandnes, 2021-06-07)

#2711

Jeg vil veldig gjerne leve greit som pensjonist. Gå både på kino og cafe, og ha råd til buss fram og tilbake.

Mona B. Halvorsen (Finstadjordet, 2021-06-07)

#2724

Jeg signere fordi det ikke vil være fysisk mulig for meg å gjøre jobben min godt nok etter fylte 60 år. Kan ikke som 67 åring røykdykke men de fysiske påkjenningene det medfølger.

Sven Erik Anderssen (Horten, 2021-06-07)

#2735

Det er viktig å beholde særaldersgrensa i fysisk belastende yrker. for egen og andres sikkerhet.

Frode Granheim (Moen, 2021-06-07)

#2736

Det er helt nødvendig å få ha den mulighet til å gå av litt tidligere i tunge yrker.Jeg er renholder selv og vet hvor mye det røyner på kroppen.

Anita Høyland (Nærbø, 2021-06-07)

#2744

Det må være et eget valg,da med egen avtale hvis du vil jobbe vidre

Heidi Høyberg (Halden, 2021-06-07)

#2757

…fordi jeg er så lei av høyresidens rasering av velferden som sosialdemokratene har kjempet for å få til.

Lena Jansen Hoel (Moss, 2021-06-07)

#2760

Fordi det har med pensjonen min å gjøre. Det er dette jeg skal leve av etter endt innsats i arbeidslivet

Joar Strøm (Horten, 2021-06-07)

#2761

Jeg signerer for å bevare særaldergrense

Gro Jeanette Børke (Eidsvoll, 2021-06-07)

#2764

Dette er galskap av regjeringen🙀 FJERN ERNA.

Eva Lindberg (2100 Skarnes, 2021-06-07)

#2765

Mener det er uforsvarlig å høyne pensjonsalderen for beredskapspersonell i brannvesenet.

Åge Skjelvik (Trondheim, 2021-06-07)

#2770

Kravene i brannyrket blir strengere, men pensjonsalder går opp🤨🧐🤔🤔

Martin Paulsen (Nykirke, 2021-06-07)

#2772

Es synst at det er ikkje riktig

Paulina Adel (FOSNAVÅG, 2021-06-07)

#2780

Jeg er enig

Margreta Kvåle (Skare, 2021-06-07)

#2784

Særaldersgrense er kommet av en grund.

Oddny Sanders (Tønsberg, 2021-06-07)

#2786

Jeg jobber i brannvesenet

Sverre Stokkeland (Son, 2021-06-07)Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...